Kuvittaja ja graafinen suunnittelija,
erikoistunut luontoaiheisiin.

Taideteollinen korkeakoulu.

juha.ilkka@saunalahti.fi
+358 40 565 2749

www.juhailkka.net

Bingos Botanik, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Larsmo kommun, Luonnonperintösäätiö, Metsähallitus, Otava, Otavamedia, Sääksmäen seurakunta, UPM-Kymmene Forest.