Usein kysyttyjä kysymyksiä kuluapurahasta

31.8.2023

Miten arvioin hakusumman?

Ota hakemusta varten selvää hakukohteen sen hetkisestä hinnasta ja perustele hakusummasi sillä. Jos hankit esimerkiksi paljon erilaisia perinteisiä taiteilijatarvikkeita tee laskelma niiden yksikkö- ja kokonaisummasta.

Mitä jos hankinnan kohde on alennuksessa tai apurahan kohde muuten muuttuu?

Jos apurahan kohteen saakin hankittua edullisemmin saa alle 70 euron erotuksen käyttää muihin ammatillisiin pienhankintoihin. Suuremmat summat täytyy joko palauttaa tai tehdä siitä käyttökohteen osittainen muutosanomus. Käyttökohteen muutosanomukset ilmoitetaan apurahajärjestelmän kautta viestillä. Pienemmistä muutoksista kuten lähes saman mutta eri merkkisen laitteen hankinnasta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa erikseen vaan muutoksen tuominen ilmi apurahaselvityksessä riittää.

Huomioithan, jos olet alunperin hakenut matka-apurahaa ja apurahaa jäi siitä jäljelle, et voi muutosanomuksella käyttää sitä hankinta-apurahaan. Jäljelle jääneen summan voi muutosanomuksella käyttää vain hakemuksen alkuperäisessä hakukategoriassa. Jos jäljelle jäänyttä summaa ei voi enää hyödyntää, tulee jäljelle jäänyt summa palauttaa Kuvittajat ry:lle. Muutosanomukset pyydetään toimitettavan apurahajärjestelmän viestiominaisuuden kautta hyvissä ajoin ennen selvityksen viimeistä eräpäivää.

Voinko hakea kuluapurahaa kotona sijaitsevan työhuoneen vuokraosuudesta?

Kyllä, jos pystyt perustellusti laskemaan ja siten erittelemään työtilan osuuden tilan kokonaiskuluista. Myös omistusasunnossa sijaitsevasta työhuoneesta voi laskea kuluosuuden, johon hakea kuluapurahaa. Jos kotona on asuinkumppaneita, niin lisää kuluista vain oma osuus laskelmaan.

Laske kodin yhteydessä olevan työhuoneen kustannus laskemalla ensin asunnon neliökustannus ja kertomalla se työhuoneen neliömäärällä. Kustannuksella tarkoitetaan vuokraa tai vastiketta, ei esimerkiksi vesi- ja sähkökuluja paitsi jos ne kuuluvat kiinteinä vuokraan.

Mitä kuluja voin sisällyttää matka-apurahaan? Entä miten esitän kulut hakemuksessa?

Matkakuluihin hyväksytään matkaliput, jotka suunnittelet tekeväsi lentäen, junalla, bussilla tai laivalla. Myös matkakohteen lähiliikenteen matkaliput hyväksytään. Jos matkalippujen loppusumma ei täytä vaadittua 200 euron minimisummaa, voi loppuosan korvata majoituskuluilla. Kaikista matka- ja majoituskuluista tulee toimittaa kuitit selvitykseen. Muut matkakohteen kulut, kuten museoliput ja ruokailu ovat omakustanteisia.

Tee laskelma matkasuunnitelmasi kuluista, jossa erittelet kohteet. Liitä liitteisiin linkit tai kuvakaappaukset niiltä sivustoilta, joilta olet laskenut matkakulujen hinnat. Jos olet hakemassa lisäksi ilmastosatasta, muista lisätä siitä tieto hakemukseen.

Voinko saada ilmastosatasen jos osa matkasta taittuu lentämällä?

Ilmastosatanen voidaan myöntää jos matkustaminen tapahtuu kokonaisuudessaan maata pitkin.

Voinko hakea kuluapurahaa palveluhankintaan kuten tietokoneen huoltoon tai kokonaisvaltaiseen näöntutkimukseen? Entä näyttöpäätesilmälaseihin?

Silmälaseihin, näöntutkimukseen tai tietokoneen huoltoon voidaan myöntää kuluapurahaa, jos niiden kuvitusammatillinen tarve on selkeästi perusteltu hakemuksessa. Näitä kuluja tulee hakea hankinta-avustuksen lomakkeella.

Mihin hankintoihin ei voi saada apurahaa?

Sellaisiin, jotka eivät liity kuvitusammatinharjoittamiseen. Hakemus hylätään myös jos se on puutteellinen. Yleensä hakemus hylätään myös, jos edellisenä vuonna saatu kuluapuraha on jäänyt selvittämättä.

Voinko tehdä hankinnan toiminimen tai muun yritysmuotoni nimissä?

Kuluapurahat myönnetään yksityisille henkilöille ja maksetaan yksityisen henkilön tilille yksityishenkilön verotuksen alle, joten yrityksenä hankkiminen ei ole mahdollista.

Ehdinkö jättää Kopiosto-valtakirjan vielä hakuaikana?

Kyllä, jos teet valtuutuksen Kopioston valtuutuspalvelussa hakuajan loppuun mennessä. Valtakirjatilanteesi ja muille tahoille antamasi valtakirjat voit tarkistaa myös valtuutuspalvelusta. Lisätietoa: valtuudet@kopiosto.fi

Miten kuluapuraha selvitetään?

Hankinta tulee tehdä ja selvitys tulee jättää hakuilmoituksessa ilmoitettuun päivään mennessä apurahajärjestelmän kautta. Lomakkeeseen ladataan kulutositteet, ensisijaisesti kuitit, joita tulee olla vähintään myönnetyn summan verran. Jos kuitteja ei ole mahdollista liittää selvitykseen, hyväksytään myös esimerkiksi pankin maksutositteet. Kulutositteista tulee käydä ilmi, että saatu apuraha on käytetty. Lisäksi lomakkeessa vaaditaan lyhyt selvitys käyttökohteesta. Jos olet tehnyt käyttökohteen muutosanomuksen ja saanut sille hyväksynnän mainitse se tässä kentässä.

Miten merkitsen kuluapurahan veroilmoitukseen?

Veroilmoitukseen merkitään yksityisen tahon myöntämä apurahasumma ja sen yhteyteen apurahaan kohdistuvat kustannukset, jolloin summat nollaavat toisensa.