Apurahat

Apurahakalenteri

Tältä sivulta löydät räätälöidyn paketin kuvittajille hyödyllisiä apurahavinkkejä.

Kuvittajille, kustantajille ja kirjailijoille suunnatut apurahat

Kuvittajat ry:n apurahat: Projektiapurahaa voivat hakea huhtikuussa kaikki Kuvittajat ry:n jäsenet jäsentyypistä riippumatta sekä ei-jäsenet. Syyskuussa haussa oleva kuluapuraha on tarkoitettu vain varsinaisille jäsenille. Hakuajat 1.-30.4. ja 1.-30.9.2023.

Selkokirjallisuuden valtiontuki: Kuvittajille, kustantajille ja kirjailijoille/mukauttajille. Seuraava hakuaika päättyy 31.1.2023.

Otavan kirjasäätiö: Apurahoja voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot ja oppimateriaalien tekijät. Avustuksia voivat hakea kirjallisuutta ja lukemista edistävät yhteisöt ja järjestöt. Hakuaika päättyy 28.2.2023.

WSOY:n kirjallisuussäätiö: Säätiön apurahojen ja residenssipaikkojen hakuaika on vuosittain helmikuu. Hakuaika päättyy 28.2.2023 klo 23.59.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta: Apurahoja tietoa popularisoiviin kirjoihin, radio- ja TV-ohjelmiin, lehtiartikkeleihin, sähköisessä muodossa julkaistavat tietotuotteisiin tai muihin tietotuotteisiin. Hakuaika 1.5.-31.5.2023

Lisää apurahoja löytyy Tiedejatutkimus.fi-verkkopalvelusta. 

Tarkistathan hakutiedot rahoittajien sivuilta

Apurahat on jaoteltu kuukausittain viimeisen hakupäivän mukaan. Huomaathan, että päivä voi olla myös kuukauden alussa. Tarkistathan aikataulun ja ohjeet aina myös apurahan myöntäjän sivulta. Kuvittajat ry ei vastaa mahdollisista aikataulumuutoksista tai niistä johtuvista virheistä tällä sivulla.

Taide- ja kulttuurialojen yleiset apurahat

Tammikuu

Tiina ja Antti Herlinin säätiö: Säätiö keskittää resurssinsa globaalin ympäristökriisin ratkaisuihin ja erityisesti päästöjen nopeaan leikkaamiseen vuosina 2020-2025.

Taiteen edistämiskeskus: Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Hakuaika 2.1. – 31.1.2023.

Alfred Kordelinin säätiö: Apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Hakuaika vuosittain tammikuussa ja elokuussa. Hakuajat 1.–31.1. ja 1.-15.8.2023.

Tampereen kaupungin ammattitaiteilijoiden stipendi: Parittomina vuosina kannustusapurahan hakumahdollisuus on kirjallisuuden ja esittävien taiteiden (sisältäen näyttämötaiteen, säveltaiteen, tanssitaiteen ja sirkustaiteen) aloilla toimivilla taiteilijoilla. Parillisina vuosina kannustusapurahan hakumahdollisuus on visuaalisten taiteiden (kuvataide, valo-/elokuvataide, rakennustaide/taideteollisuus) sekä lastenkulttuurin aloilla toimivilla taiteilijoilla. Hakuaika 3.-31.1.2023. 

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Hakuaika 3.1.-31.1.2023.

Helmikuu

Helsingin kaupunki: Taide- ja kulttuuriavustusten projektiavustuksia vuonna 2023 tapahtuville hankkeille on mahdollista hakea jatkuvassa haussa vuoden 2023 aikana. Haku päättyy 1.2.2023.

SKR: Maakuntarahastot: Etelä-Karjalan rahasto, Etelä-Pohjanmaan rahasto, Etelä-Savon rahasto, Hämeen rahasto, Kainuun rahasto, Keski-Pohjanmaan rahasto, Keski-Suomen rahasto, Kymenlaakson rahasto, Lapin rahasto, Pirkanmaan rahasto, Pohjois-Karjalan rahasto, Pohjois-Pohjanmaan rahasto, Pohjois-Savon rahasto, Päijät-Hämeen rahasto, Satakunnan rahasto, Uudenmaan rahasto ja Varsinais-Suomen rahasto. Hakuaika 16.1.-10.2.2023.

Pohjoismainen kulttuurirahasto: Pohjoismainen kulttuurirahasto haluaa tukea projekteja, jotka osaltaan edistävät uudistuvaa taide- ja kulttuurielämää Pohjoismaissa. Hakuaika päättyy 15.2.2023.

Oskar Öflundin säätiö: Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla. Hakuaika 15.1.-15.2.2023.

Pohjoismainen kulttuuripiste: Lyhyt- ja pitkäaikainen verkostotuki mahdollistavat ammattitaiteilijoiden sekä kulttuurityöntekijöiden välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Hakuajat pitkäkestoiseen tukeen 23.1.-23.2.2023 ja haku lyhytkestoiseen tukeen 23.1.-23.2.2023 ja 21.8.-21.9.2023.

Konstsamfundet: Yhdistys tukee suomenruotsalaisen kulttuurin eri osa-alueita. Hakuajat 1-28.2.2023 ja 1.-30.9.2023.

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto: Rahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Hakuaika 1.-28.2.2023.

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto: Rahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Hakuaika 1.2.-28.2.2023.

Maaliskuu

Suomen luonnonsuojelun säätiö: Apurahoja jaetaan luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä koulutus- ja kansalaistoimintaan. Haku vuosittain tammi-maaliskuu.

Pohjoismainen kulttuuripiste: Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä. Hakuaika 7.2.-7.3.2023.

Taiteen edistämiskeskus: Alueiden apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Kohdeapurahan hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi). Hakuaika 15.2.–15.3.2023.

Helsingin kaupunki: Taide- ja kulttuuriavustusten projektiavustuksia vuonna 2023 tapahtuville hankkeille on mahdollista hakea jatkuvassa haussa vuoden 2023 aikana. Haku päättyy 29.3.2023.

Frame Contemporary Art Finland: Projektiapurahaa voivat hakea yhteisöt kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun. Hakuaika 1.-31.3.2023.

Taiteen edistämiskeskus: Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Hakuaika 1.3.-31.3.2023.

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto: Rahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Hakuaika 1.2.-31.3.2023.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö: Apurahoja myönnetään graafisen teollisuuden ja viestinnän opintoihin, yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattitutkintoihin, sekä graafisen tai muun viestintäalan tutkimukseen- ja kehitystyöhön. Säätiö painottaa erityisesti kansainvälisiin opintoihin liittyviä apurahahakemuksia. Hakuaika maaliskuussa 2023.

Grafia ry: Työskentelyapurahaa voi hakea esimerkiksi kirja- ja näyttelyhankkeisiin tai alan tutkimukseen. Hakuaika maaliskuussa 2023.

Huhtikuu

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto: Rahaston tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Hakuaika 15.1.-14.4.2023.

Toukokuu

Jenny ja Antti Wihurin rahasto: Apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat. Haku päättyy 31.5.2023.

Elokuu

Alfred Kordelinin säätiö: Apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Hakuaika vuosittain tammikuussa ja elokuussa. Hakuajat 1.-31.1. ja 1.-15.8.2023.

Espoon kaupunki: Taideapurahoja espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta lyhytaikaiseen, yhden tai kolmen kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn. Hakuaika 6.2.-31.8.2023.

Kansan Sivistysrahasto/Tammen rahasto: Rahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Hakuaika 1.-31.8.2023.

Suomen Kulttuurirahasto: Apurahoja myönnetään vuosittain työskentelyyn ulkomaisissa taiteilijaresidensseissä. Vuodelle 2023 avautuvissa residensseissä on edelleen joitakin poikkeuksia koronatilanteesta johtuen. Hakuaika 10.8.-31.8.2023.

Suomen Kulttuurirahasto: Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Hakuaika 10.8.-31.8.2023.

Grafia ry: Kohdeapurahoja myönnetään työsuunnitelmien toteutukseen, näyttely- ja julkistamiskustannuksiin sekä alaan liittyvään tutkimustyöhön. Kohdeapuraha on tarkoitettu hankkeen kulujen kattamiseen. Hakuaika kesä-elokuussa 2023.

Syyskuu

Koneen säätiö: Apurahoja myönnetään tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Hakuaika 1.-15.9.2023.

Taiteen edistämiskeskus: Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana. Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Hakuaika syyskuussa 2023.

Lokakuu

Frame Contemporary Art Finland: Matka-apuraha on suunnattu taiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja työryhmille. Jatkuva haku 31.10.2023 asti.

Suomen Kulttuurirahasto: Keskusrahaston apurahoja myönnetään lokakuun hausta tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Hakuaika 10.10.-31.10.2023.

Marraskuu

Taiteen edistämiskeskus: Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi). Apurahan voi saada muun muassa materiaalikustannuksiin, tuotantokustannuksiin tai työskentelyyn. Hakuaika loka-marraskuussa 2023.

Svenska kulturfonden: Säätiö tukee ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Hakuaika on 1.-30.11.2022.

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus: Apurahoja myönnetään vuosittain kaikkien kuvataiteen alojen ammattitaiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haku marraskuussa 2023.

Kuvitus: Anja Reponen
Jatkuvat apurahahaut/monta kertaa vuodessa haettavat

Svenska kulturfonden: Säätiön matka-avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Pohjoismainen kulttuurirahasto: Rahasto tukee pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää: OPSTART-vähintään kaksi pohjoismaista yhteistyötekijää, haku 9.1.-26.5.2023 ja 7.8.-17.11.2023. Projektituki-pohjoismaisia tekijöitä tulee olla useita, haku viimeistään 15.2. ja 1.9.2023 klo 23.59 Tanskan aikaa, UTC +1.

Opetushallitus: Apurahoja myönnetään opintoihin ja tutkimustyöhön ulkomailla. Hakuajat vaihtelevat maittain, tutustu aikatauluihin Opetushallituksen sivuilla.

Muut

Kalevala Korun Kulttuurisäätiö: Kalevala Korun ja Kalevalaisten Naisten Liiton yhteinen kulttuurisäätiö jakaa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin tukemiseen ja edistämiseen.

Lue lisää

Kuvittajat ry:n apurahat

Kuvittajat ry:n kuluapurahat ovat haussa syksyisin ja projektiapurahat on keväisin. Apurahoja jaetaan Tekijönoikeusjärjestö Kopioston kuvitusten käytöstä keräämistä korvauksista.

Kopiosto-valtakirja

Kuvittajien yhdistykselle antamat Kopiosto-valtakirjat mahdollistavat, että Kopioston keräämät kopiointikorvaukset kanavoituvat alan tekijöiden hyödyksi.