Beställa illustration

Kirjoitusaika: 16.8.2017

Illustratörerna i Finland rf fungerar inte som illustrationsagentur, så vänligen kontakta illustratören direkt. Under fliken Portfolierna hittar du också illustratörernas kontaktuppgifter.

Avtalsmallar

Avtalsmodeller för illustrering

Allmänna leveransvillkor för illustration

Uppdragsavtal för illustration

Avtal om fortgående illustrationsuppdrag

 

Anvisningar till beställaren:

I. Beskriv ditt projekt: Fundera så noggrant som möjligt på förhand på vilken typ av illustration du vill ha och välj en lämplig illustratör för projektet. Förbered dig på att tydligt beskriva uppdraget för illustratören. Ge en uppskattning av hur många bilder du behöver och tidtabellen för projektet. En professionell illustratör kan ställa ytterligare frågor, men en tydlig helhetsbild av arbetet snabbar på projektstarten.

 

II. Prisförhandling: Begär en offert av illustratören eller bekanta dig med prissättningen av illustrationsarbeten och presentera en budget för projektet till illustratören som underlag för prisförhandlingen. Beställaren ska omsorgsfullt fundera på i vilken omfattning illustrationen kommer att användas, eftersom omfattningen av användningen påverkar priset. Vanligtvis säljer man rättigheter för engångspublikation, men omfattningen definieras i avtalet. Fundera på om beställningen innehåller något annat arbete, t.ex. grafisk design, och begär vid behov en offert även för eventuella andra arbeten. Observera att momsen för illustrationer för andra ändamål än reklam och marknadsföring är 0 procent.

 

III. Uppdragsavtal: När ett avtal görs upp definieras användningsändamålet för verken, användningsrättigheternas omfattning samt hur många korrigeringsomgångar som ingår i priset. Beställaren förbinder sig att leverera nödvändiga uppgifter och material för projektet enligt tidtabell före arbetet inleds. Uppdragsavtalet görs upp före arbetet påbörjas och det är bra att alltid göra det skriftligen. Avtalsmallar hittar du i övre kanten på denna sida.

 

IV. Den kreativa processen: Det är bra att ge utrymme för illustratörens egen personliga stil och kreativitet. Båda parternas visioner tillsammans möjliggör bästa slutresultat. Beställaren kan ha en person som ansvarar för den visuella aspekten och som kan ge respons till illustratören. När responsen kommer från flera olika håll är det viktigt att sammanfatta den och ge all respons samtidigt till illustratören för att processen ska löpa smidigt.

 

V. Användningsrättigheter och original: Beställaren får användningsrättigheter till illustrationerna och om omfattningen av dessa avtalas före arbetet inleds. Upphovsmannen äger verkens originalexemplar, om inget annat överenskommits. Skisser får inte publiceras utan upphovsmannens tillstånd. Upphovsmannen har rätt att använda verken som arbetsprov i sin egen portfolio samt för andra ändamål i enlighet med avtalet.

 

VI. Användning av en färdig illustration: Illustrationerna får inte omarbetas, t.ex. användas i ett annat format eller en annan färg, eller på annat sätt omarbetas, förutom om det specifikt anges i avtalet. Namnet på upphovsmannen ska anges i samband med verket i enlighet med god yrkespraxis.

 

VII. Om en beställning annulleras: Om beställaren annullerar arbetet efter att avtalet gjorts upp på grund av orsaker oberoende av upphovsmannen har denne rätt till full ersättning.

 

Lycka till med ditt illustrationsprojekt!

 

Text: Producentpraktikant Oona Kauhala/Verksamhetsledare Heli Halme

 

Källor:

Napa-agency

How to hire an illustrator

Hilla-apaja.fi

Mielikuvituksia.com

Share: