Jäseneksi liittyminen

“Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kuvituksen yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta Suomessa, toimia jäsentensä ammatillisena yhdyssiteenä sekä valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja taloudellisia etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, näyttely-, kilpailu- ja jäsenilleen koulutustoimintaa ja seuraa kuvituksen tutkimusta ja opetusta sekä tekee niiden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi yhteistyötä alan kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.” (Lataa yhdistyksen säännöt)

Jäseneksi voi liittyä Suomessa toimiva kuvittaja, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Kuvittajalla tarkoitetaan henkilöä, jonka toiminnassa merkittävä osuus on kuvitustyöllä. Riittävänä osoituksena ammattimaisesta työskentelystä pidetään ammatissa näkyvää panostusta kuvittamiseen, joka jäsenanomuksen yhteydessä tulee osoittaa. Kuvittajat ry:n hallitus käsittelee anomukset kokouksissaan.

Yhdistyksen jäsenryhmät ovat:
• varsinaiset, täysvaltaiset jäsenet: jäsenmaksu 100 euroa. Jäsenmaksu on ammattilaisella verovähennyskelpoinen
• kannatusjäsenet: ei-kuvittajat, jotka maksavat tuota samaa jäsenmaksua tukeakseen järjestöä.
• postitusjäsenet, jotka eivät ole ammattimaisia kuvittajia, mutta tahtovat seurata järjestön toimintaa ja osallistua sen ohjelmaan: jäsenmaksu 60 euroa.
• eläkeläisjäsenet: jäsenmaksu 60 euroa.
• opiskelijajäsenet: jäsenmaksu 36 euroa.

Kuvittajien jäsenmaksutili: FI75 1555 3000 1168 49

Jäsenkaavake lähetetään paperimuotoisena liitteineen Kuvittajat ry:n toimistoon. Varsinaisen jäsenhakemuksen liitteenä on lähetettävä työnäytteitä (5-10 kpl), myös muihin hakemuksiin voi lähettää kuvanäytteitä. Merkitse kuvien taustapuolelle julkaisija ja julkaisuvuosi. Jo jäsenhakemuksen liitteeksi voi lähettää Kopioston valtakirjan: Siirry täyttämään valtakirja. Valtakirja täytetään ainostaan kuvittajan ominaisuudessa. Niiden pohjalta Kopiosto valvoo teosten ja esitysten jälkikäyttöä, myöntää siihen tarvittavia tekijänoikeuslupia, jakaa korvauksia sekä kehittää uusia palveluja. Kuvittajat ry:n apurahat ja palkinnot rahoitetaan kopiostokorvauksin. Lataa Kopioston valvontavaltakirjaesite.

Jäsenhakemuksia käsitellään neljä kertaa vuodessa. Lähetä hakemuksesi: 30.1, 30.4, 30.7 tai 30.11 mennessä. Kuvittajien hallitus käsittelee jokaisen anomuksen. Hyväksymisen jälkeen uusi jäsen voi toimittaa omat näytetyönsä portfolioon. Portfolioon liittymismaksu on 35 euroa. Liittymismaksua ei Kuvittajat ry:ssä ole.

Lataa jäsenlomake tästä.