Liity jäseneksi

Kuvittajat ry tuo kuvitusalan toimijat yhteen. Jäsenhakemuksia käsitellään kolme kertaa vuodessa. Viimeiset hakupäivät ovat 30. huhtikuuta, 31. elokuuta ja 31. joulukuuta.

Tule mukaan osaksi kuvitusyhteisöä!

Yhdistyksellä on neljä eri jäsenlajia: varsinainen jäsenyys, kannatusjäsenyys, opiskelijajäsenyys ja eläkeläisjäsenyys. Tutustuttuasi jäsenkriteereihin voit lähettää meille jäsenhakemuksen täällä. Varsinaisen jäsenen hakemus vaatii liitteitä ja muuta etukäteisvalmistelua, jotka kannattaa tehdä huolellisesti.

Jäsenhakemuksia käsitellään kolme kertaa vuodessa. Viimeiset hakupäivät ovat 30. huhtikuuta ja 31. elokuuta ja 31. joulukuuta. Hakemukset käsittelee henkilökunnan tuella kiertävällä vastuulla hallituslaisista koostettava työryhmä. Päätökset tehdään ja hakijoihin ollaan yhteydessä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Kuvittajat ry:llä on neljä jäsenlajia:

Kuvittajat ry:n varsinaiset jäsenet ovat ammattikuvittajia. Jäsenmaksu on 140 euroa vuodessa, mikä oikeuttaa laajoihin ja arvokkaisiin jäsenetuihin. Huhtikuussa hakevien uusien jäsenten vuosimaksu kuluvalle vuodelle on 85 euroa ja elokuussa hakevien 35 euroa. Joulukuussa hakevien vuosimaksu on 140 euroa, koska maksu laskutetaan seuraavan vuoden puolella. Jäsenyyttä voi hakea yhdellä tai useammalla seuraavista kriteereistä:

  • Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva kuvittaja, joka on luonut vähintään 25 useammalle asiakkaalle tehtyä yksittäistä kuvitusta
  • Työsuhteessa toimiva kuvittaja, joka on luonut vähintään 50 kpl yksittäistä kuvitusta.
  • Vähintään yhden kuvitetun kaupallisen kustantamon julkaiseman suuritöisen kirjan tai vähintään kahden pienemmän kuvitetun julkaisun perusteella. Omakustanteetkin voidaan hyväksyä jos ne on ammattimaisesti tehty, painettu ja jaeltu.***
  • Kuvitustoiminta oman verkkokaupan tai sosiaalisen median alustan ympärillä, joka tuo kuvittajalle vähintään puolet hänen vuosituloistaan.

Kriteerejä voi myös yhdistellä jos kokemusta on esimerkiksi yhdestä kirjasta ja lisäksi yksittäisistä kuvituksista. Hakemuksessa tulee perustella ammattitoiminta valitun tai valittujen kriteerien osalta sekä kirjallisesti että kuvaliitteellä.

Kuvaliitteessä tulee olla vähintään kymmenen työnäytettä julkaistuista tuoreista töistä (korkeintaan viisi vuotta vanhoja). Toivomme ensisijaisesti liitteiden koostamista yhdeksi pdf:ksi ja nimeämistä SukunimiEtunimi-alkuisesti. Merkitse jokaiseen työnäytteeseen etunimi, sukunimi, asiakas ja vuosi. Lisäksi hakemuslomakkeeseen tulee laittaa linkki verkkosivuille tai verkkoportfolioon (myös kattava Instagram-portfolio hyväksytään).

Työnäytteiden määrään perustuvan kriteerin ohella ammattilaiskuvittajista koostuva raati arvioi hakijan toiminnan ammattimaisuutta kokonaisvaltaisesti. Ammattimaisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi asiakkuuksien ja kustantamoiden tunnettuutta ja merkittävyyttä.

Mikäli hakijan kuvituskokemus ei ole kentän keskeisiltä alueilta (kirjallisuus, journalistiikka, tiedotus, mainonta, brändikuvitus, pakkauskuvitus, animaatio) voi hakemukseen liittää suosituksen Kuvittajat ry:n jäseneltä tai joltain kuvitusalan toimijalta (esim. kustannustoimittaja, art director). Tämä auttaa meitä tunnistamaan kuvituskentän reuna-alueilta tulevia ammattilaisia.

Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen henkilöveroilmoituksen kohdassa tulonhankkimiskulut.

*** Jäsenyyttä voi hakea omakustanteena julkaistujen kolmen tai useamman suuritöisen kirjan tai vähintään viiden pienemmän kuvitetun julkaisun perusteella. Omakustanteisiin nojaavat hakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti omakustanteet voidaan ottaa huomioon osana kuvitustuotantoa, kunhan ne on ammattimaisesti tehty, painettu ja jaeltu – perustelethan nämä hakemuksessa. Ainoastaan omakustanteilla hakiessa niiden tulisi tuottaa suurin osa hakijan ansainnasta, olla julkisesti laadustaan tunnustettuja esim. palkinnoin tai mediahuomiolla ja/tai olla huomattavan laajassa jakelussa.

Kannatusjäsen haluaa pysyä kärryillä kuvitusalan kuulumisista. Suurin osa kannatusjäsenistämme on tuoreita kuvittajia, jotka eivät vielä yllä varsinaisen jäsenyyden kriteereihin, mutta kerryttävät portfoliotaan osana kuvitusyhteisöä. Osa kannatusjäsenistä on yleisesti kiinnostunut alasta tai työskentelee sen piirissä tavalla tai toisella. Kannatusjäsenmaksu on 75 euroa vuodessa, jolla saa mm. Kuvittaja-lehden ja monia muita jäsenetuja.

Opiskelijajäseneksi voi hakea kuvitusalalle aikova soveltuvan alan opiskelija ja 35 euron vuosittaisella jäsenmaksulla pääsee käsiksi lukuisiin etuihin ja osaksi yhteisöä jo opiskeluaikana. Kuvituskoulutusta osana graafisen alan tutkintoja on seuraavissa korkeakouluissa: Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto, Metropolia ja XAMK. Alalle soveltuvaa ammattitutkintoa opiskelevat ovat myös tervetulleita opiskelijajäseniksi mm. seuraavista: Pekka Halosen akatemia ja Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos. Myös ei-listatuista kouluista voi hakea tutkinnon soveltuvuuden hakemuslomakkeessa perustellen. Lukioista tai kansanopistoista emme ota opiskelijajäseniä. Opiskelijajäsenyys velvoittaa ilmoittamaan vuosittain opiskelujen jatkumisesta, ilmoittamatta jätettäessä jäsenyys katkeaa automaattisesti kuluvan vuoden loppuun. Valmistuttuaan opiskelijajäsenen tulee hakea erikseen yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä tai kannatusjäsenyyttä.

Eläkeläisjäsenyys myönnetään vähintään 5 vuotta yhtäjaksoisesti Kuvittajat ry:n varsinaisena jäsenenä olleelle 65-vuotta täyttäneelle tai sitä vanhemmalle eläkeläiselle. Jäsenmaksu laskee 60:een euroon vuodessa ja jäsenedut pysyvät ennallaan. Eläkeläisjäsenyyttä haetaan lyhyellä, vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kerrotaan liittymisvuosi ja eläkkeellesiirtymisvuosi. Hakemus lähetetään osoitteeseen info(at)kuvittajat.fi.

Kysyttävää jäseneksi hakemisesta?

Autamme mielellämme! Olethan yhteydessä:

Jäsensihteeri Emilia Alm, p. 044 987 9257, emilia.alm@kuvittajat.fi

Kuvitus ammattina

Kuvitusammattilainen työllistää usein itse itsensä, jolloin työhön liittyy myös monia asioita luovan työn ulkopuolelta.

Jäsenedut

Apurahoja, koulutuksia, neuvontaa – Kuvittajat ry tarjoaa jäsenilleen lukuisia rahanarvoisia etuja ja mahdollisuuksia.