Kuvittajien projektiapurahahaku 1.3-6.4.2017

Kaikkia Kuvittajien apurahoja haetaan sähköisen järjestelmän kautta.  Jaettava summa on 60 000 euroa.

Kuvittajien työskentelyapurahat

Projektiapuraha myönnetään yksittäiselle kuvittajalle tai työryhmälle kuvitushankkeisiin ja taiteelliseen työskentelyyn. Valinnat suorittaa edellisen vuoden apurahansaajista koottu kolmijäseninen jury.

Kuvittajat ry ilmoittaa yli 1250,36 euron apurahat Melaan ja jos apurahansaajan työskentely jatkuu yli neljä kuukautta, hänen on otettava lakisääteinen MyEL-vakuutus. Lisätietoa: http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Jos kaipaat apua sähköisen apurahahakemuksen tekemiseen, älä epäröi soittaa Kuvittajien toimistolle ja pyytää apua.

Tiedustelut: sähköpostitse heli.halme (at) kuvittajat.fi tai puhelimitse 050 5678 434

Kuka voi hakea Kuvittajien apurahoja?

Apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun kuva-aineiston ns. toissijaisesta käytöstä. Näin ollen kopiointikorvaukseen ovat oikeutettuja kirjoihin tai lehtiin kuvituksia tehneet tekijänoikeuksien haltijat.

Apurahaa hakevan kuvittajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Kuvittajat ry:lle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahaan on muuten hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla. Apurahoja ei myönnetä opiskelijajäsenille, joilla ei ole vielä työhistoriaa.

Mihin voit hakea apurahaa?

Kevään projektiapurahat on tarkoitettu luovaan työskentelyyn. Syksyn kohdeapurahat taas myönnetään ammatilliseen kouluttautumiseen, työhuonekuluihin, näyttelykuluihin, työvälineisiin tai ammatillisten opintomatkojen kuluihin.

Apurahoilla täytyy aina olla ammatillinen, joko tieteellinen, taiteellinen tai ammatillisiin koulutustarpeisiin liittyvä perustelu.

Näin haet Kuvittajien Kopiosto-apurahaa työskentelyyn

Kuvittajien apurahoja haetaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Toimi näin:

1. Rekisteröidy apurahajärjestelmään osoitteessa https://kuvittajat.apurahat.net luomalla itsellesi salasanat. Jatkossa voit seurata hakemuksesi käsittelyä ja jättää uusia apurahahakemuksia samoilla tunnuksilla. Apurahan maksatus ja raportointi tehdään myös apurahajärjestelmän kautta. Laita siis käyttäjätunnuksesi ja salasanasi talteen, pääset kirjautumaan niillä sisään aina tarvittaessa.

2. Täytä apurahahakemus. Vakuuta apurahan myöntäjät ideasi loistavuudesta sekä siitä, että hankkeesi toteutuu aikataulussa. Kerro, miksi juuri tämä työ ansaitsisi tulla toteutetuksi. Kerro myös mahdollisista yhteistyökumppaneista, kustannussopimuksista, näyttelyaikatauluista. Tee itsellesi aikataulu.

3. Liitä järjestelmään tarvittavat liitteet pdf- ja /tai jpg‐muodossa. Lyhyt työhistoria (cv) on pakollinen liite. Työskentelyapurahaa hakiessasi laita hakemuksesi tueksi myös muita liitteitä, kuten hankkeeseen liittyviä luonnoksia, visuaalinen tai kirjallinen työsuunnitelma sekä mahdollinen kustannussopimus ja/tai kuvitusnäytteitä aiemmista projekteistasi. Lyhyt työhistoria on erityisen tarpeellinen silloin, jos et ole Kuvittajat ry:n jäsen.

4. Lue ajatuksella läpi hakemuksesi, liitteet ja sitoumusteksti.

5. Tulosta sitoumus, allekirjoita se ja postita Kuvittajat ry:n toimistolle määräaikaan mennessä.

6. Lähetä apurahahakemuksesi sähköisen järjestelmän kautta ennen apurahahaun umpeutumista. Järjestelmä sulkeutuu automaattisesti haun päätyttyä, joten hakemusta ei pysty lähettämään myöhässä. Apurahahakemus ei tule käsittelyyn, ellei sitä lähetetä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä.

Tiedustelut: sähköpostitse anna.kahkonen (at) kuvittajat.fi tai puhelimitse 050 5678 434

KUVITTAJIEN TOIMINTA-APURAHAT HAUSSA 1.-31.10.2016

Apurahat on ensisijaisesti tarkoitettu niille kuvittajille, jotka ovat jättäneet Kopiosto-valtakirjan Kuvittajat ry:lle. Muiden hakijoiden on perusteltava oikeutensa kuvituksen Kopiosto-korvauksiin ammatillisella toiminnallaan.

Haettavan apurahan suuruus on vähintään 200 euroa ja enintään 900 euroa.

Nämä apurahat on tarkoitettu ammatissa toimiville kuvittajille. Opiskelijoille tai eläkeläisille niitä ei myönnetä. Matka-, hankinta-, näyttely- ja koulutusapurahat ovat käytettävä 30. syyskuuta 2017 mennessä.

Näin haet

Apurahaa haetaan Kuvittajien sähköisellä apurahalomakkeella.

Hakemukseen tulee merkitä, otatko apurahan vastaan, jos sitä ei myönnetä täysimääräisenä.

Hakemusta tai sen liitteitä ei tarvitse postittaa. Huomioon otetaan hakemukset, jotka on jätetty sähköiseen hakuun viimeistään määräpäivänä 31.10.2016 klo 23.59 mennessä. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Mihin tarkoitukseen voit hakea?

Hakemuksessa määritellään mitä apurahatyyppiä haet. Samassa haussa voi hakea vain yhtä apurahatyyppiä. Apurahoja ei myönnetä pelkästään virkistystarkoituksiin, joten hakemuksesta on esitettävä ammatilliset perustelut.

1. Matka-apuraha

Apuraha on tarkoitettu ammatillisiin matkoihin, kuten messu-, tapahtuma-, koulutus- ja -residenssimatkoihin. Apurahan suuruus on maksimissaan 900 euroa. Hakemuksesta on käytävä ilmi matkasuunnitelma ja budjetti. Apuraha myönnetään vain yhteen ammatilliseen matkaan hakukerralla. Apurahaa myönnetään ainostaan matka- ja majoituskuluihin. Apurahaa ei myönnetä päivärahoihin tai elinkustannuksiin. Apuraha ei korvaa matkaa välttämättä täysimääräisenä. Hakemukseen on liitettävä matkasuunnitelma ja budjetti.

2. Näyttelyapuraha

Näyttelyapuraha myönnetään kuvitusnäyttelyn kuluihin. Hakemukseen on liitettävä näyttelysuunnitelma ja budjetti. Lisäksi hakemukseen liitetään näyttelypäivämäärän sisältävä todistus gallerialta, museolta tai näyttelyinstituutilta, jossa näkyy, että hakija on hyväksytty tuolle ajalle pitämään näyttelyä. Todistuksettomat hakemukset hylätään automaattisesti. Apuraha myönnetään vain yhteen näyttelyyn hakukerralla. Myönnetyn apurahan suuruus on maksimissaan 900 euroa.

3. Hankinta-apuraha

Apurahoja myönnetään 1.11.2016-30.9.2017 tapahtuviin hankintoihin. Apurahan voi saada muun muassa ammatissa tarvittaviin laitteisiin, ohjelmistoihin, työkaluihin ja –kalusteisiin sekä työhuonekuluihin. Apurahaa voi saada maksimissaan 900 euroa ja vain suoraan työskentelyyn liittyviin kuluihin. Apuraha myönnetään vain yhtä hankintaerää varten esim. tietokone tai vaihtoehtoisesti taitelijatarvikkeet. Hakemukseen liitetään hankintasuunnitelma ja budjetti.

4. Koulutusapuraha

Apuraha myönnetään ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Myönnetyn apurahan suuruus on maksimissaan 900 euroa. Hakemukseen liitetään opintosuunnitelma ja budjetti. Apuraha myönnetään kerrallaan vain yhteen koulutukseen hakukerralla.

Päätökset

Apurahan valitsee Kuvittajat ry:n hallituksen nimeämä jury. Apurahapäätöksistä ei voi valittaa, eikä päätöksiä perustella. Nämä apurahat on tarkoitettu käytettäväksi vuoden 2017 syyskuun loppuun mennessä. Mahdollisen apurahan käyttötarkoitusmuutoksen myöntää Kuvittajat ry:n hallituksen kokous hakijan kirjallista anomusta vastaan.

Raportointi

Apurahansaajan on tehtävä raportti apurahan käytöstä sähköisellä lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa apurahan tultua käytetyksi. Jos apurahaa ei käytetä täysimääräisenä, ylitse jäävä osuus palautetaan Kuvittajat ry:lle 30.9.2017 mennessä. Kuitteja tai kuittikopioita ei lähetetä. Poikkeustapauksissa Kuvittajat ry voi vaatia kuitenkin nähtäväksi alkuperäiset tositteet. Verotukseen liitettävien kuittien tavoin hakijan tulee säilyttää apurahan kuitit/tositteet viisi vuotta apurahan myönnöstä.

Sähköisenä lomakkeena täytetty raportti tulostetaan, allekirjoitetaan sekä postitetaan Kuvittajat ry:n toimistolle osoitteeseen: Kuvittajat ry, Hämeentie 150 00560 Helsinki. Lisätietoa antaa Kuvittajien toiminnanjohtaja Heli Halme heli.halme (at) kuvittajat.fi, puh. 050 567 8434

_____