Apurahakalenteri

Tällä sivulla esitellään hyödyllisiä apurahalinkkejä. Kannattaa tarkistaa aina apurahan myöntäjän verkkosivuilta mahdolliset muutokset. Ajankohdat saattavat vaihdella jonkin verran vuosittain. Kalenterissa apurahat ovat jaoteltu kuukausittain viimeisen hakupäivän mukaan, joka voi olla myös kuukauden alussa. Tarkista aikataulu ja ohjeet apurahatahon sivulta. Kuvittajat ry ei vastaa sivulla mahdollisista virheistä tai apurahatahon aikataulumuutoksista.

Selkokirjallisuuden valtiontuki: Kuvittajille, kustantajille ja kirjailijoille/mukauttajille. Seuraava haku tammikuussa 2017

Otavan kirjallisuussäätiö: Edellinen haku päättyi 29.2.2016.

WSOY:n kirjallisuussäätiö: Haku helmikuun loppuun.

KSR:n Tammen rahasto: Haku päättyi 31.12.2015

Kuvittajat ry:n apurahat: Haku on vuosittain. Haku alkaa 14.3.2016.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta: Apurahoja tietoa popularisoiviin kirjoihin, radio- ja TV-ohjelmiin, lehtiartikkeleihin, sähköisessä muodossa julkaistavat tietotuotteisiin tai muihin tietotuotteisiin. Hakuaika päättyy toukokuun loppuun.

Yleiset apurahahaut

Tammikuu

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Pohjoismaiden suurin kahdenvälinen rahasto. Sen tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. 7.1.-1.2.2016 ja 1.9.-1.10.2016

Helmikuu

Oskar Öflundin säätiö tukee eri alojen suomalaista kulttuuritoimintaa. Haku päättyi 15.2.2016.

Konstsamfundet tukee  suomenruotsalaisen kulttuurin eri osa-alueita. Haku päättyi 29.2.2016.

SKR: Maakuntarahastot: haku: 10.1.-10.2.: Etelä-Karjalan rahasto, Etelä-Pohjanmaan rahasto, Etelä-Savon rahasto, Hämeen rahasto, Kainuun rahasto, Keski-Pohjanmaan rahasto, Keski-Suomen rahasto, Kymenlaakson rahasto, Lapin rahasto, Pirkanmaan rahasto, Pohjois-Karjalan rahasto, Pohjois-Pohjanmaan rahasto, Pohjois-Savon rahasto, Päijät-Hämeen rahasto, Satakunnan rahasto, Uudenmaan rahasto ja Varsinais-Suomen rahasto.

Taiteen edistämiskeskus:  Alueellisten taidetoimikuntien matka-apurahat ovat tarkoitettuja ammattitaiteilijoille ja työryhmille taiteelliseen toimintaan liittyviin ulkomaisiin matkakustannuksiin. Hakuaika: 01.02.2016 – 29.02.2016.

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Viimeisin haku päättyi 1.2.-31.3.2016.

Norjalais-suomalainen kulttuurirahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Viimeisin haku päättyi 29.2.2016.

Tanskalais-suomalainen kulttuurirahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Haku päättyi 29.2.2016.

Maaliskuu

Taiteen edistämiskeskus: Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Päättyy 31.3.2016

TKT: Residenssiapurahat on tarkoitettu ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn taiteilijoille, jotka on hyväksytty ulkomailla toimiviin taiteilijaresidensseihin. Päättyy 31.3.2016

Kalevala korun kulttuurisäätiö: Apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen. Haku päättyy 28.3.2016.

Toukokuu

Jenny ja Antti Wihurin rahasto: Apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat. Haku päättyy 31.5.2016.

Kesäkuu

Helsingin kaupungin apurahat ammattitaiteilijoille: Haku päättyy 3.6.2013.

Elokuu

Alfred Kordelinin säätiö: Apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Haku päättyy 31.8.2016.

Syyskuu

Koneen säätiö: tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Haku päättyy 30.9.2016.

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahastonprojektiapurahat ja oleskelustipendit. Suomen ja ruotsin väliseen kulttuuritoimintaan. Haku päättyy (tuleva vuosi) 1.10.2016.

SKR:n työskentelyapurahat taiteilijataloihin. Haku päättyi 17.9.2016.

Lokakuu

Kulttuurirahaston keskusrahaston hakuaika on lokakuussa.

Taiteen edistämiskeskus: alueellisten taidetoimikuntien työskentelyapurahat on tarkoitettu alueen ammattitaiteilijoille tai taidearvostelijoille pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn tai jatkokoulutukseen. Hakuaika: 1.10- 6.11.2015.

Taiteen edistämiskeskus: alueellisten taidetoimikuntien lastenkulttuurin kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, työryhmille, taidearvostelijoille, taiteen oppilaitoksen opettajille ja taiteen tutkijoille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin. Hakuaika: 1.10- 6.1.2015.

TKT:n lueellisten taidetoimikuntien kohdeapurahat on tarkoitettu alueen taiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen. Hakuaika: 1.10- 6.1.2015.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Pohjoismaiden suurin kahdenvälinen rahasto. Sen tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. 7.1.-1.2.2016 ja 1.9.-1.10.2016

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahastonprojektiapurahat ja oleskelustipendit. Suomen ja ruotsin väliseen kulttuuritoimintaan. Haku päättyy (kuluva vuosi) 1.10.2016.

Marraskuu

Svenska kulturfondenin hakuaika on marraskuussa.

Jatkuvat apurahahaut/monta kertaa vuodessa haettavat apurahat

Svenska kulturfondenin matka-avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Pohjoismainen kulttuurirahasto: Vähintään kolmen pohjoismaan väliseen yhteistyöhön. Haut vuonna 2016: 1.2., 2.5. ja 16.11.

CIMOn kautta apurahoja opintoihin ja tutkimustyöhön ulkomailla. Haut vaihtelee maittain.