Dataskyddssida

Kirjoitusaika: 23.5.2018

Registeransvarig

Företag: Illustratörerna i Finland rf.

FO-nummer: 1886225-8

 

Allmänt om användningen av personuppgifter

I behandlingen av personuppgifter följer vi EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft i maj 2016 och som från och med 25 maj 2018 börjar gälla nationellt. Vi behandlar endast sådana personuppgifter som det är motiverat att behandla utifrån brukarrelationen, olika avtal, användningen av webbplatsen, lagstadgade skyldigheter eller personens samtycke.

Vilka uppgifter vi samlar in och lagrar

På vår webbplats använder vi olika formulär, såsom kontaktformulär och offertformulär. Att samla in personuppgifter med hjälp av formulär grundar sig alltid på den registrerades samtycke (det är frivilligt att använda formulären). Obs! Om det på webbplatsen finns formulär med vilka personuppgifter samlas in för utskick av nyhetsbrev eller för eftermarknadshantering behövs alltid användarens samtycke till utlämnande av personuppgifterna.

Vi samlar in följande personuppgifter med hjälp av formulären:

 

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Födelsedag och utbildning (blankett av medlemsansökan och ansökningsblankett för stipendier)

 

Vi lagrar de personuppgifter som har samlats in via formulären så länge som det är nödvändigt för brukarrelationen och leveransen av tjänsten. Vi lagrar personuppgifterna i ett medlems-, kommunikations- och faktureringsregister av Gruppo Software Oy. Vi lagrar e-postadresserna för personer som finns på vår kommunikationslista i tjänsten MailChimp.

 

Dessutom samlar vi in följande anonymiserade personuppgifter med hjälp av analysverktyg:

 

  • Uppgifter om användning av och surfning på webbplatsen
  • Uppgifter om den enhet som har använts

 

Dessa uppgifter samlar vi in för att utveckla vår marknadsföring. Vi lagrar de anonymiserade personuppgifterna som har samlats in med hjälp av analys i 26 månader. De anonymiserade uppgifterna kan inte kopplas till någon specifik person.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den registeransvarige att radera de personuppgifter som gäller den registrerade. Den registeransvarige är skyldig att radera de personuppgifter som gäller den registrerade om den registrerade vill återkalla sitt samtycke eller om de aktuella personuppgifterna inte längre behövs för skötseln av tjänsten eller brukarrelationen. Den registeransvarige behöver inte radera personuppgifterna ur registret om lagen förutsätter att personuppgifterna lagras.

Behandling och skydd av personuppgifter

Endast den registeransvariges personal och underleverantörer har tillgång till specificerade personuppgifter. Den registeransvarige säkerställer att de personer som har behörighet att behandla personuppgifterna har förbundit sig att följa kravet på tystnadsplikt eller att de omfattas av tillämplig, lagstadgad tystnadsplikt.

Personuppgifterna lagras i digitalt format på en plats som är skyddad från dataintrång. Anonymiserade personuppgifter kan lämnas ut till tredje parter, såsom analyspartners. Vi lämnar inte ut specificerade personuppgifter till tredje parter, förutom i undantagsfall när lagen kräver utlämnande av uppgifter till myndigheter.

Användning av kakor

På webbplatsen används kakor (cookies). Vi använder statistikverktyget Google Analytics på vår webbplats och det använder sig av kakor. Med hjälp av kakorna följer vi upp bland annat antalet besökare och användarnas aktivitet på vår webbplats.

Ytterligare information om statistikverktyget Google Analytics och kakor.

Vi samlar in alla kakor som används på webbplatsen anonymt. Med hjälp av Google Analytics webbanalys ser vi till exempel hur många personer som har besökt webbplatsen och vilka sidor de har surfat på, men ovanstående uppgifter kopplas aldrig till andra register, vilket betyder att personuppgifterna förblir anonyma.

Du kan blockera användningen av Google Analytics kakor om du så önskar genom att ändra inställningarna i din webbläsare eller alternativt ladda ner tilläggskomponenten Google Analytics Opt-out till din webbläsare.

Share: