Apurahat

Kirjoitusaika: 26.11.2016

 

Kuvittajat ry:n juhlavuosiapuraha 2017

15. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys julistaa haettavaksi ylimääräisen apurahan, jonka kokonaissumma on 80 000 e. Ylimääräistä apurahaa voivat hakea kaikki kuvittajat, myös jo tänä vuonna apurahan saaneet kuvittajat. Apurahajury: Minna Ainoa, Saku Heinänen ja Janne Korsumäki.

Haku alkaa 15. elokuuta klo 08.00 ja päättyy 15. syyskuuta klo 23.55. Projektiapuraha myönnetään yksittäiselle kuvittajalle tai työryhmälle kuvitushankkeisiin ja taiteelliseen työskentelyyn. Myönnettävät summat ovat 1000-8000 euroa. Apurahaa haetaan tämän sähköisen lomakkeen kautta.

Ohjeet apurahan hakijalle:

Apurahat rahoitetaan Kopioston keräämistä valokopiointi- ja digitaalisista korvauksista kuvittajille. Apurahaa myönnetään kuvittamiseen ei esim. sarjakuvaan, animaatioon tai kirjoitustyöhön. Apurahaa voi hakea vain yhteen projektiin kerrallaan. Hakemuksessa tulee selkeästi esittää hankkeen koko rahoitus, yhteistyötahot, työn ajanjakso ja mihin haettu rahoitus kohdentuu. Kuvaliitteettömät hakemukset hylätään. Hakemukseen on liitettävä vähintään yksi projektiin liittyvä luonnos. Liitekuvat on nimettävä selkeästi mihin projektiin ne liittyvät. Juryn työtä helpottaa, jos kuvaliitteet koostettu yhteen yhtenäiseen PDF:n.

 

Kuvittajien toiminta-apurahat haussa lokakuun loppuun saakka

Kuvittajien matka,- koulutus,- näyttely- ja hankinta-apurahat ovat tarkoitettu ammattikuvittajille. Syksyllä 2017 jaetaan enintään 90 000 euroa apurahoja. Haettavien apurahojen suuruudet vaihtelevat 200-900 euroon. Apurahoja voi hakea vain ennakkoon. Toiminta-apurahajury: Mika Launis ja Janne Harju.

Apurahat ovat käytettävä 30. lokakuuta 2018 mennessä. Voit hakea ainoastaan yhtä apurahatyyppiä hakukerralla. Poikkeuksellisesti viimeisen sivun valtuutus tulee postittaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Huomioon otetaan hakemukset, jotka on jätetty sähköiseen hakuun viimeistään määräpäivänä 31.10.2017 klo 23.55 mennessä. Huomioithan myös, että jättämätön vuoden 2016 toiminta-apurahaselvitys estää tämän vuoden apurahan saannin. Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hae apurahaa.

 

Kuvittajien projektiapurahahaku 1.3-6.4.2017

Haku on päättynyt. Apurahaa haettiin kuvittajien sähköisen linkin avulla.

Kuvittajien työskentelyapurahat 

Projektiapuraha myönnetään yksittäiselle kuvittajalle tai työryhmälle kuvitushankkeisiin ja taiteelliseen työskentelyyn. Valinnat suorittaa edellisen vuoden apurahansaajista koottu kolmijäseninen jury.

Kuvittajat ry ilmoittaa yli 1250,36 euron apurahat Melaan ja jos apurahansaajan työskentely jatkuu yli neljä kuukautta, hänen on otettava lakisääteinen MyEL-vakuutus. Lisätietoa: http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Jos kaipaat apua apurahahakemuksen tekemiseen, älä epäröi soittaa Kuvittajien toimistolle ja pyytää apua.

Tiedustelut: sähköpostitse heli.halme (at) kuvittajat.fi tai puhelimitse 050 5678 434

Kuka voi hakea Kuvittajien apurahoja?

Apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun kuva-aineiston ns. toissijaisesta käytöstä. Näin ollen kopiointikorvaukseen ovat oikeutettuja kirjoihin tai lehtiin kuvituksia tehneet tekijänoikeuksien haltijat.

Apurahaa hakevan kuvittajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Kuvittajat ry:lle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahaan on muuten hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla. Apurahoja ei myönnetä opiskelijajäsenille, joilla ei ole vielä työhistoriaa.

Mihin voit hakea apurahaa?

Kevään projektiapurahat on tarkoitettu luovaan työskentelyyn. Syksyn kohdeapurahat taas myönnetään ammatilliseen kouluttautumiseen, työhuonekuluihin, näyttelykuluihin, työvälineisiin tai ammatillisten opintomatkojen kuluihin.

Apurahoilla täytyy aina olla ammatillinen, joko tieteellinen, taiteellinen tai ammatillisiin koulutustarpeisiin liittyvä perustelu.

Näin haet Kuvittajien Kopiosto-apurahaa työskentelyyn

Kuvittajien apurahoja haetaan sähköisen lomakkeen kautta. Apurahahaun ollessa avoinna lomake on aktiivisena apurahasivulla.

Tiedustelut: heli.halme (at) kuvittajat.fi tai puhelimitse 050 5678 434

Raportointi

Apurahansaajan on tehtävä raportti apurahan käytöstä sähköisellä lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa apurahan tultua käytetyksi.  Jos apurahaa ei käytetä täysimääräisenä, ylitse jäävä osuus palautetaan Kuvittajat ry:lle 30.9.2017 mennessä. Kuitteja tai kuittikopioita ei lähetetä. Poikkeustapauksissa Kuvittajat ry voi vaatia kuitenkin nähtäväksi alkuperäiset tositteet. Verotukseen liitettävien kuittien tavoin hakijan tulee säilyttää apurahan kuitit/tositteet viisi vuotta apurahan myönnöstä.

Kuvittajat ry:n apurahaselvityslomakkeet

Kuvittajien toiminta-apurahalomake syksy/2016:
Apurahaselvitys pitää jättää mahdollisimman pian, mutta kuitenkin 30.10.2017 mennessä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy linkin takaa. 

Kevään 2016 projektiapurahan selvityslomake: Keväällä 2016 myönnettyjen projektiapurahojen selvitys tulee jättää 31.5.2017 mennessä. Linkki lomakkeeseen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone