Kuvittajat ry:n strategia 2023-2028 

Kuvittajat ry on suomalaisen kuvitusalan edunvalvoja, kehittäjä ja markkinoija sekä tuki kuvittaja-ammatissa toimiville. Yhdistyksen arvot ovat avoimuus, asiantuntevuus ja ajankohtaisuus.

Kuvittajat ry:n etusivulla on valikoima kuvittajan työpöydän tavaroita. Kynä, muistilehtiö, teekuppi, omena ja niin edelleen.

Toiminnan linjaukset

Kuvittajat ry on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan ydin on kuvitusalan puolesta vaikuttaminen, alan reilujen pelisääntöjen ja yrittäjyyden edistäminen sekä kuvittajien tukeminen ammattinsa harjoittamisessa. Yhdistyksen toiminnassa jäsenlähtöisyyteen yhdistyy asiantuntemus kuvitusalan tilanteesta ja ominaispiirteistä sekä yhteiskunnallinen, taiteellinen ja liiketoiminnallinen ymmärrys. Kuvittajat ry:n keskeinen tehtävä on tukea Suomen ammattikuvittajia kehittymään ammatinharjoittamisessaan ja sen liiketoiminnallisen potentiaalin valjastamisessa sekä osaltaan lisätä kuvitusammattilaisten työhyvinvointia. 

Yhdistyksen neljä tärkeintä toimintamuotoa jäsenkohderyhmälle ovat: 1) apurahat 2) koulutus- ja neuvontapalvelut 3) kuvittajien ja kuvitusten esiin nostaminen viestinnässä, näyttelyissä ja tapahtumissa 4) ammattiyhteisön tarjoaminen yksinyrittäjille. 

Kuvitusalan kehittämiseksi yhdistys tuottaa lisäksi seuraavia palveluita: 1) kuvitusten tilaajille tietoa ja tukea 2) päättäjille ja muille sidosryhmille näkemyksellistä ajankohtais- ja toimialatietoa 3) kuvitusalan yleisen näkyvyyden edistäminen, myös kansainvälisesti 

Kuvittajat ry:n toiminta on yhdistyksen arvojen mukaisesti avointa, asiantuntevaa ja ajankohtaista. Omaksumme uusia asioita nopeasti ja otamme reippaasti edunvalvonnallisia kantoja alaa koskeviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin
esimerkiksi tekijänoikeus- ja kulttuuripolitiikkaan sekä sosiaali- ja elinkeinopoliittisiin kysymyksiin liittyen. 

Toimintaympäristö

Olemme tunnistaneet toimintaympäristössämme seuraavat trendit, jotka vaikuttavat toimintaamme strategiakaudella 2023–2028. 


Yksinyrittäjyyden ja suhdanneherkkyyden haasteet
Asiakasalojen erilaiset toimintalogiikat ja suhdannevaihtelut vaikuttavat kuvittajien työhön. Kuvitusala on altis esimerkiksi kustannusalan, media-, viestintä- ja mainosalojen, vaatetus- ja tekstiilialan, tilasuunnittelun ja arkkitehtuurin ja AV-, ohjelmisto- ja pelialojen suhdannevaihteluille. Alan haavoittuvuutta lisää se, että kuvitusammattilaisten joukko on suurelta osin itsensätyöllistäjiä ja yksinyrittäjiä. 

Kuvittajat ry:n tärkeä tehtävä on tuoda ammattilaisten yhteisö yhä tiiviimmäksi ja vahvistaa näin alan ammattietiikkaa ja joukkovoimaa. Laadukkaille palveluille ja yhteisöllisyydelle on kasvava tarve kuvitusammatinharjoittajan tukena. Jäsenistön diversiteetti on vähäinen ja monipuolistaminen tulee huomioida toiminnassa. 

Kuvan arvo kasvaa, alalla paljon kansainvälistä potentiaalia
Visuaalisen viestinnän kasvava merkitys lisää kuvan arvoa lähivuosina entisestään. Brändiin ja muuhun aineettoman arvoon perustuva lisenssibisnes tuo samaan aikaan kuvitusalalle uutta liiketoimintapotentiaalia ja globaaleja toimintamahdollisuuksia. 

Kuvitusalan kansainvälistyessä alan reilut pelisäännöt ja tekijänoikeuksien kunnioitus tulevat yhä keskeisemmiksi. Vaikuttamistyö, myös kansainvälisessä yhteistyössä, korostuu. Yhteiset tavoitteet ja uhkat tiivistävät rivejä. 

Tekoäly ja kuvapankit haastavat ammattietiikkaa
Lisääntyvä kilpailu, asiakasalojen suhdannevaihtelut sekä kuvapankkien ja tekoälyn kasvava merkitys haastavat alan ammattietiikkaa. Tämä korostaa aktiivisen viestinnän tärkeyttä alan reiluista toimintatavoista ja hinnoittelusta. Järjestön on seisottava vahvana yksin neuvottelevien kuvittajien tukena ja edistettävä kollektiivista sopimista ja muita yleisia sopimusehtoja. Itsensätyöllistäjien yleisten toimintaedellytysten tukeminen on tärkeää. 

Tavoitetila 2028

Kuvituksen eri muodot kukoistavat ja kuvittajat viihtyvät työssään ja yhteisössään. 

Kuvittajilla on hyvät eväät omia tekijänoikeuksia taitavasti hyödyntävään liiketoimintaan. Kuvitus on tuottoisa, kansainvälinen bisnes sitä tavoitteleville. 

Kuvitusalan myynnin, ostamisen ja markkinoinnin rakenteet ja toimintamallit ovat vakiintuneet ja kehittyneet tarpeita yhä paremmin vastaaviksi. 

Kuvittajat ry:llä on vahva paikkansa jäsenten kotipesänä, kuvitusalan kehittäjänä, kumppanina ja vaikuttajana. 

Askelmerkit kohti tavoitteita 

Vahvistamme vaikuttamistyötä ja asiantuntemusta
Asiantuntemusta edistetään henkilökunnan tieto- ja ymmärryspohjaa lisäämällä mm. Kuvitusala nyt -tutkimuksilla. Toimimme aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tietoa vaihtaen. Teemme vaikuttamistyötä, jolla edistämme selkeästi artikuloituja tavoitteitamme muun muassa lausuntojen ja lobbauksen kautta. 

Kehitämme kuvitusalan kaupallista osaamista
Koulutamme ja tuemme kuvitusalan toimijoita, sekä myyjiä että ostajia, muun muassa tekijänoikeuspohjaisen liiketoimintaosaamisen kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. Tuotamme neuvonta- ja koulutuspalveluita, viestintää ja opastavia materiaaleja. Kehitämme portfoliosivustoa myyntialustana. 

Pidämme kuvitusalaa esillä
Tuomme esille kuvitusalan mahdollisuuksia sekä kuvittajia ja heidän monipuolista tuotantoaan esiin. Hyödynnämme työssä monipuolisesti eri viestintäkanavia sekä yhdistyksen ja kumppaneiden tuotantoja. 

Pidämme huolta tekijänoikeuskorvauksista ja monipuolisista jäsenpalveluista
Kopioston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista jaettavien apurahojen hallinnointi on merkittävä osa Kuvittajat ry:n toimintaa. Huolehdimme monipuolisista jäsenpalveluista, joihin lukeutuu koulutusten ja tapahtumien lisäksi viestintä- ja neuvontapalveluita.

Kuvittajat ry:n toiminnan ydin on kuvitusalan puolesta vaikuttaminen, alan reilujen pelisääntöjen ja yrittäjyyden edistäminen sekä kuvittajien tukeminen ammattinsa harjoittamisessa.
5.12.2023
/

Ilmiöt

Kuvitus tilassa

2.12.2022
/

Ilmiöt

Kuvitus: Tekoäly

1.6.2022
/

Ulkomaiden vieraat

Ukrainan kuvittajat

1.12.2019
/

Ilmiöt

Brändinä kuvittaja