Onko itsensätyöllistäjällä työterveyshuoltoa tai sairaslomaa?

“Mitä tapahtuu, kun sairastun itsenityöllistäjänä? Millaisia mahdollisuuksia työterveyshuollon järjestämiseen on ja voinko saada sairauslomaa?” Kuvitustietäjä Martta Karma vastaa kuvittajien kysymyksiin.
Kirjoitusaika: 12.3.2020

Suomen lain mukaan työnantajien täytyy hoitaa työntekijöilleen työterveyshuolto, mutta yksinyrittäjää tämä velvoite ei koske. Selvitysten mukaan vain 10–20 prosenttia itsensätyöllistäjistä on järjestänyt itselleen työterveyshuollon. Moni käyttää mieluummin sairastuessaan julkisen puolen terveyskeskusten palveluja tai on ottanut yksityisen sairauskuluvakuutuksen, joka korvaa käynnit yksityisen terveyshuollon piirissä. Tämä onkin monesti edullisempi vaihtoehto kuin työterveyshuoltosopimus. Tosin kannattaa ottaa huomioon, että Kela korvaa työterveyshuollon maksuista noin puolet ja yrittäjälle itselleen jäävän osuuden voi vähentää verotuksessa. Sairauskuluvakuutus sen sijaan ei ole verovapaa.

Työterveyshuollolla on omat erityispiirteensä: sen on tarkoitus olla myös ennaltaehkäisevää. Terveystarkastuksissa ja työergonomian selvittämisessä tavoitteena on pitää huolta työntekijän hyvinvoinnista. Kun työterveyshuoltoa ei ole, kannattaa näihin asioihin kiinnittää huomiota muutoin.

Suomen Yrittäjien tutkimuksen mukaan yli 70% yrittäjistä oli työskennellyt sairaana edellisen vuoden aikana. Yrittäjän on monesti vaikea jäädä sairastamaan, kun kukaan muu ei voi ottaa vastuuta tekemättä jäävistä töistä. Sairastumisen tapahtuessa yrittäjän on kuitenkin mahdollista jättäytyä sairaslomalle ja saada sairaspäivärahaa lääkärin määräämän sairausloman ajalta. Sairauspäivärahan suuruus määrittyy yrittäjän eläkevakuutusmaksujen eli YEL:n yhteydessä ilmoitettujen vuositulojen pohjalta. Tämänkin vuoksi ilmoitettujen työtulojen määrä olisi hyvä pitää totuudenmukaisena. Jos ilmoitetut tulot ovat hyvin pienet, sairauspäiväraha on aina vähintään vähimmäismääräinen: 28,94 € / päivä. Omavastuuaika on yksi sairauspäivä. Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta.

Osatyökykyisen on mahdollista saada myös osasairauspäivärahaa. Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea paluuta työhön ja sen edellytyksenä on, että työmäärä vähentyy 40–60 % työkyvyttömyyttä edeltävästä ajasta. Osasairauspäiväraha on suuruudeltaan puolet sairauspäivärahan määrästä ja sitä maksetaan enintään 120 arkipäivää.

Julkaistu Kuvittaja-lehdessä 1/20.

 

Lisää artikkeleita

Share: