Kuvittajajientyöskentelyapurahojen haku alkaa 12. maaliskuuta 2015.

Projektiapuraha myönnetään yksittäiselle kuvittajalle tai työryhmälle kuvitushankkeisiin ja taiteelliseen työskentelyyn. Valinnat suorittaa edellisen vuoden apurahansaajista koottu kolmijäseninen jury.

Kuvittajat ry haluaa tukea tänä vuonna myös aiempaa suurempitöisiä hankkeita. Apurahoihin on varattu 70 000 euroa. Samalla Kuvittajat ottaa käyttöön sähköisen apurahajärjestelmän, jonka kautta apurahoja haetaan nyt ensimmäistä kertaa. Linkki uuteen järjestelmään julkaistaan, kun haku alkaa maaliskuussa.

Sähköiseen järjestelmään on liitettävä perustietojen ja perustellun hakemuksen lisäksi työsuunnitelma sekä mahdolliset työnäytteet pdf-muodossa.

Näistä apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Kuvittajien työskentelyapurahoihin. Kuvittajat ry ilmoittaa yli 1250,36 euron apurahat Melaan ja jos apurahansaajan työskentely jatkuu yli neljä kuukautta, hänen on otettava lakisääteinen MyEl-vakuutus. Laki apurahansaajien eläkevakuuttamisesta Melassa tuli voimaan 2009 ja tarkoitus on, että apurahoilla työskenteleville kertyisi tulevaisuudessa eläkettä yli neljän kuukauden apurahajaksoista. Lisätietoa: http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Apurahahaku päättyy 17. huhtikuuta kello 22.30, jolloin apurahahakemuksen tulee olla lähetetty Kuvittajien sähköiseen apurahajärjestelmään.

Tiedustelut sähköpostitse anna.kahkonen (at) kuvittajat.fi tai puhelimitse 050 5678 434