Kuvittajat Ry

Toimintamme

Kuvittajat ry on suomalaisen kuvitusalan edunvalvoja ja edistäjä sekä kuvitusammattilaisten tuki.

Olemme kuvitusalan asiantuntija ja edunvalvoja

Otamme kantaa kuvitusalaa koskettaviin asioihin, kuten taide- ja kulttuuripolitiikkaan, tekijänoikeuksiin ja yksinyrittäjien toimintaedellytyksiin. Tunnemme kuvitusalan ja tuotamme siitä ajankohtaista tietoa ja kehittämisnäkemyksiä päättäjien ja sidosryhmien käyttöön Kuvitusala nyt -selvitysten muodossa.

Yhdistämme kuvittajat ja asiakkaat

Kaipaatko vaikkapa infografiikkaa, seinämaalausta, hahmosuunnittelua tai luontokuvitusta? Löydät jäsentemme portfoliot Löydä kuvittaja -sivustolta. Tarjolla on koko kuvitusalan kirjo.

Jaamme apurahoja ja palkintoja

Jaamme apurahoja jäsenillemme kaksi kertaa vuodessa. Apurahat ja palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämistä kopiointikorvauksista.

Järjestämme kuvitusnäyttelyitä

Haluamme nostaa kuvituksen sen ansaitsemaan asemaan taidekentällä. Järjestämme monipuolisia kuvitusnäyttelyitä sekä omassa galleriassamme Galleria Kuvituksessa että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tarjoamme kuvittajille koulutusta ja virkistystä

Kuuntelemme kuvittajia ja järjestämme heille sellaista koulutusta, jota he itse toivovat. Mestarikursseilla kansainväliset kuvitusalan tähdet jakavat osaamistaan jäsenillemme. Järjestämämme tapahtumat ja juhlat tuovat kollegat yhteen.

Julkaisemme Kuvittaja-lehteä

Laatujulkaisu Kuvittaja esittelee näyttävästi kiinnostavat kuvittajat ja tutkii kuvitusalan ilmiöitä. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän lehden vuositilaushinta on ei-jäsenille 36 euroa. Viestimme aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa, erityisesti Instagramissa.

Vaikutamme kansainvälisesti

Teemme yhteistyötä muiden maiden kuvittajajärjestöjen kanssa ja työskentelemme suomalaisen kuvituksen maineen nostamiseksi maailmalla. Pohjoismaista yhteistyötä tehdään mm. Nordisk Visuell Kommunikationin kanssa ja eurooppalaista yhteistyötä European Illustration Forumin kanssa. Järjestämme myös residenssitoimintaa mm. Suomen Ateenan-instituutin kanssa.

Kuvittajat ry:n strategia

Kuvittajat ry on suomalaisen kuvitusalan edunvalvoja, kehittäjä ja markkinoija sekä tuki kuvittaja-ammatissa toimiville. Yhdistyksen arvot ovat avoimuus, asiantuntevuus ja ajankohtaisuus.

Kuvittajat ry:n säännöt

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, näyttely-, kilpailu- ja koulutustoimintaa ja seuraa kuvituksen tutkimusta ja opetusta sekä tekee niiden edistämiseksi yhteistyötä alan kotimaisten ja kansainvälisten tahojen kanssa.

Lisää Kuvittajat ry:stä

Palkinnot

Kuvittajat ry jakaa Vuoden kuvittaja -palkinnon vuosittain kuvittajalle, joka on edistänyt ja edustanut alaa merkittävällä tavalla.

Historia

Vuonna 2002 perustettu järjestö yhdistää kuvittajia, puolustaa heidän etujaan ja edistää kuvitustaiteen arvostusta Suomessa.

Jäsenedut

Kiinnostaisiko jäsenyytemme? Tutustu jäsenetuihin!

Yhteystiedot

Kuvittajat ry:n toimiston, Galleria Kuvituksen ja Kuvittaja-lehden yhteystiedot.