Kopiosto varmistaa, että teosten kopioinnista maksetaan korvaus

Oppilaitoksille, yrityksille ja yhteisöille tarjotut oikeusvarmat käyttöluvat varmistavat, että teosten vastuullinen kopioiminen on vaivatonta. Kattavilla käyttöluvillaan Kopiosto varmistaa luovalle alalle kuuluvat korvaukset teosten käytöstä.

27.3.2024

Kopiostolta kattavia käyttölupia

Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja muiden teosten kopiointiin ja käyttöön. Oppilaitoksille ja yrityksille tarjottavat kopiointiluvat ovat Kopioston vakiintuneimpia lupatuotteita. Tämän lisäksi Kopiosto myöntää teosten käyttölupia myös kirjastoille, arkistoille ja museoille näiden kokoelmiin sisältyvien vanhojen aineistojen avaamiseen verkkoon tai tutkimuskäyttöön. Kirjastoille tarjolla on kirjojen kuvituksen verkkokäyttöön suunnattu lupa.

Suurin osa Kopioston myöntämistä teosten käyttöluvista on tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja sopimuslisenssilupia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi oppilaitos tai yritys voi hankkia Kopiostolta hyvin kattavan käyttöluvan, koska opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt järjestön toimimaan kyseisellä teosten käyttöalueella sopimuslisenssiorganisaationa.

Sopimuslisenssijärjestelmä mahdollistaa sen, että teosten käyttäjät saavat oikeusvarman ja kattavan käyttöluvan. He voivat käyttää teoksia monipuolisesti ja vastuullisesti, tekijänoikeuksia kunnioittaen. Tekijät, kustantajat ja muut oikeudenhaltijat saavat puolestaan kohtuullisen korvauksen teostensa ja muiden suojan kohteiden käytöstä.

Tutustu Kopioston kattaviin käyttölupiin

Lupia myös uudenlaiseen teosten käyttöön

Vakiintuneiden käyttölupiensa lisäksi Kopiosto kehittää myös uusia luparatkaisuja. Vuonna 2023 uudistetun tekijänoikeuslain myötä Kopiosto-valtakirjan kattavuutta laajennettiin. Muutosten vuoksi tekijöiden ja kustantajien tuli päivittää Kopiostolle antamansa valtuutus. Näin varmistetaan, että teosten oikeudenhaltijat saavat heille kuuluvat korvaukset myös teosten uusista käyttötavoista.

Viime aikoina Kopiosto on kehittänyt käyttölupiensa ehtojen ymmärrettävyyttä. Oppilaitosten kopiointiluvan lupaehtoja selkeytettiin ja visualisoitiin vuonna 2022. Selkeät ja yksinkertaiset lupaehdot auttavat opettajia käyttämään teoksia luvan ehtojen mukaisesti. Vuonna 2023 Kopiosto jatkoi tätä työtä yritysten ja yhteisöjen kopiointilupien ehtojen muotoilulla.

Tekijänoikeuskorvauksilla apurahoja ja muita palveluita

Painettujen julkaisujen ja verkkosivuilla olevien teosten kopioinnista kerätyt tekijänoikeuskorvaukset maksetaan Kopioston jäsenjärjestöjen kautta teosten tekijöille ja kustantajille. Järjestöt jakavat korvaukset edustamansa alan tekijöille apurahoina ja palkintoina tai järjestävät muutoin alaa hyödyttäviä palveluita. Kustantajajärjestöt maksavat valtaosan saamistaan korvauksista suorina tilityksinä kustantajille.

Kopiosto myöntää sopimuslisenssin nojalla käyttölupia myös sellaisten tekijöiden puolesta, jotka eivät ole antaneet valtuutusta teostensa lisensointiin. Tämän takia Kopioston jäsenjärjestöt ovat velvollisia jakamaan korvauksia kaikille edustamansa alan tekijöille, ei vain järjestön jäsenille.

Kopiostolta koulutuksia ja tekijänoikeusneuvontaa

Kopiosto edistää luovan alan toimintamahdollisuuksia osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamalla muun muassa tekijänoikeuslainsäädäntöön. Se tarjoaa myös tekijänoikeuswebinaareja ja yleistä tekijänoikeudellista neuvontaa jäsenjärjestöjensä jäsenille. Kopiosto-valtakirjan antaneita tekijöitä ja kustantajia Kopiosto auttaa teosten luvattoman käytön valvonnassa yhdessä Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK:n kanssa.

Teosten käyttäjille, kuten oppilaitoksille, Kopiosto tiedottaa tekijänoikeuslupien sallimista teosten käyttötavoista. Vuosittain Kopiosto pitää opettajille ja opetushenkilöstölle noin 100 koulutusta tekijänoikeudesta ja teosten käyttöluvista sekä ylläpitää tekijänoikeuksien opettamiseen ja oppimiseen tarkoitettua Kopiraittila-sivustoa.