Projektiapurahat 2024 on jaettu

Kuvittajat ry on myöntänyt 115 000 euron arvosta apurahoja.

31.5.2024

Kuvittajat ry on myöntänyt projektiapurahoja yhteensä 102 500 euron edestä. Lisäksi kuvitusalaa laajasti hyödyttäville hankkeille myönnettiin 12 500 euroa, mikä nostaa yhteissumman 115 000 euroon. Apurahat on rahoitettu Kopiosto ry:n keräämistä tekijänoikeuskorvauksista.

181 projektiapurahahakemuksesta 23 kappaletta sai rahoitusta, joten myöntävän päätöksen sai 12,7 % hakijoista.

Apuraharaadissa toimivat kuvittajat Jutta Kivilompolo, Aleksi Korpela ja Julia Savtchenko. Raati koki tehtävän kiinnostavaksi, mutta haastavaksi:

”Arvostimme huolella kirjoitettuja hakemustekstejä ja laadukkaita kuvaliitteitä. Paneutuminen ja intohimo projektia kohtaan paistoi parhaista hakemuksista kirkkaana läpi.

Monet rahoitetuista projekteista edustavat ihmisyydelle tärkeitä teemoja. Myös luontoon ja ympäristötietoisuuteen liittyvistä aiheista saatiin useita hienoja hakemuksia. Vaikeidenkin aiheiden käsittelyssä toivo ja lämminhenkisyys ilahduttivat.

Päätöksenteko oli vaikeaa, koska hyviä hakemuksia oli niin paljon. Valintojen kokonaisuuteen vaikuttaa moni asia, esimerkiksi eri kuvituksen aloilta saatujen hakemusten määrä. Haluammekin rohkaista jatkamaan rahoituksen hakemista nyt apurahaa vaille jääneille projekteille.”

Kuvitusalaa laajasti hyödyttävien hankkeiden osalta myöntöpäätökset teki Kuvittajat ry:n hallitus, joka myös vahvisti raadin sille tekemät ehdotukset projektiapurahahaun myöntöjen osalta.

Annettuja apurahapäätöksiä ei perustella, eikä päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. Myöntöpäätöksen saaneille lähtee apurahajärjestelmästä maksutietopyyntö.

Lisätietoa maksatuksista: info@kuvittajat.fi. Projektiapurahat on käytettävä ja jätettävä selvitys apurahajärjestelmässä viimeistään 1.8.2025.

Myönnetyt apurahat kuvitusalaa yleisesti hyödyttäviin hankkeisiin:

Hänninen Ville: Kirjasuunnittelijoiden haastatteluhankkeeseen, 2500 €

Nordling Päivi: Kuvittajabibliografian tietojen päivittämiseen, 2500 €

Salminen Aiju: Muraalitaidetta esittävän portfoliokirjan toteuttamiseen, 5000 €

Vasko Anne: Kuvakirjan ilta -tapahtuman toteuttamiseen, 2500 €

Yksittäisille kuvittajille myönnetyt apurahat:

Ahonen Aunis: Näyttely- ja julkaisuprojektiin, 5000 €

Ahonen Elina Johanna: Taiteelliseen työskentelyyn, 2500 €

Bergman Benjamin: Pelikuvittamiseen, 2500 €

Haapio Tuuli: Kuosi- ja animaatioprojektiin, 5000 €

Ilander Johanna: Kirjaprojektiin, 5000 €

Kairisalo Nina: Kirjaprojektiin, 5000 €

Kettunen Satu: Kirjaprojektiin, 2500 €

Kolehmainen Saara: Kuvitukselliseen visualisointiprojektiin, 2500 €

Kyrö Antti: Kuvitukselliseen visualisointiprojektiin, 5000 €

Laitinen Anna Emilia: Kirjaprojektiin, 5000 €

Lehtomaa Johanna: Kirjaprojektiin, 2500 €

Merz Laura: Tilallisten kuvitusten projektiin, 7500 €

Mäkijärvi Annukka: Kirjaprojektiin, 2500 €

Palin Merja: Kirjaprojektiin, 5000 €

Pertamo Karoliina: Kirjaprojektiin, 2500 €

Pihl Daga: Kirjaprojektiin, 7500 €

Pöyhtäri Anni: Kirjaprojektiin, 7500 €

Salervo Ville: Taiteelliseen työskentelyyn, 5000 €

Salonen Ville: Lautapeli- ja pelikorttiprojektiin, 5000 €

Sladek Tilda Rose: Kirjaprojektiin, 5000 €

Tervo Sanni: Kirjaprojektiin, 5000 €

Veselovskaya Olga: Näyttely- ja työpajaprojektiin, 5000 €

Vilja Maria: Kirjaprojektiin, 2500 €