Millaisia rojalteja kuvittaja voi odottaa kirjamyynneistä ?

Mystinen kuvitustietäjä Martta Karma ratkoo palstalla lukijoiden ongelmia. Onko sinulla kysyttävää kuvittajana toimimisesta? Kuvittajat ry:n henkilökunta ja lakimies auttavat jäseniä pulmatilanteissa.

Teksti: Martta Karma
Kirjoitusaika: 7.6.2021

“Millaisia rojalteja ja raportointia kirjamyynneistä voin odottaa kustantajalta?”

Tiedustelin kuvittajilta, millaisia sopimuksia he ovat kustantajien kanssa tehneet.

Selkeä rojaltisopimus antaa rojaltin jokaisesta kirjasta. Prosenttiosuus saattaa nousta, jos myynti ylittää tietyn kappalemääräisen rajan.

On myös sopimuksia, joissa kustantamon kulut maksetaan ensin pois, ja rojalteja kertyy vasta esimerkiksi 500 myydyn kirjan jälkeen. Näissä sopimuksissa rojaltiprosentti on huomattavasti suurempi. Eräs kuvittaja toteaa kuitenkin, että mikäli kustantamoa ei enää rajan ylityksen jälkeen kiinnosta panostaa kirjan myyntiin, tekijä jää nuolemaan näppejään.

Joissain tapauksissa kuvittajalle maksetaan vain kertakorvaus, ei rojalteja. Tällöin kuvitus on yleensä ollut kirjassa pienemmässä roolissa, eikä kuvittajaa katsota yhdeksi kirjan virallisista tekijöistä.

On olemassa myös hybridimalleja, joissa kuvittaja saa kertakorvauksen, mutta tietyn myyntirajan ylityttyä myös rojalteja.

Yleensä tekijöiden saama osuus on 20–26% kirjan arvonlisättömästä jälleenmyyntihinnasta. Kirjailijan ja kuvittajan välillä tämä osuus jaetaan puoliksi.

”Kun mukana on myös kirjailija, tyypillinen rojalti kuvittajalle on noin 1 euro per myyty kirja. Pienistä painoksista ei pääse rikastumaan, ja kirjankuvitustyötä tehdäänkin yleensä apurahan turvin. Joskus kirja voi kuitenkin myydä yllättävän hyvin päädyttyään esimerkiksi julkisiin osto-ohjelmiin”, eräs kuvittaja kertoo. Tällöin kirja voi tuottaa tuloja tekijöilleen pitkäänkin.

Sopimuksessa tulee lukea raportointiväli, joska useimmiten on yksi vuosi. Raportista käy ilmi muun muassa kauden aikana myydyt kirjat ja varaston tilanne, eli kuinka monta kirjaa on jäljellä. Raportissa näkyy tekijän osuus euroina, jonka summan tekijä voi sitten laskuttaa kustantamolta.

Myös kirjojen käännössopimuksissa on raportointivelvollisuus, mutta kuvittajien kokemusten mukaan niiden perään joutuu yleensä itse kyselemään.
Sopimukset kannattaa arkistoida niin, että jälkeenpäin on helppo tarkistaa, milloin provisioita on luvattu raportoida ja maksaa.

Lisää artikkeleita

Share: