Kutsu ystävänpäivän postimerkin suunnittelukilpailuun

Posti OY:n, Kuvittajat ry:n ja Grafia ry:n ystävänpäivän postimierkin suunnittelukilpailu.

Kilpailun tavoitteena on löytää kuvitukset vuoden 2017 ystävänpäiväpostimerkkeihin. Postilla on oikeus lunastaa palkitut työt käytettäviksi ystävänpäivä postimerkeissä ja/tai muissa Postin tuotteissa.

Kilpailun aikataulu

Kilpailu julkistetaan 4.1.2016.

Kilpailutöiden viimeinen jättöpäivä 15.4.2016.

Voittaja/voittajat julkistetaan toukokuussa 2016. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja tulokset julkaistaan Postin, Grafian ja Kuvittajat ry:n verkkosivuilla.

Kilpailun tuomaristo

Kilpailun tuomariston muodostavat Posti Oy:n taidetoimikunta, sekä Susanna Rumpu/Grafia ja Sari Airola/Kuvittajat ry.

Kilpailutöiden jättäminen

Kilpailu päättyy 15.4.2016 klo 16.00, johon mennessä kilpailuehdotukset on jätettävä Posti Oy:lle, PL 7, 00230 Helsinki, käyntiosoite Postintaival 7a. Postitse lähetettävien kilpailutöiden tulee olla perillä kilpailuajan päättymiseen mennessä, kuoreen tulee merkitä teksti: ”Postimerkkien suunnittelukilpailu”. Määräajan jälkeen saapuneet kilpailutyöt hylätään sääntöjen vastaisina. Kilpailutöiden tulee olla aiemmin julkaisemattomia.

Kilpailun säännöt:

Kilpailuun voivat osallistua Grafian ja Kuvittajat ry:n jäsenet, sekä alan opiskelijat. Työn voi nimetä ja mukaan tulee liittää (työn taakse kiinnitettynä) suljettu kirjekuori, jossa on sama nimitunnus kuin työssä sekä kuoren sisään tekijän täydelliset yhteystiedot. Kilpailijoita pyydetään jättämään ystävänpäiväpostimerkkejä koskeva ehdotus viiden merkin kokonaisuudesta ja se vedostetaan yhdelle A4 kokoiselle kapalevylle. Kilpailuun voi halutessaan osallistua myös useammalla viiden merkin sarjalla.

Posti maksaa palkinnot ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneiden töiden tekijöille. Kilpailijalla ei ole oikeutta julkaista kilpailutyötä tai luovuttaa sitä koskevia oikeuksia kilpailun aikana. Jos työtä ei palkita kilpailussa, tekijä saa määrätä työstään vapaasti heti voittajien valinnan jälkeen. Postilla on oikeus päättää kahden kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä, käyttääkö Posti palkittuja töitä ja millaiset oikeudet Posti haluaa työhön lunastaa. Palkitun työn muokkaamisesta Postin tuotteisiin sekä Postin oikeuksista valmistaa kappaleita teoksesta ja saattaa se yleisön saataville muuttamattomana tai muunneltuna sovitaan erikseen kilpailijan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Kilpailija sitoutuu muokkaamaan palkittua työtä tarvittaessa Postin toiveiden mukaisesti siten, että työ on käytettävissä postimerkkinä tai muuna tuotteena. Palkitun kilpailutyön muokkaaminen voi tarkoittaa vaakamallisen kuvituksen muuttamista pystymalliseksi tai toisinpäin, tuotteessa tarvittavien tekstien tai maksumerkintöjen lisäämistä taikka muiden taidetyöhön liittyvien yksityiskohtien pienimuotoista muuttamista ja suunnittelua.

Jos Posti päättää käyttää palkittua työtä postimerkkinä, kilpailijan kanssa sovitaan erikseen myyntikokonaisuuteen kuuluvan ensipäivänkuoren, ensipäivänleiman ja arkkikokonaisuuksien suunnittelusta sisältäen