Apurahat

Kirjoitusaika: 26.11.2016

Apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran vuonna 2018. Voit jo tutustua apurahaprosessiin viime vuoden ohjeiden kautta:

Näin haet Kuvittajien Kopiosto-apurahaa työskentelyyn

Kuvittajien apurahoja haetaan sähköisen lomakkeen kautta. Apurahahaun ollessa avoinna lomake on aktiivisena apurahasivulla. Projektiapurahaa voi saada joka toinen vuosi. Viime vuonna (2017) apurahan saaneet voivat hakea apurahaa jälleen vuonna 2019.

Kuvittajien projektiapurahojen 2018 hakuaika on maaliskuu. Pääset hakemukseen täältä.

Kuka voi hakea Kuvittajien apurahoja?

Apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun kuva-aineiston ns. toissijaisesta käytöstä. Näin ollen kopiointikorvaukseen ovat oikeutettuja kirjoihin tai lehtiin kuvituksia tehneet tekijänoikeuksien haltijat. Apurahaa hakevan kuvittajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Kuvittajat ry:lle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahaan on muuten hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla. Apurahoja ei myönnetä opiskelijajäsenille, joilla ei ole vielä työhistoriaa.

Mihin voit hakea apurahaa?

Kevään projektiapurahat on tarkoitettu luovaan työskentelyyn. Syksyn kohdeapurahat taas myönnetään ammatilliseen kouluttautumiseen, työhuonekuluihin, näyttelykuluihin, työvälineisiin tai ammatillisten opintomatkojen kuluihin. Apurahoilla täytyy aina olla ammatillinen, joko tieteellinen, taiteellinen tai ammatillisiin koulutustarpeisiin liittyvä perustelu.

Kuvittajien työskentelyapurahat 

Projektiapuraha myönnetään yksittäiselle kuvittajalle tai työryhmälle kuvitushankkeisiin ja taiteelliseen työskentelyyn. Valinnat suorittaa edellisen vuoden apurahansaajista koottu kolmijäseninen jury. Kuvittajat ry ilmoittaa yli 1250,36 euron apurahat Melaan ja jos apurahansaajan työskentely jatkuu yli neljä kuukautta, hänen on otettava lakisääteinen MyEL-vakuutus. Lisätietoa: http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Jos kaipaat apua apurahahakemuksen tekemiseen, älä epäröi soittaa Kuvittajien toimistolle ja pyytää apua.

Tiedustelut: sähköpostitse heli.halme (at) kuvittajat.fi, p. 050 5678 434

Raportointi

Apurahansaajan on tehtävä raportti apurahan käytöstä sähköisellä lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa apurahan tultua käytetyksi.  Jos apurahaa ei käytetä täysimääräisenä, ylitse jäävä osuus palautetaan Kuvittajat ry:lle 30.9.2017 mennessä. Kuitteja tai kuittikopioita ei lähetetä. Poikkeustapauksissa Kuvittajat ry voi vaatia kuitenkin nähtäväksi alkuperäiset tositteet. Verotukseen liitettävien kuittien tavoin hakijan tulee säilyttää apurahan kuitit/tositteet viisi vuotta apurahan myönnöstä.

Kuvittajat ry:n apurahaselvityslomakkeet

Kuvittajien toiminta-apurahalomake syksy/2017: Apurahaselvitys pitää jättää mahdollisimman pian, mutta kuitenkin 30.10.2017 mennessä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy linkin takaa. 

Kevään 2017 projektiapurahan selvityslomake: Keväällä 2016 myönnettyjen projektiapurahojen selvitys tulee jättää 31.5.2018 mennessä.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone