Kuvitusala

Tutkimustietoa kuvitusalasta

Kuvittajat ry:n selvitys kertoo, että alan kehitys on sekä toimeksiantomäärien että liikevaihtojen osalta myötätuulessa koronanotkahduksen jälkeen.

Lukuisia asiakasaloja

Kuvitusala on keskittynyt Uudellemaalle. Alan asiakkaat ovat tyypillisesti kustannus- ja media-aloilla, mainos- ja markkinointitoimistoissa ja viihteen ja kulttuurin toimialoilla. Myös koulutus, julkinen sektori sekä kotitaloudet ovat merkittäviä asiakasaloja. 

Kansainvälistä liiketoimintaa

Kuvitusala on muuhun yrityskantaan verrattuna erittäin kansainvälinen. Kuvittajista 37 % kertoo toiminnasta Euroopassa, 13 % Aasiassa, 13 % Pohjoismaissa ja 18 % muilla markkina-alueilla. 10 % kuvittajista kertoo kuuluvansa ulkomaisen agentin listoille.

Tavoitteemme alan kehittämiseksi

Kuvittajat ry on julkistanut hallitusohjelmatavoitteensa 2023—2027. Tavoitteet tarjoavat seuraavalle hallitukselle keinoja vauhdittaa kuvitusalan ja muiden skaalautuvien, luovien alojen nostetta ja kotimaisen aineettoman arvonluonnin täysimittaista hyödyntämistä.