Organisation

Kirjoitusaika: 18.4.2017

En av den viktigaste uppgiften Illustratörerna i Finland rf har, är att skydda och befrämja illustratörernas professionella, juridiska och finansiella intressen t.ex. genom juridisk rådgivning och avtalsformulär. Andra aktivitetsformer är att arrangera illustrationsutställningar och utbildning för medlemmar samt att stödja illustratörerna genom att dela ut understöd. Illustratörerna i Finland r.f. delar vartannat år ut ett pris för en framstående illustratör. Föreningens främsta långtidsändamål är att främja skapandet av ett illustrationsarkiv. Föreningens byrå inrymmer ett litet galleri Galleria Kuvitus, som är tillgänglig för alla medlemmar för utställningsändamål. Föreningens utåtriktade aktiviteter innebär att publicera och leverera den egna periodiska tidskriften, Kuvittaja, för medlemmar och abonnenter nationellt. Vårt internationella samarbete består av nordiskt samarbete med NVK – Nordisk Visuell Kommunikation och samverkan med europeiska illustratörsföreningar genom EIF (European Illustrators Forum). Organisationens verksamhet bekostas genom statsbidrag, genom fotokopieringsersättningar som delas ut av Kopiosto och genom medlemsavgifter.

Share: