Yes, we’re open – virtually
and by appointment only

Erika Kallasmaa: Otus opus

10.1.2020 – 1.2.2020
Please scroll down for English.

Otus opus on taiteiden ja tieteiden välisyyden juhlaa – tai pikemminkin taiteesta toiseen, tieteeseen ja takaisin singahtelun festivaali!

Alussa oli musiikki. Klassinen kitaristi Petri Kumela pyysi säveltäjiä ympäri maailmaa säveltämään miniatyyriteoksia kissaa pienemmistä eläimistä. Teoksia syntyikin useita kymmeniä, ja Kumela tempaisi mukaan Laura Ruohosen tulkitsemaan otukset runoiksi ja Erika Kallasmaan visioimaan niiden kuvallisen olomuodon. Ryhmä työskenteli puuskittain kolmen vuoden ajan kadehdittavan vapaasti, soittaen, japanilaisia kauhutarinoita lukien, pohtien ja tutkien. Tuloksena on Otus opus, omalaatuinen oppikirja oudoista luontokappaleista.

Opuksen otukset perustuvat totuuteen, vapaasti lainaten. Kallasmaa on kuvitustyössään antanut välillä biologisten faktojen johdattaa, välillä kallistellut niistä poispäin ja toisinaan tanssinut saksanpolkkaa faktan ja fiktion rajalla. Tosiasiat ovat otuksissa toki paikoillaan, mutta kunniakkaasti taiteen palveluksessa. Eikä todellisuutta tarvitse juurikaan venytellä, niin kummallista se on jo itsessään. Mitä tarkempaa tutkii, sitä sadunomaisempia asioita alkaa paljastua! Samurain henki ravun selässä! Perhonen, joka toukkana haisee ja aikuisena lakkaa syömästä! Pienenpienen malluaisen myrskyävä soidinääni! Päästään pissaava rapu!

Näyttelyssä kirjan rohkeimmat otukset hiipivät ja hyppivät sivuilta galleriatilaan, muuttaen sen omaksi installaatiokseen. Pieni muuttuu suureksi ja kaksi ulottuvuutta saa seurakseen kolmannen, kun höttiäiset, ötökät ja muut oliot asettuvat taloksi.

”Plöts vaan” on ystävä kuvaillut Kallasmaan tyyliä, ja osuvasti kuvailikin. Työtä se plötskin tosin vaatii. Kömpelöyden yhdistäminen harkittuun ja oikean pelkistämisen tason löytyminen vaatii hinkkausta ja kokeiluja. Liiallinen sulavuus ja naturalistinen tarkkuus voi syödä tunnelatauksen, joka on Kallasmaalle tekemisen ydin. Hän tutkii paljon, mutta luonnostelee vähän. Jos ei onnistu kerralla, niin sitten yritetään uudestaan.

Goethen sanoin: “Taide on salaisten luonnonlakien esiintuomista. Ilman taidetta ne jäisivät salaisiksi.” Otus opus pöyhii luonnon lakikokoelmia vimmatusti, ja nostaa niiden pienimpiä helmiä ansaittuun loistoon.

Tammikuun näyttelytekstin on kirjoittanut kuraattori Mia Kivinen. Vieraskirjoittajien tekstisarja on osa Galleria Kuvituksen vuonna 2019 aloittamaa näyttelyiden kehitystyötä.

Otavan kustantama kirja julkaistaan myöhemmin keväällä 2020.

Kuvia näyttelystä.

Erika Kallasmaa (s. 1969 Tampere) on palkittu kuvittaja, kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija (TaM). ­Kallasmaa tekee visuaalista työtään monenlaisiin käyttöyhteyksiin ja mittakaavoihin: kuvakirjat, leikkipuistot, esitystaide ja arkkitehtuuri. Työn ytimessä on pitkään ollut lastenkulttuuri. Kallasmaa pyrkii työskentelyssään kokemukseen, jossa karsittu muotokieli yhdistyy sisällön moniulotteisuuteen, leikkisyys ja syvyys kohtaavat. Kallasmaa palkittiin Kuvitustaiteen valtionpalkinnolla vuonna 2013.

Otus Opus is an interdisciplinary celebration of art and science – or rather a festival where one zooms from one art form to another, then into science and back again!

In the beginning there was music. Classical guitarist Petri Kumela asked composers from all over the world to compose miniature works about animals smaller than a cat. In the end there were dozens of these works and Kumela whisked Laura Ruohonen along to interpret these musical creatures as poems, and then he brought in Erika Kallasmaa to envision a visual form for them. The group worked in bursts over a period of three years with enviable freedom: they played, pondered, studied and read Japanese horror stories as they pleased. The end result is the Otus Opus, a unique textbook on strange creatures.

The creatures found in the Opus are based on freely translated truth. At times, Kallasmaa has let biological facts take the lead in her illustrations while at others she has veered away from them and even danced polka on and over the line separating fact from fiction. The facts of the creatures are there, of course, but they have been honourably harnessed to serve art. Besides, reality does not need much stretching: it is so bizarre already. The closer you look, the more magical things begin to appear! The spirit of a samurai on the back of a crab! A butterfly that stinks while a caterpillar and stops eating as an adult! The roaring storm that is the courtship song of the teeny tiny backswimmer! A crab that pees from its head!

At the exhibit, the boldest creatures from the book sneak and jump into the gallery space, turning it into an art installation of their own. The small is made large and two dimensions are joined by a third as critters, bugs and other creatures settle in.

“Just splash, simple as” are the words a friend once used to describe Kallasmaa’s style, and what an apt description it is. However, there’s a lot of work that goes into making a splash. Combining clumsiness with premeditation and finding the right level of simplification requires trial and error, and many iterations. Too much fluency and naturalistic accuracy can overpower the emotional punch, which is what Kallasmaa finds most important. She studies a lot, but sketches very little. If you don’t succeed in one go, then you simply try again!

In the words of Goethe: “Beauty is a manifestation of secret natural laws, which otherwise would have been hidden from us forever.” Otus Opus dives into the codices of natural laws with a flurry and raises the smallest pearls up so that they, too, have their chance to shine!

The introduction to Kallasmaa’s exhibition is written by curator Mia Kivinen. The text series by guest writers is part of Galleria Kuvitus’ exhibitions development started in 2019.

The book Otus opus will be published later this spring by Otava.

Exhibition images.

Erika Kallasmaa (b. 1969 in Tampere) is an award-winning illustrator, artist and graphic designer. For Kallasmaa, work in the visual medium means exploring storytelling, thoughts, feelings and actions in a comprehensive manner. Kallasmaa’s work centres on children’s culture and she strives to express it in different contexts and on different scales: in books, playgrounds, performative arts and architecture. In 2013 Kallasmaa received the Finnish State Award for Illustrative Arts.

Kommentointi on suljettu

Kiitos vierailustasi! Thanks for visiting us!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone