Apurahat

Kirjoitusaika: 26.11.2016

Työskentelyapurahat

Työskentelyapurahat ovat haettavissa seuraavan kerran vuonna 2019. Voit jo tutustua apurahaprosessiin viime vuoden ohjeiden kautta:

Näin haet Kuvittajien Kopiosto-apurahaa työskentelyyn

Kuvittajien apurahoja haetaan sähköisen lomakkeen kautta. Apurahahaun ollessa avoinna lomake on aktiivisena apurahasivulla. Projektiapurahaa voi saada joka toinen vuosi. Viime vuonna (2017) apurahan saaneet voivat hakea apurahaa jälleen vuonna 2019.

Lue Kuvittajat ry:n laatimat ohjeet apurahanhakijalle täältä.

Kuka voi hakea Kuvittajien apurahoja?

Apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun kuva-aineiston ns. toissijaisesta käytöstä. Näin ollen kopiointikorvaukseen ovat oikeutettuja kirjoihin tai lehtiin kuvituksia tehneet tekijänoikeuksien haltijat. Apurahaa hakevan kuvittajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Kuvittajat ry:lle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahaan on muuten hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla. Apurahoja ei myönnetä opiskelijajäsenille, joilla ei ole vielä työhistoriaa.

Mihin voit hakea apurahaa?

Kevään projektiapurahat on tarkoitettu luovaan työskentelyyn. Syksyn kohdeapurahat taas myönnetään ammatilliseen kouluttautumiseen, työhuonekuluihin, näyttelykuluihin, työvälineisiin tai ammatillisten opintomatkojen kuluihin. Apurahoilla täytyy aina olla ammatillinen, joko tieteellinen, taiteellinen tai ammatillisiin koulutustarpeisiin liittyvä perustelu.

Kuvittajien työskentelyapurahat 

Projektiapuraha myönnetään yksittäiselle kuvittajalle tai työryhmälle kuvitushankkeisiin ja taiteelliseen työskentelyyn. Valinnat suorittaa edellisen vuoden apurahansaajista koottu kolmijäseninen jury. Kuvittajat ry ilmoittaa yli 1250,36 euron apurahat Melaan ja jos apurahansaajan työskentely jatkuu yli neljä kuukautta, hänen on otettava lakisääteinen MyEL-vakuutus. Lisätietoa: http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Jos kaipaat apua apurahahakemuksen tekemiseen, älä epäröi soittaa Kuvittajien toimistolle ja pyytää apua.

Tiedustelut: sähköpostitse heli.halme (at) kuvittajat.fi, p. 050 5678 434

Raportointi

Apurahansaajan on tehtävä raportti apurahan käytöstä sähköisellä lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa apurahan tultua käytetyksi.  Jos apurahaa ei käytetä täysimääräisenä, ylitse jäävä osuus palautetaan Kuvittajat ry:lle 30.9.2018 mennessä. Kuitteja tai kuittikopioita ei lähetetä. Poikkeustapauksissa Kuvittajat ry voi vaatia kuitenkin nähtäväksi alkuperäiset tositteet. Verotukseen liitettävien kuittien tavoin hakijan tulee säilyttää apurahan kuitit/tositteet viisi vuotta apurahan myönnöstä. Keväällä 2017 myönnettyjen projektiapurahojen selvitys tulee jättää 31.5.2018 mennessä.

Kuvittajien toiminta-apurahat

Ammattikuuvittajien matka,- koulutus,- näyttely- ja hankinta-apurahat ovat haettavissa lokakuun ajan.  Haettavien apurahojen suuruudet vaihtelevat 200-700 euroon. Apurahoja voi hakea vain ennakkoon.

Apurahat ovat käytettävä 30. lokakuuta 2019 mennessä. Voit hakea ainoastaan yhtä apurahatyyppiä hakukerralla. Poikkeuksellisesti viimeisen sivun valtuutus tulee postittaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Huomioon otetaan hakemukset, jotka on jätetty sähköiseen hakuun viimeistään määräpäivänä 31.10.2018 klo 23.55 mennessä. Huomioithan myös, että jättämätön vuoden 2017 toiminta-apurahaselvitys estää tämän vuoden apurahan saannin. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Kuvittajien toiminta-apurahalomake syksy/2018: Apurahaselvitys pitää jättää mahdollisimman pian, mutta kuitenkin 30.10.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella, jonne pääsee tästä linkistä.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone