Tukea yksinyrittäjille — puolelle kuvittajista vuosi 2020 oli vaikea

Teksti: Asta Boman-Björkell. Kuvitus: Jenni Erkintalo & Reka Kiraly
Kirjoitusaika: 22.2.2021

Kuvittajat ry:n kyselyyn vastanneista kuvittajista 40% kertoo joutuneensa vuonna 2020 koronakriisin vaikutusten myötä tekemään ammatinharjoittamiseensa merkittäviä suunnitelmienmuutoksia (22%) tai ammatinharjoittamisensa vaarantuneen (18%). Luovat osaamisintensiiviset palvelualat ovat suhdanneherkkiä. Yksin- ja mikroyritysvaltaisilla aloilla pienilläkin takaiskuilla voi olla dramaattisia vaikutuksia.

 

“Tilaajayrityksien konkurssit vähensivät liikevaihdon lähes nollatasolle.”

“Markkinointi- ja mainontabudjeteista leikataan tällä epävarmalla hetkellä säästösyistä.”

 

Monilla tilauskalenteri tyhjeni keväällä täysin. Toisaalta asiakasaloista riippuen vaikutukset voivat tulla vasta myöhemmin jälkisuhdanteisina, joten tilannetta on syytä tarkkailla ja reagoida tarvittaessa nopeilla tukitoimilla. Korona-ajan poikkeusta työmarkkinatukeen tullaan tarvitsemaan mahdollisesti vielä pitkään ja lakiluonnos yksinyrittäjätuen liittämisestä osaksi kustannustukea on erittäin tervetullut tukitilanteen tasa-arvoistamiseksi. Kyselyyn vastanneista vain 6% kertoi saaneensa Työ- ja elinkeinoministeriön alaisia tukia. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista tukea sai 20% vastaajista. Kuvittajat ry:n Kopioston tekijänoikeuskorvausten mahdollistama kriisiapuraha auttoi vielä useampaa kevään akuutissa kriisitilanteessa.

 

Yli puolen liikevaihto kärsi tai tulot laskivat vuonna 2020

Rankka vuosi näkyi viivan alla. Viime vuosi kuritti yli puolta kuvittajista ja heidän yrityksistään taloudellisesti ainakin jossakin määrin. 60 % kysymykseen vastanneista kuvittajista kertoo yrityksensä liikevaihdon laskeneen tai tulojensa vähentyneen vuonna 2020. 14% kyselyyn vastanneista kertoo, että pudotus oli yli 50% normaaleista tuloista/liikevaihdosta. 50 – 10 % laskusta kertoo 45 % vastaajista. 16 %:lla tulot/liikevaihto pysyivät ennallaan.

Asiakasyritysten tilanne vaikuttaa kuvittajien tilanteen vakavuuteen. Yli 50 % liikevaihdon/tulojen pudotuksesta kertoivat kyselyssä mainos- ja markkinointikuvituksen ja lehtikuvituksen parissa työskentelevät kuvittajat. Myös tuote- ja pakkauskuvituksen, lastenkirjakuvituksen, muun kirjakuvituksen, kuvitustaiteen ja opetuksen ja koulutuksen aloilla kärsittiin tilanteesta voimakkaasti. Maantieteellisellä sijainnilla ei sen sijaan näyttänyt vastausten valossa olevan merkitystä.

Tähän mennessä monet kuvittajat ovat jo kyenneet sopeuttamaan ammatillista toimintaansa korona-aikaan ja vastaukset kevään osalta ovat huojentavia. Viime vuonna toimintansa vaarantumisesta kertoneista enää puolet näkee saman jatkuvan kevätkaudella 2021 – vaikka vaikeassa tilanteessa oleviakin yhä on. Merkittäviä tai ainakin vähäisiä muutoksia monet ovat joutuneet toteuttamaan selvitäkseen ja näkymiin luotetaan maksimissaan puolen vuoden aikajänteellä, mikä tuo ammatinharjoittamisen kuormittavaa epävarmuutta.

 

Epävarmuudesta johtuva uupumus uhkaa pienyritysten olemassaoloa

Kuvittajat ry:n kyselyyn vastanneet näkevät uupumuksen suurena uhkana sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla. Epävarma tilanne on aiheuttanut pitkittynyttä stressiä taloudesta ja terveydestä ja myös arjen hallinta on vaikeutunut. Vastaajat kertovat huolestuttavista näkymistä:

 

”Luovilla, vaihtelunhaluisilla ja herkillä ihmisillä pelko ja eristyksen aiheuttama monotonisuus saa aikaan mielenterveyden ongelmia jotka heijastuvat työkykyyn. Työuupumus on varmaan monella jo nyt tai tulossa. – – Ongelma on, että jos en tee töitä, en saa rahaa.”

 

Koska yrittäjän voimavarat ovat yksinyrittäjän tärkein resurssi uhkaa voimavarojen puute koko yritystoimintaa. Yksinyrittäjiä on Suomessa 180 000 ja määrä on voimakkaassa nousussa, noin 50 000 lisää kymmenessä vuodessa. Marginaalisesta ilmiöstä ei ole kyse. Huomionarvoista on, että tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia hyödyntävillä osaamisintensiivisillä luovilla aloilla on mahdollisuus toiminnan skaalautuvuuteen, mikä tekee niistä paljon kokoaan merkittävämpiä – kuvituksen kulttuurisista ja muista inhimillisistä arvoista puhumattakaan.

 

Turvaverkkoa kuntoon, epävarmuustekijöitä kuriin

Henkilökohtaisten uupumistragedioiden rinnalla 180 ooo yrityksen kaatumisen aiheuttamaa kansallista tuhoa on kammottavaa edes kuvitella, joten yksinyrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Parhaiten tämä onnistunee poikkeustilanteen epävarmuustekijöitä poistamalla.

Moni yksinyrittäjä, myös kuvitusalalla, toimii monimuotoisesti sekä palkka- että toimeksiantosuhteissa tai taiteellisen työn ohella opetus- ja koulutustehtävissä. Kuvittajat ry:n näkökulmasta onkin tärkeää, että sosiaaliturvaa uudistetaan hallitusohjelmankin mukaisesti niin, että se seuraa työn muodosta toiseen ja että yksin- ja sivutoimisen yrittäjän työttömyys-, sairaus- ja eläkepäivien toimeentuloa turvataan esimerkiksi yhdistelmävakuutuksella. Yrittäjän eläkevakuutuksen YELin alivakuuttaminen on alalla ongelma, mutta alivakuuttamisen mahdollisuuden poisto vaatii alan laskutus- ja ansaintalogiikoiden muutosta ollakseen kaikille mahdollista.*

 

 

 

Koronan vaikutukset kuvitusalalla -kyselyyn vastasi 123 kuvittajaa

Kuvittajat ry toteutti jäsenilleen kyselyn koronakriisin vaikutuksista kuvittajien ammatinharjoittamiseen tammikuussa 2021. Kyselyyn saatiin 123 vastausta, mikä muodostaa tilastollisesti merkittävän osuuden (20,5%) yhdistyksen 599 jäsenestä.

Kuvitusala on erittäin keskittynyt Uudellemaalle, missä toimi 61% kyselyyn vastanneista. Helsingin kertoi kotipaikakseen 44%. Pirkanmaalta löytyy toinen keskittymä (11%). Kyselyyn vastanneista 67% oli iältään 30-50 vuotiaita – suunnilleen puolet kummallakin kymmenellä. Kuvitustyölle on tyypillistä, että se ei välttämättä muodosta kuvittajan täyttä toimeentuloa. Kyselyyn vastanneista kuvittajista 52% vastaa saa yli puolet toimeentulostaan kuvitustyötä. Yli 75% osuuteen pääsee 37,5% vastaajista. Kokonaistulot jäävät jälkeen suomalaisten keskituloista. 

Lataa tästä Koronan vaikutukset kuvitusalalla -raportti

Diagrammit ja raportin taitto: Sanni Tervo

 

*Lausetta on muokattu 25.2.2021.

Arkisto

2021
Kesäkuu

Ihanaa juhannusta ja kaunista kesää

Kuvittajien projektiapurahat 2021

Toukokuu

Kuvitusta ja kestävää arvoa kuntiin

Hiljaista voimaa – Vuoden kuvittaja 2021 on Pauliina Mäkelä 

Kuvittajien vuosi 2020

Postimerkkikilpailun voittajat on valittu

Huhtikuu

Haku auki: Ennätysmäärä projektiapurahaa jaossa / A record amount of project grants available

Helmikuu

Tukea yksinyrittäjille — puolelle kuvittajista vuosi 2020 oli vaikea

Alkukevään ylimääräinen jäsenhaku

Postimerkkien suunnittelukilpailu onnittelut-teemalla

2020
Joulukuu

Juliana Hyrri on Muumimuseon taiteilijaresidenssin ensimmäinen taiteilija

Marraskuu

Kuvittajien kuluapurahat 2020

Kuvittajien projektiapurahat 2020

Valtionpalkinnot Marika Maijalalle ja Etana Editions -kustantamolle

Lokakuu

Asta Boman-Björkell on Kuvittajat ry:n uusi toiminnanjohtaja

Avoin haku: Kuvittajien uusi residenssi yhteistyössä Muumimuseon kanssa

Kuvittajien projektiapurahat haussa lokakuussa

Maija Hurme on Kuvittajien uusi puheenjohtaja

Syyskuu

Ehdokkaat Kuvittajien hallitukseen

Avoin työpaikka: Kuvittajat ry:n toiminnanjohtaja

Galleria Kuvituksen Open Call 2021 on nyt auki!

Kuvittajien toiminta-apuraha 2020 on haussa syyskuun loppuun saakka

Kesäkuu

Kuvitus esillä laajasti Mikkelin taidemuseossa

Hyvää juhannusta ja rentouttavaa kesää!

Toukokuu

Harjoittelijaksi Galleria Kuvitukseen?

Avoin haku: Kuvittajien uusi residenssi Kemiönsaaressa

Aliina Kauranne on Vuoden kuvittaja 2020

Mikkelin 12. kuvitustriennaleen osallistuvat kuvittajat

Järjestöjen kannanotto Lapinlahden puolesta

Huhtikuu

Verkkokoulutusta kuvittajille keväällä 2020

Kuvittajien kriisiapurahan sai 106 hakijaa

Lisk Fengin mestarikurssi verkossa

Uusi tekijänoikeuspäivä ©-DAY 25.4.

Allekirjoita adressi, jotta tekijän työttömyysturvaa ei leikattaisi tekijänoikeustulojen vuoksi

Kuvittajat koronaepidemian aikana

Tekijäfoorumi: DSM-direktiivi edellyttää huomattavia parannuksia tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaan

Maaliskuu

Haussa nyt: Kuvittajien kriisiapuraha

Galleria Kuvitus podcast alkaa

Toimisto ja galleria on suljettu, palvelu jatkuu etänä

Tammikuu

New Co-operation with Joseph Binder Award

2019
Joulukuu

Rauhallista joulunaikaa, nähdään tammikuussa!

Mikkelin 12. kuvitustriennalen kilpailukutsu

Marraskuu

Syyskokous valitsi uudet hallituksen jäsenet ja nimitti kunniajäseniä

Kuvittajien toiminta-apurahat 2019

Ehdokkaat Kuvittajat ry:n hallitukseen 2020-2021

Syyskuu

Galleria Kuvituksen näyttelyhaku 2020 avoinna 16.9.-20.10.2019.

Haku alkanut: Ateenan residenssihuoneisto kuvittajille

Elokuu

Matti Pikkujämsän palkintonäyttely 8.9.-27.10.2019

Kesäkuu

Hyvää kesää! Happy Summer Holidays!

Toukokuu

Matti Pikkujämsä is the first Illustrator of The Year

Vuoden Kuvittaja 2019 on Matti Pikkujämsä

Sinisyyttä heijastaen – Tältä näyttää Suomen lippu -postimerkin suunnittelukilpailun voittajatyö

Huhtikuu

Tulossa: Vuoden Kuvittaja 2019

Kuvittajien projektiapurahat 2019

Kuvittajat ry:n tavoitteet tulevan hallituksen ohjelmaan

Maaliskuu

Projektiapurahojen 2019 haku on auki

Postimerkkikilpailu: Suomen lippu

2018
Joulukuu

Joulun aukioloajat ja tapahtumakalenteri 2019

Marraskuu

Kuvittajat ry:n toiminta-apurahat 2018

Kuvittajat ry:n uusi puheenjohtaja on Jani Ikonen

Ehdokkaat Kuvittajat ry:n hallitukseen 2019-2020

Syyskuu

Lista näyttelytiloista kuvittajille

Elokuu

Galleria Kuvituksen näyttelyhaku 2019

Kesäkuu

Toimisto ja galleria lomailevat heinäkuussa

Huhtikuu

Myönnetyt projektiapurahat 2018

Maaliskuu

Kuvittajien projektiapurahat ovat haussa

Helmikuu

Kuvittajat ry avaa uuden gallerian Helsingissä 1.2.2018

2017
Joulukuu

Näyttelyohjelmisto 2018

Kuvittajien uusi koti

Kuvittajat ry:n strategia 2018-2022

Kuvittajat ry jakoi 80 000 euroa toiminta-apurahoina

Marraskuu

Etsimme jäsensihteeriä

Lokakuu

Kuvittajat ry jakoi 80 000 euroa juhlavuosiapurahoina

Kuvittajamatrikkeli 2017 on julkaistu Helsingin Kirjamessuilla

Elokuu

Kuvittajat ry:n juhlavuosiapuraha

Kesäkuu

Mikkelin 11. kuvitustriennalen palkinnot

Toukokuu

Kuvittajat ry:n kunniajäsenet 2017

Myönnetyt projektiapurahat 2017

Kasper Strömman: Näkyvyyden joutsenmerkki

Huhtikuu

Näkyvyys-galleria ottaa kantaa ilmaistyöhön

Tiedote: Kopiostolle valtuutuksen antaneille tekijöille

Sofia Pusan Joutsen voitti Helsingin Kirjamessujen kampanjakuvakisan

Share: