Yes, we’re open – virtually
and by appointment only

Emmi Jormalainen | Laura Lehtinen: Toisaalla – Elsewhere

2.2.2018 – 3.3.2018
For information in English, please scroll down.

Galleria Kuvituksen avajaisnäyttelyssä Toisaalla – Elsewhere nähdään rinnakkain kaksi erilaista maailmaa ja lähestymistapaa kuvittamiseen. Emmi Jormalaista ja Laura Lehtistä yhdistävät kaukokaipuu ja rakkaus luontoon. He eivät koe kuvituksen perinteisiä esittämistapoja ja teosten kehystämistä itselleen mielekkäinä. Tärkeämpiä asioita ovat vapaus ja leikki sekä työskentelyprosessi.  Lopputulos on tarkoitettu kosketeltavaksi, tai jopa häviämään.

Emmi Jormalainen

Kuva: Karolina Kotnour
Emmi Jormalainen työstää parhaillaan hevosaiheisista piirroksista rakentuvaa taiteilijakirjaa Lost, joka ilmestyy vuoden 2018 aikana. Visuaalisen kuvakirjan päähenkilöhevosen kautta lukija seuraa laumansa kadottaneen yksisarvisen matkaa omiensa luo. Kirjan maisemat, hevoset ja tarina ovat saaneet innoituksensa Islannissa vietetyistä hetkistä ja islantilaisen kirjailijan Sjónin teksteistä. Kirjan tekemiseen on Taiteen edistämiskeskuksen apuraha.
Kuvat: Emmi Jormalainen
Kuva: Salla Keskinen
Avajaisnäyttelyn aikana Jormalainen piirtää perjantai-iltapäivisin galleriatilassa kuvia tulevaan kirjaansa. Katso tarkempi aikataulu täältä. ”Yleisön edessä tapahtuva työskentely avaa storyboardin mukaan etenevää kirjantekoprosessia. Yleensä ihmiset näkevät kirjoissa vain valmiit kuvat ja lopputuloksen”, pohtii kuvittaja. Näyttelyssä nähtävät piirustukset on tehty Lost -kirjaa varten tai ne liittyvät tiiviisti kirjan sisältöön. Näyttelykauden aikana kuvien määrä kasvaa ja esillepano muuttuu. Esillä on myös Jormalaisen aikaisempia taiteilijakirjoja. www.emmijormalainen.com

Laura Lehtinen

Kuva: Salla Keskinen
Kuvittaja Laura Lehtinen (s. 1982) on maalannut galleriaan avajaisnäyttelyn ajaksi mielikuvituksen, eli muraalin jonka ympäröimänä Emmi Jormalainen voi työstää omaa projektiaan eteenpäin. Lehtistä on inspiroinut Karl von Frischin kirja Eläinten arkkitehtuuri. ”Ideana on maalata kirjaimellisesti mielikuvitus, johon voi astua sisään, samalla tavoin kuin kuvitettuun satukirjaan voi uppoutua. Kuvitusinstallaation teemana on maailma johon ihminen ei ole vaikuttanut. Kuvitteellisia eliöitä ja luonnonmuodostumia, jotka saattavat muistuttaa jotain olemassa olevaa tai jotka ovat saattaneet joskus olla olemassa. Ehkä ne ovat olemassa toisella planeetalla tai kehittyvät vasta tulevaisuudessa. ”
Kuvat: Salla Keskinen
Avajaisnäyttely esittelee rinnakkain myös kaksi kuvittajan tärkeää työvälinettä: Ideointikyvyn ja kyvyn toimia asiakkaan toiveiden mukaisesti. Mielikuvituksellisen muraalin lisäksi Lehtinen on toteuttanut gallerian alakertaan yhdistyksen kokoustilaa elävöittävän tilaustyön, joka jää tilaan näyttelyn jälkeen. www.g-rex.fi/laura-lehtinen/   Ladattava lehdistömateriaali > Sivun pääkuva: Salla Keskinen  


 

Photo: Salla Keskinen
The inaugural exhibition of the Galleria Kuvitus parallels two different worlds and approaches to illustrating. Emmi Jormalainen and Laura Lehtinen share a longing for faraway places and a love for nature. They do not prefer the traditional forms of presentation in illustration or the framing of works. They give more importance to freedom and play, the working process and an outcome that is meant to be touched, or even disappear.

Emmi Jormalainen

Photo: Karolina Kotnour
Emmi Jormalainen (b. 1979) is currently working on an artist’s book called Lost, constructed around horse-themed drawings, which will be published in 2018. The reader of the visual picture book can join the horse protagonist and follow the journey of the unicorn as it tries to find its lost herd. The landscapes, horses and story of the book have been inspired by moments spent in Iceland and the texts of the Icelandic author Sjón. Arts Promotion Centre Finland has awarded a grant for creating the book.
Photos: Emmi Jormalainen
Photo: Salla Keskinen
During the inaugural exhibition, Jormalainen will draw pictures for her upcoming book in the gallery space. See the timetable here. “Working in front of an audience sheds light on the book-making process that proceeds according to a storyboard. Typically, people only see the finished pictures and the final result,” says the illustrator. The drawings featured in the exhibition have been created for the book Lost or they are closely linked to the contents of the book. During the exhibition season, the number of illustrations will increase and their presentation will change. Jormalainen’s previous artist’s books are also on display. www.emmijormalainen.com

Laura Lehtinen

Photo: Salla Keskinen
Illustrator Laura Lehtinen (b. 1982) has painted imagination in the gallery for the inaugural exhibition. The big mural surrounds Emmi Jormalainen as she works on her own project. Lehtinen draws inspiration from Karl von Frisch’s book Animal Architecture. “The idea is to literally paint an imagination where you can step inside, the same way that you can become absorbed in an illustrated storybook. The theme of the illustration installation is a world that humans have not affected. Imaginary creatures and natural formations that may resemble something that exists or may have existed at some time without us knowing it. Perhaps they exist on another planet or they will develop some time in the future.”
Photos: Salla Keskinen
The opening exhibition also presents two of the most important tools of an illustrator: the ability to come up with ideas and the ability to take the customer’s wishes into consideration. In addition to the imaginative mural, Lehtinen has produced a custom-made work on the lower floor of the gallery according to the wishes of the association. The work will remain in the venue after the exhibition. www.g-rex.fi/laura-lehtinen/   Cover photo: Salla Keskinen

Kommentointi on suljettu

Kiitos vierailustasi! Thanks for visiting us!

Share: