Tekijäfoorumi: hallituksen tekijänoikeusesitys ei paranna tekijöiden asemaa

Luovan alan tekijöitä edustava Tekijäfoorumi pitää hallituksen tekijänoikeuslakiesitystä puutteellisena ja ristiriitaisena. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle toimittamassaan lausumassa Tekijäfoorumi esittää lakimuutoksia ja toimenpiteitä, jotka parantaisivat edellytyksiä tehdä kohtuullisia sopimuksia.

Luovan alan tekijöitä edustava Tekijäfoorumi on 4.11. toimittanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausuman, joka esittää tekijänoikeuslakiin muutoksia. Tekijäfoorumiin kuuluvat ammattijärjestöt myös ilmaisevat huolensa niistä muutoksista, joita hallituksen esitykseen tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 181/2014) on tehty lain valmisteluprosessin aikana.

Tekijäfoorumin mielestä hallituksen lokakuussa eduskunnalle antama esitys on nykymuodossaan puutteellinen ja ristiriitainen eikä edistä tekijöiden asemaa.

Esitys ei vastaa sille hallitusohjelmassa annettuja tavoitteita. Hallitusohjelman tavoitteena oli parantaa tekijöiden asemaa neuvoteltaessa tekijänoikeuden luovutusta koskevia sopimuksia. Nyt annetussa esityksessä kuitenkin todetaan useassa kohdassa, ettei sääntelyn tarkoituksena ole muuttaa nykytilaa.

Esitys keskittyy lähes täysin arvioimaan tekijänoikeuden luovutuksesta tehtävien sopimusten kohtuullisuutta jälkikäteen; esityksestä puuttuvat sellaiset elementit, jotka kohtuullistaisivat sopimuksia jo niitä tehtäessä.

Esityksestä on poistettu keväiseen, lausuntokierroksella käyneeseen esitysluonnokseen verrattuna lähes kaikki, mikä olisi ollut omiaan parantamaan tekijöiden asemaa.

Järjestöjen kanneoikeus parantaisi tilannetta

Tekijäfoorumi esittää lausumassaan lakimuutoksia ja muita toimenpiteitä, joilla tekijöiden ja taiteilijoiden oikeudet toteutuisivat nykyistä paremmin.

Tekijäfoorumi toivoo epäkohtien korjaamiseksi muun muassa kanneoikeutta tekijänoikeusjärjestöille. Tämä parantaisi mahdollisuuksia puuttua kohtuuttomiin sopimusehtoihin, joihin muusikoiden, journalistien, kuvataiteilijoiden ja muiden tekijöiden on vaikeaa yksin puuttua.

Tekijäfoorumi on 28 ammatti- ja muun järjestön yhteenliittymä. Tekijäfoorumin muodostavissa järjestöissä on jäseninä yhteensä noin 50 000 henkilöä.

Lue tästä: Tekijäfoorumin lausuma eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Kuvittajat ry:n on jakanut Luomuksen näyttelyajat

 

 

 

 

 

 

 

Kuvittajat ry jakoi 6 näyttelyaikaa Luonnonhistoriallisen museoon. Hakemuksia tuli yhteensä 25 kappaletta ja hakijoita oli yhteensä 35 henkilöä. Hakemusten taso oli erittäin kova ja lukuisia kiinnostavia ja korkeatasoisia hakemuksia jouduttiin jättämään valitsematta. Jury: Meria Palin, Sari Airola, Heli Halme valitsivat yhdessä Luonnontieteellisen museon amanuenssin Hasse Hyvärisen kanssa hakijoiden joukosta monipuolisen koosteen. Tulevaisuudessa näyttelytoimintaa pyritään jatkamaan ja mahdollistamaan useampien kuvittajien esiintymisen Luonnontieteellisessä museossa.

6.6.-15.8.2016 Sakke Yrjölä:Suomen kalat

15.8.-17.10.2016 Laura Merz:Tuhat ja yksi otusta

14.11.2016 – 16.1.2017 Päivi Arenius:Suomen uhanalaiset linnut

16.1.2017-13.3.2017 Anne Muhonen:Metsäpotretit

13.3.-24.4.2017 Sainio Ulla:Merenneidot

24.4.-5.6.2017 Jutta Kivilompolo:Kaupunkiluonto

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2016
12.1.2016
Ystävänpäivän postimerkkikilpailu
11.8.2014
Sarjakuvan ja kuvituksen taiteilija-apuraha seitsemälle taiteilijalle