For information in English, please scroll down.

Kuvittaja Satu Kettusen hurmaava maailma valtaa kesäkuussa Galleria Kuvituksen. Värikäs näyttely ja sen avajaisten yhteydessä julkaistava hulvaton kuvakirja (Teksti: Inka Nousiainen. Kustantaja: Otava, 2018) kertovat siitä, kuinka jokainen meistä on tärkeä ja merkityksellinen.

Satu Kettunen (s. 1979) on taiteen kandidaatti, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Kettusen kuvituksia on julkaistu useissa lehdissä ja hänen asiakkaitaan ovat mm. Arkkitehti, Blue Wings, Chydenius, Demi, Fakta, Glorian ruoka&viini, Helsingin Sanomat liitteineen, Hyvä Terveys, Meidän Perhe, Me Naiset Sport, Opettaja, Otava, Suomen Lehdistö, Tammi, Vauva.Kettunen on opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa taidekasvatusta ja vaatesuunnittelua ja osallistunut moniin näyttelyihin ja katutaidehankkeisiin sekä kuvittajana että ohjaajana.

Absurdin ilkikurinen tarina kertoo Olgasta, jota kukaan ei oikein huomaa:

”Olet saattanut nähdä vilauksen hänen pitkästä letistään tai keltaisesta takistaan. Mutta hups vain hän katosi vaahteranlehtiin tai hattarasi taakse ja luulit häntä keneksi tahansa. Olga ei kuitenkaan ole kuka tahansa, aivan kuten sinäkään et ole.”

Satu Kettusen ilmava ja kerroksellinen, hyvin tunnistettava kuvitustyyli hehkuttelee väreillä ja tunnelmilla. Saman nimiseen kuvakirjaan perustuvat kuvitukset on toteutettu kuvittajalle ominaisella, rönsyilevällä tekniikalla, joka yhdistelee paperikollaasia, piirustusta ja maalausta digitaalisesti. Näyttelyssä loistavat rinnakkain päivän ja yön värit: Auringon kultaaman huvipuiston keltainen, ostoskeskuksen kirkas sävymaailma ja vaahteranlehtien lämpimät sävyt. Kontrastina tälle toimivat aikaisemman Yökirjan (Tammi, 2015) tummemmat pilkahdukset: Mustikansininen, syvä petrooli ja syreenin violetti.

Ihmeellinen kuvakirja

Olematon Olga on hieno esimerkki hieman kokeellisemmasta, rohkeasta kuvakirjallisuudesta sekä kuvan että kerronnan saralla. Kirjan teksti sisältää hyppyjä ja aukkoja, joka teki kuvittajan työstä ihanan herkullista mutta samalla haasteellista.

Inka Nousiaisen ja Satu Kettusen monikerroksinen teos on syntynyt kirjailijan ja kuvittajan saumattomasta, toisiaan täydentävästä yhteistyöstä. Kaksikon edellinen yhteistyö Yökirja on saavuttanut Pohjoismaisen lastenkirjapalkinnon ehdokkuuden.

Satu Kettunen on kertonut pitävänsä kuvakirjan kuvittamista raskaamman sarjan taitolajina verrattuna nopeasykliseen lehtikuvitukseen. Kettusen kuvituksia onkin julkaistu useissa lehdissä. Samalla hänen työnsä edistää tyylikkäitä, hienoja, räiskyviä ja rohkeita kuvakirjoja. Kettunen työstää myös pro gradu -tutkimusta kuvakirjasta.

Tunnetaitoja ja taidetta kaiken ikäisille

Olemattoman Olgan tapahtumia seurataan pienen pojan näkökulmasta. Kertojana toimivan puheliaan aikuisen vuolaan lörpöttelyn lomasta nousee selkeänä esiin tarinan kantava ajatus:

”On liian paljon ihmisiä, jotka unohtuvat tai ainakin melkein unohtuvat, muistuvat mieleen viime hetkellä…”

”Viimeisen vuoden aikana on ilmestynyt poikkeuksellisen paljon kuvakirjoja, joissa opetellaan tunnetaitojen aakkosia”, kiteyttää Päivi Heikkilä-Halttunen. (Kuvittaja-lehti 1/17)

Kuten moni hyvä kuvakirja, voi Olematon Olgakin toimia oppimisen välineenä, jonka kautta lapsi voi oppia kognitiivisia taitoja ja esteettistä havaitsemista, mutta myös sisäistää eettisiä ja moraalisia, käyttäytymistä ohjaavia arvoja.

On kuitenkin huomattavaa, ettei Satu Kettunen työskennellessään pohdi ”mistä lapset tykkää” vaan sitä, mistä hän itse pitää. Olisikin rajoittunutta suositella tätä näyttelyä ja kuvakirjaa vain lapsille ja lapsiperheille tai oppimisen välineenä.

Kuvakirjojen kuvia on tutkittu omana taiteen muotona (mm. Ylimartimo 1998) ja niiden kautta on pohdittu henkilökohtaisen taidekokemuksen syntymistä (Heimonen 2011).

Tarinan ytimessä oleva toisen ihmisen huomioiminen ei myöskään lue ikää. Olematon Olga saattaa asua juuri sinun naapurissasi tai työskennellä viereisellä työpisteellä.
”Jotkut vain tulee ohittaneeksi vaikkei tarkoittaisi…”

Näyttely on tervehdys kaiken ikäisille seinäkukkasille – niille jotka unohtuvat auton kyydistä, niille jotka hukkuvat maisemaan, sekä tietenkin kuvituksen ihmeelliselle maailmalle.

satukettunen.com

SATU KETTUNEN
Invisible Olga
June 1 – June 30

Satu Kettunen (born 1979) is a Bachelor of Arts, who lives and works in Helsinki.In 2015 Kettunen received the Rudolf Koivu Prize for her enchanting debut picture book The Mysterious Adventures of Otso Aarninen (Tammi 2014). The panel who awarded the price presented by Grafia ry said the following: “The illustration of Kettunen strongly exhibits the joy of creation. The illustration of the book is fresh and bright.” … “The color scheme used by Kettunen is completely her own and courageously reserved. The three-dimensional illustration, where even the surfaces are alive, is airy and clear – as if light is shining through it. The illustration shows that a lot work went into it.”

Illustrations by Kettunen have been published in various magazines and her clients include Arkkitehti, Blue Wings, Chydenius, Demi, Fakta, Glorian ruoka&viini, Helsingin Sanomat and its supplements, Hyvä Terveys, Meidän Perhe, Me Naiset Sport, Opettaja, Otava, Suomen Lehdistö, Tammi, and Vauva, among others.Kettunen has studied art education and fashion design at the School of Art and Design and has participated in various exhibitions and street art projects as both an illustrator and a director.

The captivating world of illustrator Satu Kettunen takes over Galleria Kuvitus in June. The colorful exhibition and the hilarious picture book (Otava 2018) launched at the opening event remind us that each of us is important and significant.

The exhibition tells the absurdly mischievous story of Olga, who seems to go unnoticed by most people:

”You might have seen a glimpse of her long, braided hair or yellow coat, but just like that she’s disappeared beneath maple leaves or behind your cotton candy and you could have mistaken her for anyone. But Olga isn’t just anyone, and neither are you.”

Satu Kettunen’s highly recognizable, airy and layered illustration style is alive with color and atmosphere. The illustrations based on the picture book with the same name have been created using the illustrator’s characteristic sprawling technique that combines paper collages with drawing and painting digitally. The colors of day and night alternate throughout the exhibition: The golden yellow of a sunlit amusement park, the bright tones of a shopping mall, and the warm hues of maple leaves. Contrast is provided by the shadier flashes from Night Diary, an earlier picture book (Tammi 2015): Blueberry, deep petrol, and lilac.

A remarkable picture book

For both illustration and narrative, Invisible Olga is a fine example of more experimental and daring illustrated literature. The writing contains jumps and gaps, which have made the illustrator’s work delightfully delicious, but also challenging.

The multi-layered work by Inka Nousiainen and Satu Kettunen was created through seamless and complementary collaboration of author and illustrator. Night Diary, a previous collaboration between the two, was nominated for the Nordic Council Children and Young People’s Literature Prize in 2017.

Satu Kettunen has said that she considers creating illustrations for a picture book more demanding compared to the more fast-paced magazine illustration. Her illustrations have been published in various magazines. At the same time, her work promotes stylish, elegant, dazzling, and daring picture books. Kettunen is also working on a master’s thesis on picture books.

Emotional skills and art for people of all ages

The events of Invisible Olga are seen from the perspective of a small boy. The distinct central theme of the story emerges from the overflowing chatter of the talkative adult acting as the narrator:

“There are too many people who are forgotten or nearly forgotten to be remembered at the last minute …”

“Over the past year, an unusual number of picture books that attempt to teach emotional skills have been published”, says Päivi Heikkilä-Halttunen. (Kuvittaja magazine 1/17)

Like many other good picture books, Invisible Olga can also be a learning tool that provides children with cognitive skills and esthetic perception, but also helps them take in ethical and moral values that guide our behavior.

It should however be noted that Satu Kettunen does not approach her work thinking “what do children like”, but instead goes for what she herself enjoys. Thus, it would be unnecessarily restraining to recommend this exhibition and picture book only for children and families with children, or as a tool for learning.

The illustrations of picture books have been studied as their own art form (e.g. Ylimartimo 1998) and the creation of a personal art experience has also been examined through them (Heimonen 2011).

There are also no age limits for considering other people, which is at the heart of the story. Invisible Olga may live next door to you or sit at the desk next to you at work.
“Some people you just pass by, even if you don’t mean to…”

The exhibition is a salute to wall flowers of all ages – those who get left out of the car, those who disappear into the background, and of course the wonderful world of illustration.

satukettunen.com

Tiedustelut / Inquiries:
Veera Pekkinen, tuottaja / kuraattori, Galleria Kuvitus
p. 044 769 6291

Kiitos vierailustasi! Thanks for visiting us!

Tulevat näyttelyt

26.4.2024.-
26.5.2024

Sawako Hoshi

31.5.2024.-
30.6.2024

Ivanda Jansone

16.8.2024.-
15.9.2024

Tuuli Haapio

20.9.2024.-
20.10.2024

Janne Korsumäki