Informaatiomuotoilun jättiläinen

Teksti: Vesa Valkonen Kuvitus: Viktor Landström, infografiikka kutistetun pään valmistusprosessista.
Kirjoitusaika: 5.6.2017

Tieto näkyväksi on laaja-alainen ja merkittävä teos informaatiomuotoilusta.

Informaation määrä kasvaa kiihtyvällä voimalla. Tieto näkyväksi -teoksen (Aalto 2016) mukaan lähennymme hetkeä, jolloin viimeisen vuoden aikana tuotettu tieto ylittää kaiken sitä edeltävänä aikana tuotetun tietomäärän.

Juuso Koposen, Jonatan Hildénin sekä Tapio Vapaasalon työstämässä 384-sivuisessa informaatiomuotoilua käsittelevässä kirjassa käydään kattavasti ja käytännönläheisesti läpi informaatiomuotoilun rakennuspalikoita: karttoja, typografiaa, värien käyttöä, sommittelua, termistöä, lukijan psykologiaa ja fysiologiaa, informaatiomuotoilun eettisyyttä sekä erilaisia standardeja ja sääntöjä.

Informaatiomuotoilijan työmenetelmiä käsitellään ratkaisukeskeisesti. Erilaisia valintoja tarkastellaan loppukäyttäjän, eli lukijan näkökulmasta. Miten tietoa kuvataan niin, että katsoja ymmärtää helposti, mistä on kysymys?

Infomuotoilua tuottaessa on vaarana, että lopputulos on harhaanjohtava.
Näin tapahtui esimerkiksi vuonna 2011 Osama bin Ladenin kuolemaa koskevan informaatiografiikan parissa. Kilpailevat mediat yrittivät tehdä paineen alaisina jutusta mahdollisimman myyvän, mutta tapahtumasta oli saatavilla niukasti tietoa. Ratkaisuna oli epäolennaisen sekä kuvitellun informaation lisääminen kuvituksiin, toisin sanoen faktojen muuttaminen fiktioksi.
Tieto näkyväksi -kirjasta on apua näiden tilanteiden välttämiseen. On järkevää työstää lopputuote tiettyjen normien mukaan ja ilman kikkailuja, jotta lukijan on mahdollisimman helppo sisäistää objektiiviseen informaatioon pohjautuva viesti.

Teoksen visuaalinen tarjonta on ehkä turhan painottunut karttoihin, tilastografiikkaan ja piktogrammeihin. Muun muassa läpileikkauksista, havainnekuvista, teknisistä piirroksista, datataiteesta ja kokoamisohjeista olisi kaivannut enemmän esimerkkejä, kuten Viktor Landströmin infografiikka kutistetun pään valmistusprosessista.

Visualisointi on kirjassa painottunut enemmän graafisen suunnitteluun kuin kuvittamiseen, mutta sisältö on niin avartavaa ja moniulotteista, että kirjaa voi lämpimästi suositella kuvittajille pelkästään jo sen suunnattoman hyödyn vuoksi asiakasprojekteissa.

 

Lisää artikkeleita

Share: