Medlemskap

Kirjoitusaika: 19.4.2017

Som medlemmar godkänns illustratörer som är verksamma i Finland och som godkänner föreningens regler och syfte. Med illustratör menar man en person som i en övervägande utsträckning arbetar med illustration. Som ett tillräckligt bevis på professionell verksamhet avser man en märkbar satsning på illustration, som illustratören också bör påvisa i medlemsansökan.

Illustratörerna i Finland rf. Elektroniska blankett av medlemsansökan hittas här.

 

Illustratörerna i Finland r.f. är en medlemsorganisation under upphovsrättsorganisationen Kopiosto. Illustratörerna finansieras till största delen av fotokopieringsersättningar som delas ut av Kopiosto. Kopiosto licensierar fotokopiering av verk och annan digital användning bland annat genom Kopiosto-fullmakter som illustratörerna ger. De ersättningar som Kopiosto samlat ihop för bruk av verk delas ut bland dess medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerna delar i sin tur ut de insamlade resurserna till upphovsrättsinnehavarna, till exempel i form av stipendier. Av föreningens medlemmar har 90 % gett sin fullmakt åt Illustratörerna i Finland r.f. Fråga mer på byrån.

Föreningens medlemsgrupper är:
*egentliga, fullvärdiga medlemmar: medlemsavgift 120 euro. Professionella illustratörer kan dra av medlemsavgiften i beskattningen.
* understödsmedlemmar: icke-illustratörer, som betalar ovannämnda medlemsavgift för att understöda föreningen.
*postningsmedlemmar är inte professionella illustratörer, men vill följa med föreningens verksamhet och delta i dess program: medlemsavgift 60 euro.
* studerandemedlemmar medlemsavgift 35 euro och pensionärsmedlemmar medlemsavgift 60 euro.

 

Kopiosto-bevakningsfullmakt

Kopiosto är en gemensom upphovsrättorganisation för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer. Kopiosto bevakar användningen av publikationer och audiovisuella verk, beviljar upphovsrättstillstånd och fördelar de inkasserade ersättningarna till rättsinnehavarna.

Koposto beviljar licenser för upphovsrätt

  • för fotokopiering och skanning av trycksaker i företag, läroanstalter och inom offentlig förvaltning
  • för inspelning och användning av TV- och radioprogram i läroanstalter
  • för vidaresåndning av TV-kanaler i kabel- och centralantennät

Med fullmakten ger du Kopiosto rätt att licensiera andvändning av dina verk. Fullmakten möjliggör att

  • du får en ersättning för att dina verk används
  • dina upphovsrätter bevakas

Fullmakten ges till Kopiostos medlemsorganisation som förmedlar den vidare till Kopiosto. Kopiosto licensierar användningen av de verk som medlemsorganisationerna har beslutat om.

www.kopiosto.fi/fullmakt

 

 

Share: