Lehtikuvituksille luodaan omaa arkistoa

Grafia, Kuvittajat ry ja Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö (JOKES) ovat aloittamassa pilottihanketta kansallisen lehtikuvitusarkiston perustamiseksi. Arkiston kodiksi kaavaillaan Museoviraston kuvakokoelmien Journalistista kuva-arkistoa JOKAa, jonne on tallennettu jo yli 20 miljoonaa suomalaista lehtikuvaa.

Kuvitus: Jari Elsilä, Kaleva 2012.
28.3.2024
Kuvittaja Jari Elsilä: Kuvitus, mustavalkoinen pilapiirros
Kuvittaja Jari Elsilä: Kuvitus, mustavalkoinen pilapiirros

Vaarana on, että iso joukko vanhoja ja uudempiakin journalistisia kuvituksia katoaa hitaasti kuvittajien ikääntymisen ja sähköisen arkistoinnin pirstaloitumisen myötä.

”Lehtikuvituksen ja pilapiirrosten tallentaminen on Suomessa ollut verrattain sattumanvaraisella pohjalla. Nyt on monin paikoin viimeiset hetket tallentaa lehtikuvittajien originaaleja organisoidusti ja turvallisesti”, sanoo Jokesin puheenjohtaja, tietokirjailija, toimittaja Ville Hänninen.

Lehtikuvituksen arkistohanketta on puuhattu vuosikymmenien ajan, mutta hanke sai uutta puhtia, kun Grafia ja JOKES teettivät vuosina 2022–2023 toimittaja, tietokirjailija Satu Jaatisella Kertovat kuvat turvaan -selvityksen suomalaisten lehtikuvitusten arkistointitilanteesta. Selvityksen yhteydessä tehtiin kysely, jolla selvitettiin kuvittajien toiveita ja ajatuksia arkistointitilanteesta.

Kuvitukset: Ville Tietäväinen.

Grafian toiminnanjohtaja Katri Soramäen mukaan yhteishanke on tärkeä avaus journalistisen kuvituksen säilyttämiseksi jälkipolville.

“Myös kuvittaminen digitalisoituu, ja nyt alkavat olla viimeiset hetket koota aikoinaan paperille tehdyt kuvitusoriginaalit yhteen paikkaan”, Soramäki toteaa. 

Kuvittajat ry:n puheenjohtaja Sari Airola kertoo järjestön tavoitelleen pitkään kuvitusten arkistoa.

”Toivottavasti jo lähivuosina saamme digitalisoidun journalistisen kuvituksen kokoelman, jota voidaan hyödyntää tietokirjallisuudessa, tutkimuksissa, näyttelyprojekteissa ja dokumenteissa. Journalistinen kuvitus on täynnä tietoa omasta ajastaan”, Airola toteaa.

Mikään taho ei ole keskitetysti arkistoinut lehtikuvituksia Suomessa. Jonkin verran lehtikuvituksia toki löytyy eri arkistoista. Sarjakuvamuseo arkistoi sarjakuvaa, Mikkelissä toimiva Suomen Elinkeinoelämän arkisto mainoskuvaa, ja Helsingin Sanomain säätiön Merkki-museon arkistossa on pääsääntöisesti Helsingin Sanomissa julkaistuja kuvituksia ja pilapiirroksia. 

Lehtikuvituksissa käytetään niin pilakuvia, käsitekuvituksia, henkilökuvituksia, reportaasikuvituksia, opetuskuvituksia kuin karikatyyrejakin. Kuvitus on kulkenut kirjoitetun tekstin rinnalla lehdistön historian alusta alkaen. 

Arkistopilotin takana ovat Grafia ry, Kuvittajat ry ja Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö sr (JOKES). Hankkeen rahoitukseen on saatu 40 000 euron tuki Kopioston kansallisista varoista, jotka ovat tarkoitettu kotimaisten luovan alan hankkeiden edistämiseen. Museovirasto antaa hankkeelle työtilat, laitteet ja asiantuntemuksensa. Arkistointipilotin määräaikaisen tekijän rekrytointi alkaa keväällä 2024, ja tehtävä alkaa elokuussa tai sopimuksen mukaan.

Virpi Talvitien kuvituksia Helsingin Sanomiin 1990-luvulta.

Journalistinen kuva-arkisto JOKA on osa Museoviraston Kuvakokoelmia. Se säilyttää, digitoi ja julkaisee keskeisten lehtikuvaajien ja sanoma- ja aikakauslehtien kuvakokoelmia. JOKA huolehtii myös suomalaisen kuvajournalismin historian tallentamisesta. Arkisto täyttää tänä vuonna 10 vuotta.

Lisätiedot:

Inkamaija Iitiä, intendentti, Museoviraston Kuvakokoelmat, Journalistinen kuva-arkisto JOKA, 0295 33 6125.

Anna Kähkönen, toiminnanjohtaja, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö, 050 5513961

Katri Soramäki, toiminnanjohtaja, Grafia, 050 344 6747