Joulupostimerkki 2016 – kuvituskilpailu

Posti Oy ja Kuvittajat ry kutsuvat kuvittajia suunnittelukilpailuun, jonka tarkoituksena on löytää kuvitukset 2016 joulupostimerkkeihin. Kuvituksen tulee esitellä suomalaista joulua ja joulutunnelmaa.
Pääpalkinnon voittaja saa 6 000 euron palkinnon, ja Posti varaa mahdollisuuden tehdä voittajaesityksestä joulumerkin tuotantoon. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuvat esitykset palkitaan 2 000 euron palkinnoilla. Posti odottaa saavansa laajan ja laadukkaan katsauksen ammattikuvittajien kynänjälkeen myös tulevaisuuden postimerkkituotantoihin. Kilpailu on avoin Kuvittajat ry:n jäsenille.

Kilpailuohjelma
Posti Oy ja Kuvittajat ry kutsuvat kuvittajia suunnittelukilpailuun, jonka tarkoituksena on löytää kuvitukset 2016 joulupostimerkkeihin ja esitellä suomalaista joulua ja joulutunnelmaa.

Kilpailun järjestävät Posti Oy ja Kuvittajat ry.

Kilpailussa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

Osallistujat
Kilpailu on avoin Kuvittajat ry:n jäsenille.

Tehtävä
Kilpailuun tulee suunnitella postimerkki aiheesta ”Joulu 2016”. Kilpailuehdotuksen toivotaan tuovan esiin suomalaista joulua ja joulutunnelmaa kuvituksen keinoin.
Postimerkin pienen koon takia ehdotuksen tulee olla sommitelmaltaan selkeä ja sen tulee soveltua postimerkkien aiheeksi.
Kilpailutöiden määrää ei ole rajoitettu. Yksi tekijä voi siis jättää kilpailuun useamman ehdotuksen.
Kilpailutyö ei saa olla aiemmin julkistettu. Jos kilpailuehdotuksen aiheena on käytetty tekijänoikeuden alaisia teoksia tai niiden osia, on kilpailu-ehdotukseen liitettävä selvitys teoksien alkuperästä ja oikeudesta käyttää teosta. Kilpailutyö suunnitellaan ilman Suomi Finland -tekstiä ja maksuarvotietoa ja Posti Oy:n erikseen nimeämä graafinen suunnittelija työstää voittajamerkit viralliseen muotoon.

Kilpailuaika
Kilpailu järjestetään 15.12.2014 – 31.3.2015 välisenä aikana.

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailu päättyy 31.3.2015 klo 16.00, johon mennessä kilpailuehdotukset on jätettävä Posti Oy:lle.
Käyntiosoite: Postintaival 7 a, 00230 Helsinki.
Postiosoite: Itella Posti Oy, Joulu 2016 – Postimerkkikilpailu,
PL 3, 00011 ITELLA.

Postitse lähetettävien kilpailutöiden tulee olla perillä kilpailuajan päättymiseen mennessä. Määräajan jälkeen saapuneet kilpailutyöt hylätään sääntöjen vastaisina.

Millainen työ jätetään?
Kilpailutyöt tulee toteuttaa A4 kokoisina laadukkaina vedoksina ja ne tulee liimata kapalevyyn. Työ tulee nimetä ja mukaan tulee liittää (työn taakse kiinnitettynä) suljettu kirjekuori, jossa on sama nimitunnus kuin työssä sekä kuoren sisään tekijän täydelliset yhteystiedot. Kilpailijoita pyydetään jättämään joulupostimerkkejä koskeva ehdotus kahden merkin kokonaisuudesta. Kilpailuun voi halutessaan osallistua myös useammalla kahden merkin sarjalla.

Kilpailun tuomaristo
Kilpailun tuomariston muodostavat Itella Posti Oy:n taidetoimikunta ja kaksi Kuvittajat ry:n nimeämää kuvittajaa Ilja Karsikas ja Sanna Mander.

Tuomaristoon kuuluvat henkilöt tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

Tulosten julkistaminen
Tuomaristo valitsee lopulliset voittajatyön viimeistään toukokuun 2015 aikana ja ilmoittaa siitä voittajille henkilökohtaisesti. Tuomaristo voi myös jakaa ensimmäisen palkinnon kahden eri tekijän kesken. Tulokset julkistetaan Posti Oy:n ja Kuvittajat ry:n nettisivuilla ja tuloksista annetaan oma lehdistötiedote.

Tekijänoikeudet
Posti Oy saa ajallisesti ja alueellisesti rajaamattoman yksinoikeuden ja taloudelliset oikeudet postimerkiksi toteutettavien teosten kaikkinaiseen hyödyntämiseen postimerkkinä ja postimerkin oheistuotteina, vakiokeräilytuotteissa ja postimerkkeihin liittyvissä Postin julkaisuissa ja luetteloissa. Teoksen käyttö mahdollisissa muissa tuotteissa sovitaan erikseen. Muusta teoksen käytöstä on sovittava erikseen tekijän kanssa.
Kilpailun voittaja tai voittajat luovuttavat Posti Oy:lle oikeuden työnsä toisintamiseen postimerkkiin, sekä näiden merkkien myyntiin tai muuhun levittämiseen.

Posti Oy päättää lopullisen tuotteen tekniikasta, muodosta, koosta, painomäärästä, painatus- tai valmistusprosessista sekä muista vastaavista seikoista ja yksityiskohdista. Posti Oy:llä on oikeus edellä tässä kohdassa mainittuja käyttötarkoituksia varten muokata teosta tai käyttää vain osaa teoksesta tai käyttää teosta muussa teknisessä muodossa moraaliset oikeudet huomioon ottaen. Posti Oy sitoutuu ilmoittamaan alkuperäiset tekijät hyvän tavan mukaisesti.

Posti Oy:llä on oikeus edelleenluovuttaa oikeudet kolmansille osapuolille liikkeenluovutuksen yhteydessä. Posti Oy:llä ei ole muutoin oikeutta siirtää oikeuksia kolmansille osapuolille.
Palkituista kilpailutöistä, joita käytetään myöhemmin, tehdään erillinen sopimus kyseisen työn tekijän kanssa.
Muut palkitut kilpailijat säilyttävät oikeutensa ehdotuksiinsa, mutta luovuttavat kilpailutyön Posti Oy:lle näyttelyä ja näyttelytiedotusta varten ilman eri korvausta.
Posti Oy:llä on oikeus kertoa kilpailusta markkinoinnissaan ja viestinnässään alalla yleisesti vallitsevien käytäntöjen mukaisesti, myös kilpailun päättymisen jälkeen vuosikertomuksissaan ja historiikeissaan. Tekijä saa käyttää teoksiaan omassa näyttelytoiminnassaan ja työnäytteenään.

Palkinnot
Posti Oy maksaa parhaalle ehdotukselle 6 000 € sekä toiseksi ja kolmanneksi parhaan ehdotuksen suunnittelijoille 2 000 € palkkion. Tuomaristo voi myös jakaa ensimmäisen palkinnon kahden eri tekijän kesken.

Joulumerkki
Posti varaa oikeuden tehdä kilpailun voittaneesta esityksestä joulumerkin vuodeksi 2016. Joulumerkki koostuu kahdesta postimerkistä (pysty ja vaaka). Tuomaristo voi myös jakaa ensimmäisen palkinnon kahden eri tekijän kesken. Tällöin joulumerkki (vaaka ja pysty) koostuu kahden eri kuvittajan työstä.

Posti muokkaa voittanutta kilpailutyötä/-töitä haluamallaan tavalla yhteistyössä suunnittelijan kanssa tekemänsä erillisen freelance-sopimuksen puitteissa. Voittajalle maksetaan työn loppuunsaattamisesta vielä erillinen normaalin käytännön mukainen palkkio.

Kilpailun palkinnot ovat verotettavaa tuloa.

Jos Posti haluaa käyttää muita palkittuja tai kilpailuun osallistuneita teoksia postimerkkituotannossaan, niistä neuvotellaan erikseen.

Kilpailun kautta valitut postimerkit ilmestyvät jouluksi 2016.

Kilpailun järjestäjät varaavat oikeuden järjestää kilpailutöistä näyttelyn ilman erilliskorvausta tekijöille. Jos näyttely toteutuu, siitä ilmoitetaan julkisesti etukäteen. Palkitsematta jääneitä kilpailutöitä säilytetään kahden kuukauden ajan näyttelyn päättymisestä, jonka jälkeen ne automaattisesti hävitetään, mikäli kilpailijat eivät ole pyytäneet niitä palautettavaksi. Kilpailuehdotusten palautuksesta vastaa
Posti Oy.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kenelle kilpailu on suunnattu?
Kilpailu on avoin Kuvittajat ry:n jäsenille.

Kuinka kauan kilpailu kestää?
Kilpailu alkaa 15.12.2014 ja päättyy 31.3.2015 klo 16.00, määräajan jälkeen saapuneet kilpailutyöt hylätään sääntöjen vastaisina.

Voiko kilpailuun osallistua jo olemassa olevalla työllä?
Kilpailuun osallistuva työ ei saa olla aiemmin julkaistu.

Pitkääkö suunnittelussa ottaa huomioon postimerkkiin kuuluvat tekstit Suomi Finland sekä maksuarvo?
Ei tarvitse. Kilpailutyö suunnitellaan ilman Suomi Finland -tekstiä ja maksuarvotietoa. Posti Oy nimeää graafisen suunnittelijan, joka työstää voittajamerkit lopulliseen muotoon.

Ketkä kuuluvat tuomaristoon?
Tuomaristoon kuuluu Posti Oy:n taidetoimikunta täydennettynä kahdella Kuvittajat ry:n edustajalla.

Milloin voittajat valitaan?
Tuomaristo kokoontuu viimeistään huhtikuun 2015 aikana ja valitsee voittajat. Voittajat julkistetaan viimeistään toukokuun 2015 aikana. Voittajille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Tuloksista annetaan oma lehdistötiedote ja ne julkistetaan Posti Oy:n ja Kuvittajat ry:n nettisivuilla.

Milloin postimerkit ilmestyvät?
Valmiit postimerkit ilmestyvät jouluksi 2016.

Mikä on kapalevy? Mistä sitä saa?
Kapalevy on valkoinen, vaahtotäytteinen kevytlevy. Sitä saa mm:
Pa-HU http://www.pahu.fi/fi/verkkokauppa/tuote/materiaaliarkit/?snb_adname=arkkituotteet
Lohikari http://www.lohikari.fi/tuotteet/218/kapalevyt

Voit tehdä myös nettihaun kapalevyllä, niin saat lisää tuloksia.

Täytyykö postimerkkikilpailuun lähetettävien ehdotusten olla alkuperäisiä teoksia, vai voiko ehdotus olla tuloste originaalista?
Kilpailuun toivotaan nimenomaan vedoksia, tulosteita, ei alkuperäisiä teoksia. Tulosteen tulee kuitenkin olla laadukas.

Lisätietoja

Tätä kilpailua ja tilaajan toimintaa koskevia täsmentäviä kysymyksiä voi jättää kilpailun ajan. Kysymyksiin vastataan noin viikon kuluessa.

Tuotepäällikkö
Tommi Kantola
p. 040 756 5098
tommi.kantola@posti.fi

Kuvittajat ry:n on jakanut Luomuksen näyttelyajat

 

 

 

 

 

 

 

Kuvittajat ry jakoi 6 näyttelyaikaa Luonnonhistoriallisen museoon. Hakemuksia tuli yhteensä 25 kappaletta ja hakijoita oli yhteensä 35 henkilöä. Hakemusten taso oli erittäin kova ja lukuisia kiinnostavia ja korkeatasoisia hakemuksia jouduttiin jättämään valitsematta. Jury: Meria Palin, Sari Airola, Heli Halme valitsivat yhdessä Luonnontieteellisen museon amanuenssin Hasse Hyvärisen kanssa hakijoiden joukosta monipuolisen koosteen. Tulevaisuudessa näyttelytoimintaa pyritään jatkamaan ja mahdollistamaan useampien kuvittajien esiintymisen Luonnontieteellisessä museossa.

6.6.-15.8.2016 Sakke Yrjölä:Suomen kalat

15.8.-17.10.2016 Laura Merz:Tuhat ja yksi otusta

14.11.2016 – 16.1.2017 Päivi Arenius:Suomen uhanalaiset linnut

16.1.2017-13.3.2017 Anne Muhonen:Metsäpotretit

13.3.-24.4.2017 Sainio Ulla:Merenneidot

24.4.-5.6.2017 Jutta Kivilompolo:Kaupunkiluonto

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2016
12.1.2016
Ystävänpäivän postimerkkikilpailu
11.8.2014
Sarjakuvan ja kuvituksen taiteilija-apuraha seitsemälle taiteilijalle