Kuvittajat ry:n tavoitteet tulevan hallituksen ohjelmaan

Kuvittajat ry esittelee yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019–2023.

Teksti: Heli Halme Kuvitus: Satu Kettunen
Kirjoitusaika: 2.4.2019

1. Nostetaan kuvitustaiteen rahoitus muiden taiteenalojen tasolle 

Valtion taiteilija-apurahoissa kuvitustaide on kaikista taiteenaloista heikoimmassa asemassa. Kuvittajien tulee saada muiden alojen kaltaista tukea pitkäkestoiseen taiteelliseen työskentelyyn.

Järjestötuen määrän tulee vastata muiden taiteenalojen saamaa tukea. Kuvittajat ry:n vaikuttavuus visuaalisella kentällä ei näy järjestötuen määrässä.

2. Nostetaan valtion taiteen ja kulttuurin rahoitusta

Luovaa alaa kannattaa tukea paitsi taiteen itseisarvon myös taiteen hyvinvointivaikutusten ja valtavan työllistämispotentiaalin vuoksi.

3. Kehitetään taiteilijoiden toimeentuloa

Itsensätyöllistäjien sosiaaliturva on kokonaisuudessaan ongelmallinen. Eläke- ja työttömyysturva sekä sairaspäivärahat tulee päivittää vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Jo opiskeluaikana tehtävät työt saattavat johtaa yrittäjän statukseen, jolloin sosiaaliturva heikkenee ja esimerkiksi starttirahan mahdollisuus vaarantuu.

Koko luovan alan tulee sitoutua reiluihin käytäntöihin ja kestävään kehitykseen. Luovan alan yrittäjien palkkioiden ja sopimusten taso tulisi taata lainsäädännöllä sellaiseksi, että tekijä saa kohtuullisen korvauksen tehdystä työstä ja luovutetuista tekijänoikeuksista.

Työt ja apurahat eivät tuloudu tasaisesti. Perustulo on mahdollinen ratkaisu.

4. Lisätään valtion taiteilijaeläkkeiden määrää

Eläköityvien kuvittajien taloudellinen tilanne on haasteellinen. Kuvittajille myönnetään keskimäärin yksi taiteilijaeläke vuodessa. Kuvittajien työ koostuu lähes aina ei-työsuhteisesta freelancerin tai pienyrittäjän tulosta ja apurahoista.  Pienet tulot jättävät YEL-maksun minimiin, jolloin eläkettä ei kerry riittävästi. Apurahoilla työskentely ei kerrytetä monissa tapauksissa eläkettä. Lisätietoja Kuvittajat ry:n tekemästä tutkimuksesta, jonka tiivistelmä löytyy täältä.

5. Valvotaan tekijänoikeuksien toteutumista

Yhteiskunnan tulee turvata taiteilijan oikeudellinen asema lainsäädännöllä. Tekijäoikeuksien ja niistä saatavan taloudellisen hyödyn tulee ohjautua tekijöille.

6. Kehitetään kuvitustaiteen välittäjäporrasta

Kansainvälisellä kuvitusviennillä on valtava potentiaali, jota ei hyödynnetä tarpeeksi. Tarvitaan kuvitustaiteen viennin edistämiseksi aktiivinen toimintamalli.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone