Projektiapurahojen 2019 haku on auki

Projektiapuraha myönnetään yksittäiselle kuvittajalle tai työryhmälle taiteelliseen työskentelyyn. Projektiapurahoja jaetaan yhteensä 80 000 euroa ja myönnettävät summat ovat 1000–6000 euroa.

Teksti: Heli Halme
Kirjoitusaika: 22.3.2019

Apurahat myönnetään kuvittamiseen. Sen sijaan esimerkiksi sarjakuvaan, animaatioon tai kirjoitustyöhön kuvittajien apurahoja ei myönnetä. Projektiapuraha myönnetään yksittäiselle kuvittajalle tai työryhmälle kuvitushankkeisiin ja taiteelliseen työskentelyyn. Projektiapurahoja jaetaan yhteensä 80 000 euroa ja myönnettävät summat ovat 1000–6000 euroa. Apuraharaatiin kuuluvat kuvittajat Johanna Lumme, Antti Kyrö ja Hannamari Ruohonen. Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämistä valokopiointi- ja digitaalisista korvauksista. Hakuaika päättyy 31. maaliskuuta 2019 klo 23.55.

Projektiapurahaa voi saada joka toinen vuosi. Viime vuonna (2018) apurahan saaneet voivat hakea apurahaa jälleen vuonna 2020. Apurahaa voi hakea vain yhteen projektiin kerrallaan. Hakemuksessa tulee selkeästi esittää hankkeen koko rahoitus, yhteistyötahot, työn ajanjakso ja mihin haettu rahoitus kohdentuu.

Hakemukseen on liitettävä vähintään yksi projektiin liittyvä luonnos. Kuvaliitteettömät hakemukset hylätään. Kuviin on nimettävä selkeästi, mihin projektiin ne liittyvät. Raadin työtä helpottaa, jos kuvaliitteet on koostettu yhteen PDF-tiedostoon. Täydennä hakemus huolellisesti ja tarkista, että siinä on asiaankuuluvat liitteet. Kun olet painanut lähetä-painiketta, hakemusta ei voi enää muokata. Raportointi tapahtuu toukokuuhun 2020 mennessä sähköisellä lomakkeella. Tarvittaessa voi anoa lisäaikaa.

Hakemuslomakkeeseen.

 

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Heli Halme, heli.halme@kuvittajat.fi

Kuva Salla Keskinen, 2017
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone