Jäsenyys

Kirjoitusaika: 25.4.2017

Yhdistyksen jäsenyys

Kuvittajat ry:n sähköinen jäsenhakulomake löytyy täältä.

Jäsenhakemuksia käsitellään kolme kertaa vuodessa. Viimeiset hakupäivät 30. huhtikuuta ja 31. elokuuta ja 31. joulukuuta. Hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan seuraavan kuluvan kuukauden loppuun mennessä.

Tutustu yhdistyksen sääntöihin.

Toivomme, että uudet jäsenet jättävät Kopioston valvontavaltakirjan. Hyväksymiskirjeessä saat valtakirjan lähetettäväksi Kuvittajat ry:lle. Voit myös ladata valtakirjan täältä. Lähetä täytetty valtakirja: Kuvittajat ry, Hämeentie 28 LH 1, 00530 Helsinki.

 

Jäsentyypit

Varsinainen jäsen

Varsinaiselta jäseneltä edellytetään yhdistyksen tarkoituksen hyväksymisen lisäksi merkittävää näyttöä ammattimaisesta tai muuten vakuuttavasta julkisesta kuvitustoiminnasta sekä näytekuvien avulla osoitettavaa ammattimaista tasoa. Julkinen kuvitustoiminta voi tarkoittaa perinteisten julkaisujen lisäksi esimerkiksi työtä pelikuvituksen- tai grafiikan parissa. Lisäohjeet löytyvät jäsenhakemuksessa.

Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallituksen kokous. Kuvittajat ry suosittelee uusille jäsenilleen Kopioston valvontavaltakirjan luovuttamista kuvittajan ominaisuudessa. Valtuutuksella järjestö saa taloudellisia resursseja apurahoihin, palkintoihin ja edellytykset toimia kuvittajien tekijänoikeuksien puolesta. Koulutus- ja julkaisutoiminnan järjestämisessä valokopiointikorvausten osuus on merkittävä. Ammattikuvittajille tarjotaan: mm. Kuvittaja-lehti, uutiskirje, oikeus verkkoportfolioon (kertaluontoinen liittymismaksu 35 euroa), alennuksia jäsenkortilla, ammatillisia koulutuksia ja tapahtumia, oikeus anoa ammattilaisille suunnattuja residenssejä, oikeus anoa ammattikuvittajille suunnattua toiminta-apurahaa ja oikeus anoa näyttelyaikaa Galleria Kuvituksesta. Edut listattu täällä.

Jäsenmaksu 120 euroa.

 

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö tai yhteisö. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallituksen kokous. Yhteisöjäsenyydessä edut koskevat yhtä edunsaajaa kerrallaan. 

Kannatusjäsenen jäsenedut ovat rajatummat verrattuna varsinaiseen jäsenyyteen. Kannatusjäsen saa jäsenkortin, jolla alennuksia esim. ilmaiseksi Taidehallin croquis-piirustusiltoihin, Kuvittaja-lehden neljä kertaa vuodessa, uutiskirjeen joka toinen viikko, toimiston neuvontapalvelut sekä lakimiespalvelut (1h/vuosi, mutta hallituksen päätöksellä lisäaikaa) kuvitusta koskevissa tilanteissa, esim. sopimuksissa. Kutsuja kuvittajien pikkujouluihin, kevätjuhlaan, kevätseminaariin, gallerian avajaisiin ja muihin avajaisiin ja mahdollisiin Kuvittaja-klubeihin. Kannatusjäsenenä saa pääsyn myös suljettuun Kuvittajat ry Pro -keskusteluryhmään Facebookissa. Kannatusjäsenen on mahdollista myös anoa ylijääneitä paikkoja pienryhmäkoulutuksiin ja residensseihin: Kuvittajien apurahat, residenssit sekä Galleria Kuvituksen näyttelyajat ovat suunnattu ensi sijassa vain ammattikuvittajille. Edut löytyvät täältä.

Jäsenmaksu 60 euroa.

 

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi voi hakea alalle aikova soveltuvan alan opiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallituksen kokous. Opiskelijajäsenyys velvoittaa ilmoittamaan vuosittain opiskelujen jatkumisesta, ilmoittamatta jätettäessä jäsenyys katkeaa automaattisesti kuluvan vuoden loppuun. Opiskelijajäsenyyden myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Valmistuttuaan opiskelijajäsenen tulee hakea erikseen yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä tai kannatusjäsenyyttä.

Opiskelijajäsenen jäsenedut ovat rajatummat verrattuna varsinaiseen jäsenyyteen. Opiskelijajäsen saa jäsenkortin, jolla alennuksia  esim. ilmaiseksi Taidehallin croquis-piirustusiltoihin, Kuvittaja-lehden neljä kertaa vuodessa, uutiskirjeen joka toinen viikko, toimiston neuvontapalvelut sekä lakimiespalvelut (1h/vuosi, mutta hallituksen päätöksellä lisäaikaa) kuvitusta koskevissa tilanteissa, esim. sopimuksissa. Kutsuja kuvittajien pikkujouluihin, kevätjuhlaan, kevätseminaariin, gallerian avajaisiin ja muihin avajaisiin ja mahdollisiin Kuvittaja-klubeihin. Opiskelijajäsenenä saa pääsyn myös suljettuun Kuvittajat ry Pro -keskusteluryhmään Facebookissa. Opiskelijajäsenen on mahdollista myös anoa ylijääneitä paikkoja pienryhmäkoulutuksiin ja residensseihin: Kuvittajien apurahat, residenssit sekä Galleria Kuvituksen näyttelyajat ovat suunnattu ensi sijassa vain ammattikuvittajille. Edut löytyvät täältä.

Jäsenmaksu 35 euroa.

 

Eläkeläisjäsen

Eläkeläisjäsenyys myönnetään vähintään 5 vuotta yhtäjaksoisesti Kuvittajien jäsenenä olleelle yli 65-vuotiaalle eläkeläiselle. Eläkeläisjäsenyyden vahvistaa yhdistyksen hallituksen kokous. Hae eläkeläisjäsenyyttä vapaamuotoisella hakemuksella. Kerro hakemuksessa liittymisvuotesi ja eläkkeellesiirtymisvuotesi. Lähetä hakemus: info(at)kuvittajat.fi

Eläkeläisjäseneksi siirryttäessä jäsenedut säilyvät ennallaan, kuten mm. apurahojen ja residenssien anominen, verkkoportfolio, Kuvittaja-lehti ja alennuksia jäsenkortilla. Vain varsinaiset jäsenet voivat hakea eläkeläisjäsenyyttä. Jäsenedut löytyvät täältä

Jäsenmaksu 60 euroa.

 

Share: