KuvitusSANASTO

Tiedon visualisointi ja infografiikka

Tiedon visualisointi on yhä olennaisempaa nykyisessä informaatiotulvassa. Hyvin toteutetut infograafit ovat vakuuttava erottautumiskeino ja helpottavat aiheen kuin aiheen omaksumista.

Kuvitus: Jukka Fordell

Infograafit helpottavat ymmärtämistä

Kuva kertoo tuhat sanaa – tietoa voidaan tehokkaasti kiteyttää kuvallisen ilmaisun avulla. Sellaista tietoa ei olekaan, jota ei voisi jollain tapaa visualisoida. Joidenkin kuvittajien erikoisosaamista ovat pikkutarkat luonnon ja kasvien kuvitukset. Jotkut kuvittavat erityisesti ihmisen anatomiaa lääketieteen tarpeisiin. Moni kuvittaja työskentelee oppimateriaalien parissa.

Sini Nihtilä / Sanoma Pro
Kuvittaja Petteri Mattilan kuvitus biologian oppikirjasta. Kuvituksessa on etana, mato ja muurahainen.
Petteri Mattila / Otava

Lukujen suhde toisiinsa hahmottuu erityisesti diagrammien ja kaavioiden kautta. Diagrammeja voidaan hyödyntää muun muassa, kun halutaan saada nopeasti yleiskuva jonkin asian kehityksestä ja tehdä perusteltuja päätöksiä

Infograafi voi sisältää kuvituksia, kuvia, tekstiä ja diagrammeja. Infograafi voi antaa selkeän yleiskäsityksen monimutkaisestakin kokonaisuudesta. Infograafien avulla voi luoda tarinallisuutta ja esimerkiksi kertoa jonkin prosessin vaiheet. Infograafi voi jättää vahvan muistijäljen ja sen asiasisältö voi olla helpompi palauttaa mieleen kuin pelkän tekstin tai kuvan.

Kuvittaja Johanna Sarajärvi on tehnyt Journalisti-lehteen Infografiikkaa. Kuvituksessa muun muassa nuotteja.
Johanna Sarajärvi / Journalisti
Hanna Ruusulampi / Yhteishyvä

Löydä kuvittaja, jonka erityisosaamista on tiedon visualisointi tai erityisesti infografiikka.