Kuvitusala

Tutkimustietoa kuvitusalasta

Kuvittajat ry:n selvitys kertoo, että alan kehitys on sekä toimeksiantomäärien että liikevaihtojen osalta myötätuulessa koronanotkahduksen jälkeen.

Lukuisia asiakasaloja

Kuvitusala on keskittynyt Uudellemaalle. Alan asiakkaat ovat tyypillisesti kustannus- ja media-aloilla, mainos- ja markkinointitoimistoissa ja viihteen ja kulttuurin toimialoilla. Myös koulutus, julkinen sektori sekä kotitaloudet ovat merkittäviä asiakasaloja. 

Kansainvälistä liiketoimintaa

Kuvitusala on muuhun yrityskantaan verrattuna erittäin kansainvälinen. Kuvittajista 21% kertoo toiminnasta Euroopassa, 12% Aasiassa, 12% Amerikassa, 14% Pohjoismaissa ja 3% muilla markkina-alueilla. 

Tavoitteemme alan kehittämiseksi

Kuvittajat ry:n politiikkatavoitteet tarjoavat keinoja vauhdittaa kuvitusalan ja muiden skaalautuvien, luovien alojen nostetta ja kotimaisen aineettoman arvonluonnin täysimittaista hyödyntämistä.