Kuvitus tilassa

Julkisen taiteen suosio on kasvanut, ja myös kuvittajien kädenjälkeä näkee yhä useammin osana rakennuksia. Tekijät ja asiantuntijat kertovat, miten julkista taidetta pääsee tekemään.

Tilalliset kuvitukset lisäävät viihtyisyyttä

Tilalliset kuvitukset voivat elämyksellisyyden lisäksi esimerkiksi opastaa kävijää tai lisätä turvallisuuden tunnetta.

Pääkirjoitus: Kallisarvoinen kirja

Suomen tuore hallitus suunnittelee nostavansa kirjojen verotuksen 10 prosentista 14 prosenttiin. Tämä on vahvasti ristiriidassa hallitusohjelmassa mainitun lukutaidon vahvistamisen tavoitteen kanssa.

Kuvakirja 2.0.

Digitaaliset formaatit mylläävät kirjamarkkinoita, mutta perinteinen kuvakirja pitää pintansa.

Residenssin rauhassa

Mitä kuvittajien residensseissä oikeastaan tapahtuu? Haastattelimme kolmea tuoretta residenssivierasta ja otimme selvää.

Kuvitettua tietoa

Kuvittaja Pirita Tolvanen on tutkinut tiedon visualisointia lasten tietokirjoissa. Miten kuvitus ja informaatio yhdistetään onnistuneesti?

Kuvitus: Tekoäly

Tekoälyn avulla taidetta luovien ohjelmistojen nopea kehitys ja avautuminen yleiseen käyttöön on saanut ammattikuvittajat huolestumaan ammattinsa puolesta.

Lisää arvoa lisensoinnilla

Kirjoista tapetteihin, animaatioista vaatteisiin ‒ samat kuvitukset voivat menestyä monissa eri yhteyksissä.

Luonnon kuvittajat

Marjaana Sivonen haastatteli tutkielmassaan kotimaisia luontokuvittajia ja määritteli viisi erilaista luontokuvituksen funktiota.

Luovuuden kehä

Laura Valojärvi tutki väitöskirjassaan luovia prosesseja kuvittajien näkökulmasta. Luovien resurssien kehä kuvaa matkaa inspiroituneesta innostuksesta epäilyksiin ja uupumukseen – ja takaisin.