Yhdistys, eettisyys ja kuvitustaide

Teksti: Heli Halme
Kirjoitusaika: 25.6.2018

Kuvittajat ry:n hallitus kokoontui Harakan saaren taiteilijatalossa juhannusviikolla. Rajut sadekuurot ja ukkoset jyrisivät ulkona, mutta hallituksen kesäkuun kokouksessa puhuttiin lämpimissä tunnelmissa mm.  järjestön eettisistä toimintaperiaatteista.

 

Harakan saari. Kuva: Sari Airola.

 

Kuvittajat ry on osa yhteiskuntaa ja yhdistys on strategiassaan sitoutunut kestävään kehitykseen. Kuvittajat ry on vastuussa toimintansa eettisistä ja ekologisista seuraamuksista. Monet kuvittajat käsittelevät työssään tämän hetken yhteiskunnallisia ja globaaleja ongelmia. Kokouksessa todettiin, että Kuvittajat ry kannustaa jäseniään tällaiseen pohdintaan. Erilaisissa eettisissä ja ekologisissa hankkeissa ollaan mielellään mukana, jos se kehittää kuvitusalaa. Kansainvälistyminen ja kansojen liikkeet puhuttivat. Keskusteltiin, että ensi vuonna olisi mahdollista järjestää Kuvittaja-klubi -ilta sekä mahdollisesti muuta toimintaa, joka loisi vuoropuhelua suomalaistaustaisten sekä ei-suomalaistaustaisten kuvittajien tai taiteilijoiden välillä. Käytännön toiminnassa huomioidaan entistä tarkemmin kierrätys, tapahtumien tarjoiluissa sitoudutaan mahdollisuuksien mukaan reiluun kauppaan ja kasvisruokaan. Kotimaan työmatkat hoidetaan aina junalla, ylimääräisiä lentoja vältetään ja lentomatkoista sovittiin maksettavan päästökompensaatiot.

 

Kuvittajien hallituksen jäseniä. Kuva: Heli Halme

 

Yhdistyksen hallitus on vastuussa oikeudenomistajille tekijänoikeusvarojen vastuullisesta käytöstä. Kopiostokorvausvaroja käytetään ainoastaan kuvitustaidetta edistävään toimintaan eli Kuvittajat ry:lle kanavoituvat tekijänoikeusvarat käytetään juuri oikeisiin asioihin. Apurahojen lisäksi varoja käytetään tiedotukseen, koulutukseen, lakipalveluun, näyttelytoimintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Kokouksessa esiteltiin hankintaohjeistus, joka koskee mm. hankintojen kilpailutusta ja hyväksymistä. Näitä asioita oli noudatettu pitkälti myös aiemmin, mutta nyt saatiin kirjalliset ohjesäännöt.

Kuvittajien hallitus sai vierailla Marika Maijalan työhuoneella, joka sijaitsee taiteilijatalossa. Kuva: Sari Airola.

Ammattieettisistä asioista keskusteltiin. Yksi tärkeimmistä asioista on vaikuttaa Kuvittajien ansaintaan. On tärkeää, että tämä lähtee jo omasta toiminnasta: päätettiin, että järjestölle tilatuista kuvitustöistä maksetaan hallituksen tapauskohtaisesti asettama kohtuullinen korvaus. Yhdistys pyrkii olemaan hyvä työnantaja myös työntekijöilleen ja noudattaa työsuhdelakeja ja asetuksia huolellisesti. Pohdittiin missä rajat menevät ja kenen kanssa järjestö tekee yhteistyötä. Entä miten yhteistyötahojen eettisyys voidaan mitata? Hallitus päätti katsoa kutakin yhteistyötahoa aina tapauskohtaisesti.

Harakan saarelta näkymä Särkkään. Kuva: Heli Halme

Toiminnan läpinäkyvyydestä keskusteltiin. Hallitus piti toimintaa melko onnistuneena. Yhdistyksen tärkeimmät asiat käsitellään syys- ja kevätkokouksissa, jotka ovat avoimia kaikille. Lähes kaikki halukkaat ovat myös päässeet päättämään yhdistyksen toiminnasta hallituksessa, hyvin harvoin on jouduttu äänestämään hallituspaikoista. Apurahavalintaraatien kokoonpanoja mietittiin: työskentelyapurahavalintaraadin valitsee hallitus, mutta hallituksen jäseniä ei tulla valitsemaan työskentelyapuraharaatiin. Valinta tapahtuu edellisen vuoden apurahoja saaneista henkilöistä hallituksen toimesta. Keskustelussa nousi esiin myös, kuinka tärkeää on laadukas vertaisarviointi, jonka kokenut kuvittaja voi tarjota apuraharaadissa.

Hallituksen jäseniä. Kuva: Heli Halme
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone