Apurahakalenteri

Kirjoitusaika: 26.11.2016

Tältä sivulta löydät kuvittajille hyödyllisiä apurahalinkkejä. Aikataulut saattavat vaihdella jonkin verran vuosittain, joten kannattaa tarkistaa tiedot myös apurahan myöntäjän omilta verkkosivuilta ennen hakemista.

Apurahat on jaoteltu kuukausittain viimeisen hakupäivän mukaan. Huomaathan, että päivä voi olla myös kuukauden alussa! Tarkista aikataulu ja ohjeet aina myös apurahan myöntäjän sivulta. Kuvittajat ry ei vastaa mahdollisista aikataulumuutoksista tai niistä johtuvista virheistä tällä sivulla.

Kuvittajille, kustantajille ja kirjailijoille suunnatut apurahat

Kuvittajat ry:n apurahat: Haku 1.9.-30.9.2021 klo 23.55.

Selkokirjallisuuden valtiontuki: Kuvittajille, kustantajille ja kirjailijoille/mukauttajille. Seuraava hakuaika päättyy 31.1.2021.

Otavan kirjallisuussäätiö: Hakuaika päättyy 28.2.2021.

WSOY:n kirjallisuussäätiö: Säätiön apurahojen ja residenssipaikkojen hakuaika on vuosittain helmikuu. Hakuaika päättyy 28.2.2021 klo 23.59.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta: Apurahoja tietoa popularisoiviin kirjoihin, radio- ja TV-ohjelmiin, lehtiartikkeleihin, sähköisessä muodossa julkaistavat tietotuotteisiin tai muihin tietotuotteisiin. Haku aukeaa 1.5. ja sulkeutuu toukokuun viimeisenä arkipäivänä klo 16.00.

Lisää apurahoja löytyy Aurora-tietokannasta.

 

Taide- ja kulttuurialojen yleiset apurahat

Tammikuu

Tiina ja Antti Herlinin säätiön apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukemisen ja edistämisen alalla. Huom! Säätiö ei todennäköisesti tule järjestämään avoimia apurahahakuja.

Taiteen edistämiskeskus: Kuvataiteen näyttöapurahat. Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Haku 12.01. – 01.02.2021.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Pohjoismaiden suurin kahdenvälinen rahasto. Sen tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Haut päättyvät 1.2. ja 1.10.2021.

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston projektiapurahat ja oleskelustipendit. Suomen ja ruotsin väliseen kulttuuritoimintaan. Haut päättyvät 1.2., 1.6. ja 1.10.2021.

Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustukset: Alle 50 000 euron avustuksia vuoden 2021 pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan on mahdollista hakea jatkuvassa haussa vuonna 2021. Haku päättyy 5.2.2021 klo 16

Alfred Kordelinin säätiö: Apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Hakuaika vuosittain tammikuussa ja elokuussa. Tammikuun haku 1.-31.1. ja elokuun haku 1.-15.8.2021.

Tampereen kaupungin ammattitaiteilijoiden stipendi: Vuonna 2021 ammattitaiteilijoiden stipendit kohdennetaan kirjallisuuden ja esittävien taiteiden (näyttämötaide, säveltaide, tanssitaide ja sirkustaide) alalla toimiville taiteilijoille. Stipendit tulevat hakuun 4.-29.1.2021. 

Suomen luonnonsuojelun säätiön apuraha: Apurahoja jaetaan luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä koulutus- ja kansalaistoimintaan. Haku vuosittain tammi-maaliskuu.

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Haku päättyy 8.2.2021 klo 15:59.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston projektiapurahahaku 1.2.2021 saakka: Pohjoismainen kulttuurirahasto haluaa tukea projekteja, jotka osaltaan edistävät uudistuvaa taide- ja kulttuurielämää Pohjoismaissa.

Helmikuu

Otavan kirjasäätiön apurahaa voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot sekä kirjallisuutta ja lukemista edistävät yhdistykset ja järjestöt. Haku 1.2.-28.2.2021.

Espoon kaupungin taideapurahat espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta lyhytaikaiseen, yhden tai kolmen kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn. Haku helmikuun alku-31.8.2021 klo 15.45.

Taiteen edistämiskeskus: Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen. Haku 12.01.2021 – 15.03.2021 klo 16:00.

Oskar Öflundin säätiö tukee eri alojen suomalaista kulttuuritoimintaa. Haku 15.1.-15.2.2021.

Konstsamfundet tukee suomenruotsalaisen kulttuurin eri osa-alueita. Haku 1.-28.2. ja 1.-30.9.2020.

SKR: Maakuntarahastot: Etelä-Karjalan rahasto, Etelä-Pohjanmaan rahasto, Etelä-Savon rahasto, Hämeen rahasto, Kainuun rahasto, Keski-Pohjanmaan rahasto, Keski-Suomen rahasto, Kymenlaakson rahasto, Lapin rahasto, Pirkanmaan rahasto, Pohjois-Karjalan rahasto, Pohjois-Pohjanmaan rahasto, Pohjois-Savon rahasto, Päijät-Hämeen rahasto, Satakunnan rahasto, Uudenmaan rahasto ja Varsinais-Suomen rahasto. Haku 11.1.-10.2.2021.

Norjalais-suomalainen kulttuurirahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Haku 1.-28.2.2021.

Tanskalais-suomalainen kulttuurirahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Haku 1.-28.2.2021.

Pohjoismainen kulttuuripiste: lyhyt- ja pitkäaikainen verkostotuki mahdollistavat ammattitaiteilijoiden sekä kulttuurityöntekijöiden välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Haku molempiin päättyy 26.2.2021 15:59.

Pohjoismainen kulttuuripiste: kulttuuri- ja taideohjelma: Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä. Haku 8.2.-8.3.2021 klo 15:59. 

Maaliskuu

Frame Contemporary Art Finland: Projektiapurahaa voivat hakea yhteisöt kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun. Haku 1.-31.3.2021.

Taiteen edistämiskeskus: Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Haku maaliskuussa 2021.

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Haku 1.2.-31.3.2021.

Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö myöntää apurahoja graafisen teollisuuden ja viestinnän opintoihin, yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattitutkintoihin, sekä graafisen tai muun viestintäalan tutkimukseen- ja kehitystyöhön. Säätiö painottaa erityisesti kansainvälisiin opintoihin liittyviä apurahahakemuksia. Haku 1.-31.3.2021.

Taiteen edistämiskeskus: alueellisten taidetoimikuntien työskentelyapurahat on tarkoitettu alueen ammattitaiteilijoille tai taidearvostelijoille pitkäjänteiseen taiteelliseen työskentelyyn tai jatkokoulutukseen. Haku helmi-maaliskuussa 2021.

Taiteen edistämiskeskus: alueellisten taidetoimikuntien lastenkulttuurin kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, työryhmille, taidearvostelijoille, taiteen oppilaitoksen opettajille ja taiteen tutkijoille lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin. Haku helmi-maaliskuussa 2021.

Taiken alueellisten taidetoimikuntien työskentely- ja kohdeapurahat on tarkoitettu alueen taiteilijoille tai työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen. Haku 15.2.-15.03.2021

Pohjoismaisen kulttuuripisteen apuraha taide- ja kulttuurialojen hankkeisiin. Haku 8.2.–8.3.2021 klo 15:59.

Grafian ylimääräinen työskentelyapuraha: Voit hakea apurahaa esimerkiksi kirja- ja näyttelyhankkeisiin tai alan tutkimukseen. Haku 1.-31.3.2021.

Huhtikuu

Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustukset: Alle 50 000 euron avustuksia vuoden 2021 pysyväisluonteiseen ja projektiluonteiseen toimintaan on mahdollista hakea jatkuvassa haussa vuonna 2021. Huhtikuun haku päättyy 6.4.2021 klo 16.

Toukokuu

Jenny ja Antti Wihurin rahasto: Apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat. Haku päättyy 31.5.2021.

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston projektiapurahat ja oleskelustipendit. Suomen ja ruotsin väliseen kulttuuritoimintaan. Haut päättyvät 1.2., 1.6. ja 1.10.2021.

Elokuu

Alfred Kordelinin säätiö: Apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Hakuaika vuosittain tammikuussa ja elokuussa. Tammikuun haku 1.-31.1. ja elokuun haku 1.-15.8.2021.

KSR:n Tammen rahasto: Seuraava apurahojen hakuaika on 1.-31.8.2021.

SKR:n työskentelyapurahat taiteilijataloihin. Haku 10.-31.8.2021 klo 16.

SKR:n kansainvälinen liikkuvuusapuraha. Haku elokuussa 2021.

Grafian kohdeapuraha. Haku kesä-elokuu 2021.

Syyskuu

Kuvittajien kuluapuraha: Kuluapurahaa myönnetään hankintoihin ja apuraha on tarkoitettu ammattikuvittajille. Haku syyskuussa 2021.

Kuvittajien projektiapuraha: Projektiapurahaa myönnetään kuvitustyöskentelyyn ja apuraha on tarkoitettu ammattikuvittajille. Haku syyskuussa 2021.

Koneen säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria. Haku 1.-15.9.2021.

Pohjoismaisen kulttuuripisteen apuraha taide- ja kulttuurialojen hankkeisiin. Haku 10.8.–13.9.2021 klo 15:59.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on Pohjoismaiden suurin kahdenvälinen rahasto. Sen tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Haut yleisiin apurahoihin päättyvät 1.2. ja 1.10.2021.

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston projektiapurahat ja oleskelustipendit. Suomen ja Ruotsin väliseen kulttuuritoimintaan. Haut päättyvät 1.2., 1.6. ja 1.10.2021.

Lokakuu

Frame Contemporary Art Finland: Matka-apuraha on suunnattu taiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja työryhmille. Jatkuva haku 31.10.2021 asti.

Kulttuurirahaston keskusrahasto. Haku lokakuu 2021.

Taiteen edistämiskeskus: Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana. Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.  Haku lokakuu 2021.

Marraskuu

Taiteen edistämiskeskus: kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi). Apurahan voi saada muun muassa materiaalikustannuksiin, tuotantokustannuksiin tai työskentelyyn. Haku marraskuussa 2021.

Svenska kulturfonden tukee ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Hakuaika on 1.-30.11.2021.

VISEK myöntää vuosittain apurahoja kaikkien kuvataiteen alojen ammattitaiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haku marraskuussa 2021.

Jatkuvat apurahahaut/monta kertaa vuodessa haettavat

Svenska kulturfondenin matka-avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää: OPSTART-vähintään kaksi pohjoismaista yhteistyötekijää, haku 11.1.-11.6.2021 ja 9.8.-5.12.2021. Projektituki-pohjoismaisia tekijöitä tulee olla useita, haku viimeistään 1.2., 3.5. ja 1.10.2021 klo 23.59 Tanskan aikaa, UTC +1.

CIMO/Opetushallituksenkautta apurahoja opintoihin ja tutkimustyöhön ulkomailla. Hakuajat vaihtelevat maittain, tutustu aikatauluihin Opetushallituksen sivuilla.

Muut

Kalevala korun kulttuurisäätiö: Kalevala Korun ja Kalevalaisten Naisten Liiton yhteinen kulttuurisäätiö jakaa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin tukemiseen ja edistämiseen.

Share: