Vuonna 2018 perustettu Galleria Kuvitus on Suomen ensimmäinen kuvitustaiteeseen ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin keskittynyt galleria. Näyttelyohjelmistomme keskittyy nykykuvitukseen. Galleria Kuvitus -podcast on vaihtoehtoinen näyttelyteksti, joka antaa äänen näyttelynpitäjille.

Galleria Kuvitus tarjoaa inspiroivan kurkistuksen suomalaisen kuvitustaiteen maailmaan. Samalla galleria pyrkii kehittämään ennakkoluulottomia ja kokeellisia lähestymistapoja kuvituksen esittämiseen ja siitä kertomiseen. Galleriassa esitetään vuosittain yhteensä kahdeksan kuvitusnäyttelyä.

Näyttelyhaku

Avoin näyttelyhaku järjestetään aina syyskuussa. Seuraava hakuaika on 1.9.-30.9.2024. Haettavana ovat silloin vuoden 2025 näyttelyajat. Haun alkamisesta ilmoitetaan yhdistyksen jäsenkirjeessä, yhdistyksen nettisivulla ja sosiaalisessa mediassa ja tarkemmat hakuohjeet julkaistaan sivulla: galleriakuvitus.fi.

Näyttelyhaku on tarkoitettu kaikille Suomessa työskenteleville ammattikuvittajille, sekä suomalaisille kuvittajille, jotka työskentelevät ulkomailla. Hakijoilta ei edellytetä Kuvittajat ry:n jäsenyyttä. Jäsenyys voi kuitenkin olla valintaperuste siinä tapauksessa, jos raati joutuu valitsemaan kahden yhtä tasokkaan hakemuksen välillä. 

Näyttelyaikaa voi hakea yksin, työparin tai ryhmän kanssa. Vähintään yhden ryhmän jäsenen edellytetään olevan ammattikuvittaja.

Galleriatila

Galleria Kuvitus toimii Kuvittajat ry:n toimiston yhteydessä Helsingin Kalliossa. Gallerian aukioloajat ovat to–pe klo 12–17 ja la 12–16. Galleriatilassa (n. 15 m2) on 3 ripustusseinää ja näyteikkuna, joka avautuu Hämeentielle. Ikkunaa ja sen edessä olevaa tasoa voi hyödyntää näyttelyssä. Tilaan tulee paljon luonnonvaloa. Seinäpinnat ovat valkoiset ja lattia harmaa. Seinien maalaaminen on mahdollista, jos se liittyy olennaisesti näyttelysuunnitelmaan. Huonekorkeus on noin 3 metriä. Galleriassa on loisteputkivalaistus ja muutamia irtospotteja. Näyttely voi jatkua tarvittaessa alakerran kokoustilaan (esim. jos näyttely sisältää animaation tai muun osuuden, joka tarvitsee pimennettävän tilan. Esitystekniikasta vastaa pääsääntöisesti näyttelynpitäjä).

Gallerian pohjapiirros, Ilja Karsikas 2018

Gallerian ikkunat ja ovi, Jukka Pylväs 2019

Miten näyttelyvalinnat tehdään

Gallerian näyttelyraati vaihtuu joka vuosi. Siihen kuuluu yksi kuvittaja, joka toimii yhdistyksen hallituksessa ja kaksi ulkopuolista kutsuttua asiantuntijaa muotoilun, taiteen, opetuksen ja/tai mainosalan kentältä. Raadin sihteerinä ilman äänivaltaa toimii gallerian kuraattori, joka toimii valintojen jälkeen näyttelynpitäjien yhteyshenkilönä ja vastaa tarkemmista näyttelysisällöistä ja esillepanosta. Näyttelyvalinnat perustuvat hakemusten taiteelliseen tasoon ja omaperäisyyteen, ideoiden toteutusmahdollisuuksiin ja hakemuksen edustaman kuvituksen alaan. (Samaa kuvitusalaa / -tyyliä ei esitetä peräkkäin). Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille kahden kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä.

Näyttelypalvelumaksu

  • yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja eläkeläisjäsenet 0 €
  • yhdistykseen kuulumattomat ammattikuvittajat ja muut jäsentyypit 800 €

Näyttelypalvelumme sisältää galleriatilan vuokran ja tilan ylläpidon, tiedotuksen, valokuvauksen, näyttelyn pääasiallisen valvonnan (näyttelynpitäjä osallistuu valvontaan yhteensä 2 x 4 tuntia) sekä muun esittelyn ja asiakaspalvelun. Kaikki näyttelynpitäjät saavat niin toivoessaan neuvoja ja apua näyttelyn suunnitteluun ja rakentamiseen, lopullisten teosten valitsemiseen, hinnoitteluun ja avajaisten järjestämiseen. Galleria tiedottaa näyttelyistä nettisivuillaan, sähköpostitse ja sosiaalisen median kanavissa. Galleria tekee yhteistyötä erilaisten alueellisten tapahtumien kanssa, jolloin näyttely voi olla osa laajempaa tapahtumaa (esim. Helsinki Design Week, Art Fair Suomi, Itämeripäivä). Silloin näyttelyyn liittyviä kuvia ja tietoja voidaan jakaa myös yhteistyökumppanien visuaalisen ilmeen yhteydessä.

Myyntiprovisio

Galleria ei peri myydyistä teoksista myyntiprovisiota.

Näyttelypalkkio

Yhdistys maksaa näyttelyn pitämisestä tekijöille 300 euron palkkion. Palkkio pidetystä näyttelystä maksetaan saman suuruisena riippumatta siitä, onko kyseessä yksityis- tai ryhmänäyttely.

Näyttelynpitäjän vastuut

Näyttelynpitäjä vastaa teosten materiaali-, kuljetus-, painatus- ja kehystyskuluista. Näyttelynpitäjä vastaa teosten mahdollisista vakuutuksista. Jos teos vaatii erityistä tekniikkaa tai muuta välineistöä, on näyttelynpitäjän varauduttava sen hankkimiseen/lainaamiseen, tai jaettava kulut yhdistyksen kanssa tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Näyttelynpitäjän edellytetään toimittavan kuvia ennakkotiedotusta varten, osallistuvan näyttelyn rakentamiseen yhdessä gallerian henkilökunnan kanssa ja valvovan omaa näyttelyään kahtena lauantaina klo 12-16. Muiden aikojen valvonnan järjestää yhdistys. Näyttelynpitäjä purkaa näyttelyn itse.