Projektiapurahat 2023 on jaettu

Kuvittajat ry on myöntänyt 115 000 euron arvosta apurahoja.

8.6.2023

Kuvittajat ry on myöntänyt projektiapurahoja yhteensä 80 000 euron edestä. Lisäksi oppikirjakuvittajien sivuhaussa myönnettiin apurahoja 20 000 euron arvosta ja kuvitusalaa laajasti hyödyttäville hankkeille myönnettiin 15 000 euroa, mikä nostaa yhteissumman 115 000 euroon. Apurahat on rahoitettu Kopiosto ry:n keräämistä tekijänoikeuskorvauksista.

158 projektiapurahahakemuksesta 18 kappaletta sai rahoitusta, joten myöntävän päätöksen sai 11 % hakijoista. Apurahan kuukausisumma on nostettu 2500 euroon ja apurahaa sai hakea 1–3 kuukauden työskentelyyn.

Apuraharaadissa toimivat kuvittajat Christer Nuutinen, Ilona Partanen ja Aiju Salminen. Raati painotti päätöksissään monipuolisuutta:

”Halusimme tukea kuvituksen eri soveltamisaloja ja lajityyppejä sekä uran eri vaiheissa olevia tekijöitä, ja pyrimme ottamaan moninaisuuden huomioon. Uutta kohti kurkottavan ja pitkäjänteisen ammatillisen otteen lisäksi arvostimme tekijöiden intohimoista asennetta hankkeisiinsa.

Luonto- ja monimuotoisuusteemat olivat hakemuksissa yleisiä. Uskommekin, että myönnetyt apurahat edistävät tärkeiksi koettuja luonnon, vähemmistöjen ja demokratian puolustamistavoitteita. Teknologinen muutos vaikuttaa kuvittamiseen voimakkaasti, ja useat hankkeista ottavatkin haltuun uusia ilmaisumahdollisuuksia, kuvitusta pelkästä kaksiulotteisuudesta irrottaen.”

Oppikirjakuvittajien sivuhaun hakemukset käsitteli kolmihenkinen asiantuntijaraati, johon kuuluivat kuvittajat Jenna Kunnas ja Ville Salervo sekä Kuvittajat ry:n toiminnanjohtaja Asta Boman. Kuvitusalaa laajasti hyödyttävien hankkeiden osalta myöntöpäätökset teki Kuvittajat ry:n hallitus, joka myös vahvisti raatien sille tekemät ehdotukset projekti- ja oppikirjakuvittajahakujen myöntöjen osalta.

Annettuja apurahapäätöksiä ei perustella, eikä päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. Myöntöpäätöksen saaneille lähtee apurahajärjestelmästä maksutietopyyntö.

Lisätietoa maksatuksista: info@kuvittajat.fi. Projektiapurahat on käytettävä ja jätettävä selvitys apurahajärjestelmässä viimeistään 1.8.2024.

Myönnetyt apurahat kuvitusalaa yleisesti hyödyttäviin hankkeisiin:

Lasten ja nuorten kirjallisuusfestivaali Lanu ry: Kuvituspainotteisen ohjelmakokonaisuuden toteuttamiseen vuodelle 2024, 5000 €

Lastenkirjainstituutin kannatusyhdistys ry: Kirjalitta-festivaalin ilmeeseen ja työpajoihin, 2500 €

Napa Arts & Licensing Agency Oy: Portfolioklinikka Helsinki Design Weekin yhteyteen, 2500 €

Santanen Lille: Zine- ja pienlehtikulttuuria käsittelevän opetusmateriaalin suunnitteluun ja tuottamiseen, 5000 €

Myönnetyt apurahat oppikirjakuvittajille:

Ijäs Aura: Kuvitustaiteelliseen työskentelyyn, 5000 €

Lätti Soili: Kuvitustaiteelliseen työskentelyyn, 5000 € 

Nygård Marjo: Kuvitustaiteelliseen työskentelyyn, 5000 €

Salmi Pauli: Kuvitustaiteelliseen työskentelyyn, 5000 € 

Yksittäisille kuvittajille myönnetyt apurahat:

Ekebom Terhi: Kirja- ja näyttelyprojektiin, 5000 €

Keränen Anssi: Taiteelliseen työskentelyyn, 2500 €

Työryhmä Keto Piia ja Erkintalo Jenni: Työkirjaan ja työpajakokonaisuuteen 7500 €

Kisonen Leena: Kuvitustekniikan kehittämiseen, 5000 €

Kivilompolo Jutta: Kirjaprojektiin, 2500 €

Korpela Aarni: Kirjaprojektiin, 5000 €

Korpela Aleksi: Keramiikkaa ja kuvitusta yhdistävään työskentelyyn, 5000 €

Kuusniemi Eili-Kaija: Näyttelyprojektiin, 2500 €

Laine Milja: Kirjaprojektiin, 5000 €

Launis Mika: Kirjaprojektiin, 7500 €

Lönnqvist Robert: Kirjaprojektiin, 5000 €

Martikainen Reetta: Dokumentoivaan kuvitustyöhön, 2500 €

Oinaanpää Ohto: 3D-muotokuvasarjan luomiseen, 2500 €

Pirhonen Nina: Kirjaprojektiin, 2500 €

Savtchenko Julia: Kirjaprojektiin, 7500 €

Toivonen Pive: Kirjaprojektiin, 2500 €

Viljanto Sami: Yhteiskunnallista polarisaatiota tutkivaan kuvitustyöhön, 5000 €

Yrjölä Sakke: Kirjaprojektiin, 5000 €