Illustratörerna i Finland r.f. grundades på våren 2002. Föreningen har ca 300 professionella illustratörer som medlemmar. Illustratörerna i Finland rf är en non-profit organisation som strävar efter att förbättra konditioner av anställning för illustratörer och status av illustrationskonst i samhället.

Kuvita! Helsinki Illustration Festival 2012 är nordens första illustrationsfestival

Illustratörer i Finland r.f:s tioårsjubileum firas med en illustrationsfestival 13–15.4.2012.
Temat är illustrationen i gränszonen mellan konst och design.

Tema för utställningen är illustrationen i gränszonen mellan konst och design.

AKTIVITETER, WORKSHOPS:
Burlesque croquis
Café Karikatyr
E-bok workshop
Ateljier O. Haapala

FÖRELÄSARE, UPPTRÄDANDEN:
Bl.a. Karl Grandin (SVE), Mauri Kunnas,
Sanna Mander, Ville Tietäväinen och Julia Vuori

UTSTÄLLNINGAR:
“Den flygande soffan”, bildprojicering (Tommi Musturi)
“Greppa bilden”, utställning med illustrerade föremål

Kuvita! Helsinki Illustration Festival 2012
Helsingfors Designmuseum. Designgalleria12
Högbergsgatan 23, Helsingfors
13−15.4.2012
www.designmuseum.fi/sv/