Apurahat

Kopiosto-valtakirjasi on tärkeä

Kuvittajien yhdistykselle antamat Kopiosto-valtakirjat mahdollistavat, että Kopioston keräämät kopiointikorvaukset kanavoituvat alan tekijöiden hyödyksi. Kopiosto-valtakirja annetaan Kopioston valtuutuspalvelussa. 

Mistä Kopiosto-varat tulevat?

Kopiosto myy lupia tekijäoikeuden suojaamien teosten vastuulliseen käyttöön esimerkiksi oppilaitoksille, yrityksille ja julkishallintoon. Kirjojen, lehtien ja internetissä julkaistujen teosten – kuvan ja tekstin – valokopioinnista, tulostamisesta sekä tallentamisesta kertyneet korvaukset Kopiosto jakaa jäsenjärjestöilleen, kuten Kuvittajat ry:lle.

Mitä oikeuksia valtakirja koskee?

Kun annat Kopiostolle valtakirjan, Kopiosto huolehtii eduistasi ja oikeuksistasi silloin, kun kuviasi kopioidaan painotuotteista tai verkosta.

Kopiosto valvoo teosten käyttöä tekijänoikeuden haltijoiden antamien valtakirjojen perusteella. Valtakirjalla annat Kopiostolle oikeuden myöntää puolestasi lupia teostesi jälkikäyttöön. Kopiosto valvoo puolestasi, että tekijänoikeuksiasi kunnioitetaan ja teoksiasi käytetään luvallisesti.

Kopioston luvat koskevat teosten massakäyttöä esimerkiksi oppilaitoksissa tai muissa tilanteissa, joissa yksittäisen tekijöiden olisi käytännössä mahdotonta sopia itse teostensa käytöstä.

Kuvittajalla on tekijänoikeus teoksiinsa ja hän voi myydä ja luovuttaa oikeuksia teostensa käyttöön. Kopiosto-valtakirja ei koske tätä kuvitusten myymistä eri asiakkaille tai muuta ensisijaista käyttöä. Valtakirjan järjestölle luovuttanut tekijä ei anna pois mitään todellisia rahastettavissa olevia tekijänoikeuksiaan.

Mikä on Kuvittajat ry:n ja Kopioston suhde?

Kuvittajat ry on Kopioston jäsenjärjestö ja edustaa kuvittajia Kopiostossa ja varojen jakoneuvotteluissa valtakirjojen antamalla oikeutuksella. Järjestelmä perustuu tekijänoikeuslakiin, jonka nojalla tekijöitä laajasti edustava järjestö voi lisensioida eräillä, tekijän itsensä vaikeasti valvomilla aloilla tekijänoikeuden suojaaman aineiston käyttöä edustamiensa tekijöiden puolesta. Jäsenjärjestön tulee käyttää Kopioston sille maksamat korvaukset oman alansa tekijöiden hyväksi.

Kuvittajat ry jakaa korvauksista yli puolet apurahoina ja lisäksi korvaukset mahdollistavat koulutus-, tiedotus- ja neuvottelupalveluiden tuottamisen alalle.

Voiko valtakirjan antaa useammalle järjestölle?

Valtakirja annetaan aina yhdessä tai useammassa tekijäominaisuudessa. Valtakirjan voi antaa eri ominaisuuksissa (esimerkiksi kuvittaja ja graafinen suunnittelija tai kuvataiteilija) eri järjestöille. Valtakirjan antaminen ei vaadi jäsenyyttä järjestössä. Uusi annettu valtakirja ei korvaa vanhaa, vaan samassa ominaisuudessa ensin annettu valtakirja on voimassa. Jos olet jo antanut valtakirjan kuvittaja-ominaisuudessa jollekin toiselle järjestölle ja haluat muuttaa sitä, voit tehdä sen Kopioston valtuutuspalvelussa. Tarvittaessa kysy neuvoa ja lisätietoja Kopiostosta, valtuudet@kopiosto.fi. Mikäli sinun ei ole mahdollista antaa valtakirjaa verkossa, voit ottaa yhteyttä info@kuvittajat.fi.

Lisätietoa:

Tekijänoikeuslaki

Tekijänoikeus.fi

Kopiraittila

IPR-info

Kopiosto

Lue lisää

Apurahakalenteri

Tältä sivulta löydät kuvittajille hyödyllisiä apurahalinkkejä. Aikataulut saattavat vaihdella jonkin verran vuosittain, joten kannattaa tarkistaa tiedot myös apurahan myöntäjän omilta verkkosivuilta ennen hakemista.

Kuvittajat ry:n apurahat

Kuvittajat ry:n kuluapurahat ovat haussa syksyisin ja projektiapurahat on keväisin. Apurahoja jaetaan Tekijänoikeusjärjestö Kopioston kuvitusten käytöstä keräämistä korvauksista, jotka jyvitetään kopioinnin lajin mukaan eri järjestöille.

Yhteystiedot

Toimiston henkilökunta palvelee sähköpostitse kaikkina päivinä. Sovithan tapaamisesta etukäteen.

Jäsenedut

Kuvittajat ry tuo kuvitusalan toimijat yhteen. Yhdistyksellä on neljä eri jäsenlajia: varsinainen jäsenyys, kannatusjäsenyys, opiskelijajäsenyys ja eläkeläisjäsenyys.