Mitä on olla kädellinen? Liisa Kallion Kädellisten sukua -taidekirja ja teoskokonaisuus kuvaavat suurella lämmöllä elämän koko kaaren hedelmöittymisen hetkestä kuoleman jälkeiseen. Piirroksissa esiin tulevat niin ruumiin paino kuin olemisen keveys ja irrallisuus, kulkumme pieninä osasina maailmankaikkeuden valtavassa rihmastossa. Kehoruumiit kelluvat, tanssivat, surevat, suutelevat, hoivaavat, lempivät ja sotivat. Hahmot ovat kömpelöitä, karvaisia, ja juuri niin epätäydellisiä ja täydellisiä kuin kädelliset ovat.

Teoksissa ihmisyys piirtyy esiin herkin ja jykevin viivoin. Keskiössä ovat kädet, jotka ilmentävät elämään liittyvien toimintojen ja tunteiden kirjoa, ja sitä, miten käsien kautta muodostuu suhde muihin. Maailma ja toiset ympärillämme tulevat käsitteellistetyiksi koskettamalla. Tunnetilat ovat eleitä, oleminen jatkuvaa liikettä. Leikkisyys ja kokemuksellisuus yhdistyvät materiaalisuuteen ja kehollisesti elettyyn elämään.

Kallio on pitkän linjan kuvittaja, jonka työskentely hakee kuvituksen ja kuvataiteen rajoja. Kanneltalon näyttelyn avajaisissa koettiin livepiirtämistä ja Kallion veljen Matti Kallion musiikkia yhdistänyt koskettava konsertti, jossa tekemisen tutkimuksellisuus nousi esiin: miten piirtämällä voi tehdä näkyväksi ja pyyhkiä pois, terävöittää ja sotkea, olla kontaktissa ympäristöön tai vetäytyä siitä. Myös kirja pitää sisällään elementtejä, jotka tuovat prosessit näkyviksi. Roiskeet, hiiliset sormenjäljet ja kokonainen kämmen tuovat tekijän lähelle, muistuttavat käsistä, jotka ovat tarttuneet hiileen ja luoneet sivuja täyttävät kuvat.  Hiilen ja musteen avulla sotkuisuus, kauneus ja hetkellisyys saavat muodon. Niiden myötä paperille leviää olemassaolon synkin musta, suojaava pehmeä pimeys, ja kevein vedoin piirretty valo ja ilo.

Teokset eivät kaipaa sanallisia selityksiä, mutta teosten nimien runollisuus ilahduttaa. Nimet poimivat kuvista niiden ytimen, luovat kontekstin ja uudenlaisen suhteen hahmojen ympäristöön. Kuvissa ja nimissä korostuvat intiimiys, lempeys ja kirkkaus kauniilla ja riisutulla tavalla.

Julkaistu Kuvittajassa 2/23.

Lue myös