Galleria Kuvituksen näyttelyhaku 2024

HAKUAIKA 1.9.-1.10.2023.

31.8.2023

Kuvittajat ry:n ylläpitämä galleria on nimensä mukaisesti erikoistunut kuvituksen esittämiseen. Nyt avautuvassa haussa toivomme, että näyttelyehdotukseen sisältyy vähintään yksi tilaustyö, julkaisu tai julkaisusarja. Parhaimmillaan näyttely toimii kuvittajan ammattitaidon esittelijänä ja se voi olla mahdollisuus uusien asiakkuuksien löytämiseen. 

Toivomme näkevämme haussa myös kuvituksen eri osa-alueita. Kyseessä voi olla mielellään sellainenkin kuvituksen ala, jota perinteisesti ei nähdä taidegallerioissa (esim. oppikirjankuvitus, luontokuvitus, kirjankansikuvitus, lehtikuvitus, pelikuvitus, tuote-, pakkaus- tai mainoskuvitus.) Gallerian kuraattori auttaa tarvittaessa muokkaamaan näyttelyideaa tilalliseen suuntaan. 

Kuvitustaide ei ole aina myytävissä. Kuvitusnäyttelyn ei tarvitse tähdätä teosmyyntiin tai originaaliteosten esittelyyn, ellei tekijä itse niin toivo. Näyttely voi olla myös tilallinen, verkossa toimiva, tai se voi valmistua näyttelytilaan näyttelyn aikana. Menneistä näyttelyistämme n. 50% on ollut myyntinäyttelyitä. 

Huomaathan, että voit hakea Galleria Kuvituksen näyttelyaikaa myös työparin tai ryhmän kanssa!

AVOIN NÄYTTELYHAKU 2024

1.9.-1.10.2023

Hae näin

Lähetä hakemus yhtenä pdf-tiedostona. Nimeä tiedosto omalla nimelläsi. Lähetä hakemus sähköpostilla viimeistään sunnuntaina 1.10.2023 klo 23:59 osoitteeseen veera.pekkinen@kuvittajat.fi

Otsikoi sähköpostiviesti käsittelyn helpottamiseksi: ”Näyttelyhaku 2024 Oma Nimi”.

Haku päättyy sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, keskiyöllä. Myöhästyneitä tai muussa muodossa olevia hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen tulee sisältää

  1. Tiivis näyttelysuunnitelma, josta ilmenevät tekijän yhteystiedot, näyttelyn sisältö ja mahdollinen teema. Suunnitelmasta tulee selvitä myös näyttelyidean yhteys kuvitukseen, jos se ei ole ilmeinen. 
  2. 3-10 kpl kuvituskuvia, animaatioita tai valokuvia töistä teostietoineen. (esim. työn nimi / aihe, tekovuosi, tarkoitus ja mahdollinen tilaaja.) Lähetä video/animaatioteoksista linkki teoksiin, esim. Instagramiin tai Vimeoon. Kuvat voivat olla kuvia tekijän aikaisemmista töistä, jos näyttelyn teoksia ei ole vielä tehty.
  3. Ansioluettelo
  4. Toive näyttelyn ajankohdasta. Haettavana ovat näyttelyajat tammikuusta 2024 tammikuuhun 2025, paitsi heinäkuu, jolloin galleria on kesälomien vuoksi suljettu. Huomaathan, että lopulliset näyttelyajat sovitaan kun näyttelyt on valittu. Kaikkien toiveita ei välttämättä voida toteuttaa, sillä selkeät esteet kuten residenssit ja sovitut matkat huomioidaan ensisijaisesti.
  5. Mahdolliset ideat ja toiveet oheisohjelmasta (tapahtumat, työpajat, tms.) näyttelyysi liittyen. Oheisohjelmaa ei kuitenkaan edellytetä olevan.

Jos haet näyttelyä työparin kanssa tai ryhmänä

Yhden työparin / ryhmän jäsenen edellytetään olevan ammattikuvittaja. Pari- tai ryhmänäyttelyssä hakemusta hoitaa 1 yhteyshenkilö, joka lähettää yhteisen näyttelyhakemuksen, yhtenä PDF-tiedostona.


Tutustu ennen hakemista seuraavaan infoon:

Galleria Kuvitus

Vuonna 2018 perustettu Galleria Kuvitus on Suomen ensimmäinen kuvitustaiteeseen ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin keskittynyt galleria. Näyttelyohjelmistomme keskittyy nykykuvitukseen. Voit tutustua menneisiin näyttelyihimme täällä. >

Aikaisempien näyttelynpitäjien antamaa palautetta voit lukea täältä. >

Kuka voi hakea?

Näyttelyhaku on tarkoitettu kaikille Suomessa työskenteleville ammattikuvittajille, sekä suomalaisille kuvittajille, jotka työskentelevät ulkomailla. 

Hakijoilta ei edellytetä Kuvittajat ry:n jäsenyyttä. Jäsenyys voi kuitenkin olla valintaperuste siinä tapauksessa, jos raati joutuu valitsemaan kahden yhtä tasokkaan hakemuksen välillä. 

Jos olet pitänyt yksityisnäyttelyn Galleria Kuvituksessa aikaisemmin, voit hakea uutta näyttelyaikaa 2 vuoden kuluttua edellisestä näyttelystäsi.

Näyttelyaikaa voi hakea yksin, työparin tai ryhmän kanssa. Vähintään yhden ryhmän jäsenen edellytetään olevan ammattikuvittaja.

Haluamme edistää moninaisuutta ja monimuotoisuutta

Kannustamme kuvitusalalla tai yhteiskunnassa aliedustettuihin ryhmiin (esim. taustoiltaan, muilta ominaisuuksiltaan tai edustamansa kuvituksen alan osalta) kuuluvia kuvittajia hakemaan näyttelyaikaa. 

Galleriatila

Galleria Kuvitus toimii Kuvittajat ry:n toimiston yhteydessä Helsingin Kalliossa. Päätilassa (n. 15 m2) on 3 ripustusseinää ja näyteikkuna, joka avautuu vilkkaalle Hämeentielle. Ikkunaa ja sen edessä olevaa tasoa voi hyödyntää näyttelyssä. Tilaan tulee paljon luonnonvaloa. Seinäpinnat ovat valkoiset ja lattia harmaa. Seinien maalaaminen on mahdollista, jos se liittyy olennaisesti näyttelysuunnitelmaan. Huonekorkeus on noin 3 metriä. Galleriassa on loisteputkivalaistus ja muutamia irtospotteja. Näyttely voi jatkua tarvittaessa alakerran kokoustilaan (esim. jos näyttely sisältää animaation tai muun osuuden, joka tarvitsee pimennettävän tilan). Esitystekniikasta vastaa pääsääntöisesti näyttelynpitäjä. Gallerialta löytyy yksi videotykki ja mediaplayer.

Gallerian pohjapiirros, Ilja Karsikas 2018

Gallerian ikkunat ja ovi, Jukka Pylväs 2019

Näyttelypalvelumaksu

  • yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja eläkeläisjäsenet 0 €
  • yhdistykseen kuulumattomat ammattikuvittajat ja muut jäsentyypit 800 €

Näyttelypalvelumaksu sisältää galleriatilan vuokran ja tilan ylläpidon, tiedotuksen, valokuvauksen, kuvittajan podcast-haastattelun, näyttelyn pääasiallisen valvonnan (näyttelynpitäjä osallistuu valvontaan yhteensä 2 x 4 tuntia) sekä muun esittelyn ja asiakaspalvelun. Näyttelynpitäjä saa toivoessaan neuvoja ja apua näyttelyn suunnitteluun ja rakentamiseen, lopullisten teosten valitsemiseen, ripustukseen, hinnoitteluun ja avajaisten järjestämiseen. Galleria lähettää näyttelykutsun omille verkostoilleen ja tiedottaa näyttelyistä mm. nettisivuillaan, sähköpostitse ja sosiaalisen median kanavissa. Galleria tekee yhteistyötä erilaisten alueellisten tapahtumien kanssa, jolloin näyttely voi olla osa laajempaa tapahtumaa (esim. Art Fair Suomi, Itämeripäivä, Helsinki Design Week). Silloin näyttelyyn liittyviä kuvia ja tietoja voidaan jakaa myös yhteistyökumppanien visuaalisen ilmeen yhteydessä. 

Myyntiprovisio

Galleria ei peri myydyistä teoksista myyntiprovisiota. 

Näyttelypalkkio

Yhdistys maksaa tekijöille 300 euron näyttelypalkkion per näyttely. Palkkio maksetaan samansuuruisena riippumatta siitä, onko kyseessä yksityis- tai ryhmänäyttely. 

Näyttelynpitäjän vastuut

Näyttelynpitäjä vastaa teosten materiaali-, kuljetus-, painatus- ja kehystyskuluista. Näyttelynpitäjä vastaa teosten mahdollisista vakuutuksista. Jos teos vaatii erityistä tekniikkaa tai muuta välineistöä, on näyttelynpitäjän varauduttava sen hankkimiseen/lainaamiseen, tai jaettava kulut yhdistyksen kanssa tapauskohtaisesti sovittavalla tavalla. Näyttelynpitäjän edellytetään toimittavan kuvia ennakkotiedotusta varten, osallistuvan näyttelyn rakentamiseen yhdessä gallerian henkilökunnan kanssa ja valvovan omaa näyttelyään kahtena lauantaina klo 12-16. Mahdollisen oheisohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta (tapahtumat, työpajat jne.) vastaa näyttelynpitäjä. Gallerian henkilökunta osallistuu tapahtumien tiedotukseen kaikissa yhdistyksen kanavissa. Näyttelynpitäjä purkaa näyttelyn itse.

Aukioloajat

Gallerian aukioloajat ovat to–pe klo 12–17 ja la 12–16, sekä sopimuksen mukaan. Näyttelynpitäjä saa käyttöönsä tilan avaimen ja voi esitellä näyttelyä vapaasti omille kontakteilleen. 

Miten näyttelyvalinnat tehdään

Gallerian näyttelyraati vaihtuu joka vuosi. Siihen kuuluu yksi kuvittaja, joka toimii yhdistyksen hallituksessa ja kaksi ulkopuolista kutsuttua asiantuntijaa muotoilu-, taide-, opetus-, kustannus- tai mainosalalta. Raadin sihteerinä toimii gallerian kuraattori, joka valintojen jälkeen toimii näyttelynpitäjien yhteyshenkilönä ja vastaa tarkemmista näyttelysisällöistä, esillepanosta ja tiedotuksesta. Näyttelyvalinnat perustuvat hakemusten taiteelliseen tasoon / laatuun ja omaperäisyyteen, sekä ideoiden toteutusmahdollisuuksiin. Samaa kuvitusalaa / -tyyliä ei myöskään esitetä peräkkäin.

Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille 3.11. mennessä.


Lisätiedot:

Veera Pekkinen, tuottaja, kuraattori

veera.pekkinen(at)kuvittajat.fi

+358 (0)44 775 0509