Jäsenyys

Kirjoitusaika: 25.4.2017

Yhdistyksen jäsenyys

Kuvittajat ry:n sähköinen jäsenhakulomake löytyy täältä.

Jäsenhakemuksia käsitellään kolme kertaa vuodessa. Viimeiset hakupäivät 30. huhtikuuta ja 31. elokuuta ja 31. joulukuuta. Hallitus käsittelee hakemukset kokouksessaan seuraavan kuluvan kuukauden loppuun mennessä.

Tutustu yhdistyksen sääntöihin.

Toivomme, että uudet jäsenet jättävät Kopiostovalvontavaltakirjan. Hyväksymiskirjeessä saat valtakirjan lähetettäväksi Kuvittajat ry:lle. Voit myös ladata valtakirjan täältä. Lähetä täytetty valtakirja: Kuvittajat ry, Hämeentie 28 LH 1, 00530 Helsinki.

 

Jäsentyypit

Varsinainen jäsen

Varsinaiselta jäseneltä edellytetään yhdistyksen tarkoituksen hyväksymisen lisäksi merkittävää näyttöä ammattimaisesta tai muuten vakuuttavasta julkisesta kuvitustoiminnasta sekä näytekuvien avulla osoitettavaa ammattimaista tasoa. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallituksen kokous. Kuvittajat ry suosittelee uusille jäsenilleen Kopioston valvontavaltakirjan luovuttamista kuvittajan ominaisuudessa. Valtuutuksella järjestö saa taloudellisia resursseja apurahoihin, palkintoihin ja edellytykset toimia kuvittajien tekijänoikeuksien puolesta. Koulutus- ja julkaisutoiminnan järjestämisessä valokopiointikorvausten osuus on merkittävä. Ammattikuvittajille tarjotaan: mm. Kuvittaja-lehti, uutiskirje, oikeus verkkoportfolioon (kertaluontoinen liittymismaksu 35 euroa), alennuksia jäsenkortilla, ammatillisia koulutuksia ja tapahtumia, oikeus anoa ammattilaisille suunnattuja residenssejä, oikeus anoa ammattikuvittajille suunnattua toiminta-apurahaa ja oikeus anoa näyttelyaikaa Galleria Kuvituksesta. Jäsenmaksu 120 euroa.

 

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvä henkilö tai yhteisö. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallituksen kokous. Yhteisöjäsenyydessä edut koskevat yhtä edunsaajaa kerrallaan. Kannatusjäsenen jäseneduissa rajoituksia. Kysy lisää toimistosta. Jäsenmaksu 60 euroa.

 

Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi voi hakea alalle aikova soveltuvan alan opiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallituksen kokous. Opiskelijajäsenyys velvoittaa ilmoittamaan vuosittain opiskelujen jatkumisesta, ilmoittamatta jätettäessä jäsenyys katkeaa automaattisesti kuluvan vuoden loppuun. Opiskelijajäsenyyden myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus. Valmistuttuaan opiskelijajäsenen tulee hakea erikseen yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä tai kannatusjäsenyyttä. Opiskelijajäsenen jäseneduissa joitain rajoituksia. Kysy lisää toimistosta. Jäsenmaksu 35 euroa.

 

Eläkeläisjäsen

Eläkeläisjäsenyyttä anottaessa täytä vain henkilötietojen lisäksi alla olevaan selvitysosioon järjestöön liittymisvuotesi. Eläkeläisjäsenyys myönnetään vähintään 5 vuotta yhtäjaksoisesti Kuvittajien jäsenenä olleelle yli 65-vuotiaalle eläkeläiselle. Eläkeläisjäsenyyden vahvistaa yhdistyksen hallituksen kokous. Jäsenmaksu 60 euroa.

 

Katso jäsenedut

 

Share: