Apurahat

Apurahakalenteri

Tältä sivulta löydät räätälöidyn paketin kuvittajille hyödyllisiä apurahavinkkejä.

Kuvittajille, kustantajille ja kirjailijoille suunnatut apurahat

Kuvittajat ry:n apurahat: Projekti- ja kuluapurahat on tarkoitettu varsinaisille jäsenille ja muille ammattikuvittajille. Projektiapurahan vuosittainen hakuaika on 1.-30.4. ja kuluapurahan 1.-30.9.

Selkokirjallisuuden valtiontuki: Kuvittajille, kustantajille ja kirjailijoille/mukauttajille. Seuraava hakuaika päättyy 31.1.2024.

Otavan kirjasäätiö: Apurahoja voivat hakea kirjailijat, oppikirjailijat, tietokirjantekijät, lasten- ja nuortenkirjailijat, sarjakuvantekijät, suomentajat, kääntäjät, kuvittajat, graafikot ja oppimateriaalien tekijät. Avustuksia voivat hakea kirjallisuutta ja lukemista edistävät yhteisöt ja järjestöt. Hakuaika päättyy 29.2.2024.

WSOY:n kirjallisuussäätiö: Säätiön apurahojen ja residenssipaikkojen hakuaika on vuosittain helmikuu. Hakuaika päättyy 29.2.2024.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta: Apurahoja tietoa popularisoiviin kirjoihin, radio- ja TV-ohjelmiin, lehtiartikkeleihin, sähköisessä muodossa julkaistavat tietotuotteisiin tai muihin tietotuotteisiin. Hakuaika 1.5.-31.5.2024.

Lisää apurahoja löytyy Tiedejatutkimus.fi-verkkopalvelusta. 

Tarkistathan hakutiedot rahoittajien sivuilta

Apurahat on jaoteltu kuukausittain viimeisen hakupäivän mukaan. Huomaathan, että päivä voi olla myös kuukauden alussa. Tarkistathan aikataulun ja ohjeet aina myös apurahan myöntäjän sivulta. Kuvittajat ry ei vastaa mahdollisista aikataulumuutoksista tai niistä johtuvista virheistä tällä sivulla.

Taide- ja kulttuurialojen yleiset apurahat

Tammikuu

Tiina ja Antti Herlinin säätiö: Säätiö keskittää resurssinsa globaalin ympäristökriisin ratkaisuihin ja erityisesti päästöjen nopeaan leikkaamiseen vuosina 2020-2025.

Taiteen edistämiskeskus: Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Hakuaika 2.1.–31.1.2024.

Alfred Kordelinin säätiö: Apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Hakuajat 1.–31.1. ja 1.-15.8.2024.

Tampereen kaupungin ammattitaiteilijoiden stipendi: Parittomina vuosina kannustusapurahan hakumahdollisuus on kirjallisuuden ja esittävien taiteiden (sisältäen näyttämötaiteen, säveltaiteen, tanssitaiteen ja sirkustaiteen) aloilla toimivilla taiteilijoilla. Parillisina vuosina kannustusapurahan hakumahdollisuus on visuaalisten taiteiden (kuvataide, valo-/elokuvataide, rakennustaide/taideteollisuus) sekä lastenkulttuurin aloilla toimivilla taiteilijoilla. Hakuaika 2.-31.1.2023. 

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Hakuaika 2.1.-31.1.2024.

Suomen luonnonsuojelun säätiö: Apurahoja jaetaan luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen ja taiteelliseen työhön sekä koulutus- ja kansalaistoimintaan. Hakuaika päättyy 31.1.2024.

Helmikuu

SKR: Maakuntarahastot: Etelä-Karjalan rahasto, Etelä-Pohjanmaan rahasto, Etelä-Savon rahasto, Hämeen rahasto, Kainuun rahasto, Keski-Pohjanmaan rahasto, Keski-Suomen rahasto, Kymenlaakson rahasto, Lapin rahasto, Pirkanmaan rahasto, Pohjois-Karjalan rahasto, Pohjois-Pohjanmaan rahasto, Pohjois-Savon rahasto, Päijät-Hämeen rahasto, Satakunnan rahasto, Uudenmaan rahasto ja Varsinais-Suomen rahasto. Hakuaika 22.1.-9.2.2024.

Pohjoismainen kulttuurirahasto: Pohjoismainen kulttuurirahasto haluaa tukea projekteja, jotka osaltaan edistävät uudistuvaa taide- ja kulttuurielämää Pohjoismaissa. Kaksi hakuaikaa vuodessa, haut päättyvät 19.2.2024 ja 2.9.2024.

Oskar Öflundin säätiö: Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla. Hakuaika 15.1.-15.2.2024.

Pohjoismainen kulttuuripiste: Lyhyt- ja pitkäaikainen verkostotuki mahdollistavat ammattitaiteilijoiden sekä kulttuurityöntekijöiden välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Hakuajat pitkäkestoiseen tukeen 19.1.-19.2.2024 ja haku lyhytkestoiseen tukeen 19.1.-19.2.2024.

Konstsamfundet: Yhdistys tukee suomenruotsalaisen kulttuurin eri osa-alueita. Hakuajat helmi- ja syyskuussa 2024.

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto: Rahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Hakuaika 1.-29.2.2024.

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto: Rahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Hakuaika 1.2.-29.2.2024.

Maaliskuu

Pohjoismainen kulttuuripiste: Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä. Hakuaika 5.2.-5.3.2024.

Frame Contemporary Art Finland: Projektiapurahaa voivat hakea yhteisöt kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun. Hakuaika 1.-31.3.2024.

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto: Rahasto myöntää apurahoja maiden kahdenväliseen kulttuurityöhön. Hakuaika 1.2.-31.3.2024.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö: Apurahoja myönnetään graafisen teollisuuden ja viestinnän opintoihin, yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattitutkintoihin, sekä graafisen tai muun viestintäalan tutkimukseen- ja kehitystyöhön. Säätiö painottaa erityisesti kansainvälisiin opintoihin liittyviä apurahahakemuksia. Hakuaika maaliskuussa 2024.

Grafia ry: Työskentelyapurahaa voi hakea esimerkiksi kirja- ja näyttelyhankkeisiin tai alan tutkimukseen. Hakuaika maaliskuussa 2024.

Huhtikuu

Taiteen edistämiskeskus: Alueiden apurahat on tarkoitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Kohdeapurahan hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi). Hakuaika 1.3.–3.4.2024.

Taiteen edistämiskeskus: Taiteilija-apurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Hakuaika 1.3.-3.4.2024.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto: Rahaston tarkoituksena on edistää Ruotsin ja Suomen välistä yhteistyötä kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän aloilla. Hakuaika 15.1.-14.4.2024.

Toukokuu

Jenny ja Antti Wihurin rahasto: Apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina ovat kulttuurin eri alat. Haku päättyy 31.5.2024.

Elokuu

Alfred Kordelinin säätiö: Apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Hakuajat 1.–31.1. ja 1.-15.8.2024.

Espoon kaupunki: Taideapurahoja espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta lyhytaikaiseen, yhden tai kolmen kuukauden kestoiseen taiteelliseen työskentelyyn. Hakuaika 5.2.-2.9.2024.

Kansan Sivistysrahasto/Tammen rahasto: Rahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Hakuaika 1.-31.8.2024.

Suomen Kulttuurirahasto: Apurahoja myönnetään vuosittain työskentelyyn ulkomaisissa taiteilijaresidensseissä. Hakuaika 10.8.-31.8.2024.

Suomen Kulttuurirahasto: Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Hakuaika 10.8.-30.8.2024.

Grafia ry: Kohdeapurahoja myönnetään työsuunnitelmien toteutukseen, näyttely- ja julkistamiskustannuksiin sekä alaan liittyvään tutkimustyöhön. Kohdeapuraha on tarkoitettu hankkeen kulujen kattamiseen. Hakuaika kesä-elokuussa 2024.

Syyskuu

Koneen säätiö: Apurahoja myönnetään tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Hakuaika 1.-15.9.2024.

Taiteen edistämiskeskus: Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävä taiteilijana. Ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa. Hakuaika syyskuussa 2024.

Lokakuu

Frame Contemporary Art Finland: Matka-apuraha on suunnattu taiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja työryhmille. Jatkuva haku 31.10.2024 asti.

Suomen Kulttuurirahasto: Keskusrahaston apurahoja myönnetään lokakuun hausta tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Hakuaika lokakuussa 2024.

Marraskuu

Taiteen edistämiskeskus: Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi). Apurahan voi saada muun muassa materiaalikustannuksiin, tuotantokustannuksiin tai työskentelyyn. Hakuaika marraskuussa 2024.

Svenska kulturfonden: Säätiö tukee ruotsinkielistä kulttuuria ja koulutusta, ruotsin kieltä ja suomenruotsalaista toimintaa Suomessa. Hakuaika on 1.-30.11.2024.

Visuaalisen taiteen edistämiskeskus: Apurahoja myönnetään vuosittain kaikkien kuvataiteen alojen ammattitaiteilijoille ja taiteilijaryhmille. Haku marraskuussa 2024.

Jatkuvat apurahahaut/monta kertaa vuodessa haettavat

Helsingin kaupunki: Taide- ja kulttuuriavustuksia myönnetään Helsingissä tapahtuvaan, yleisölle avoimeen taide- ja kulttuuritoimintaan. Avustuksilla tuetaan helsinkiläisille suuntautuvaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen taide- ja kulttuurisisältöjen äärelle sekä tarjoaa mahdollisuuksia kohtaamiseen tai vuorovaikutukseen. Jatkuva haku.

Svenska kulturfonden: Säätiön matka-avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Pohjoismainen kulttuurirahasto: Rahasto tukee pohjoismaista taide- ja kulttuurielämää: OPSTART-vähintään kaksi pohjoismaista yhteistyötekijää, haku 8.1.-24.5.2024 ja 12.8.-15.11.2024. Projektituki-pohjoismaisia tekijöitä tulee olla useita, haku viimeistään 19.2. ja 2.9.2024 klo 23.59 Tanskan aikaa (CEST).

Opetushallitus: Apurahoja myönnetään opintoihin ja tutkimustyöhön ulkomailla. Hakuajat vaihtelevat maittain, tutustu aikatauluihin Opetushallituksen sivuilla.

Muut

Kalevala Korun Kulttuurisäätiö: Kalevala Korun ja Kalevalaisten Naisten Liiton yhteinen kulttuurisäätiö jakaa vuosittain apurahoja suomalaisen kulttuurin tukemiseen ja edistämiseen.

Lue lisää

Kuvittajat ry:n apurahat

Kuvittajat ry:n kuluapurahat ovat haussa syksyisin ja projektiapurahat on keväisin. Apurahoja jaetaan Tekijönoikeusjärjestö Kopioston kuvitusten käytöstä keräämistä korvauksista.

Kopiosto-valtakirja

Kuvittajien yhdistykselle antamat Kopiosto-valtakirjat mahdollistavat, että Kopioston keräämät kopiointikorvaukset kanavoituvat alan tekijöiden hyödyksi.