Mikkelin 13. kuvitustriennalen kilpailukutsu

Mikkelin taidemuseo, Grafia ry ja Kuvittajat ry järjestävät Mikkelin 13. kuvitustriennalen. Osanottajiksi kutsutaan kuvittajat, graafiset suunnittelijat, sarjakuvantekijät, muut visuaalisen alan taiteilijat ja suunnittelijat sekä opiskelijat. Kilpailutöiden teema, toteutustapa ja -tekniikka ovat vapaita. Kuvittaja voi ilmoittaa kuvitustriennaleen enintään neljä työtä, jotka on julkaistu 1.1.2020 jälkeen. Ilmoittautuminen on auki 2.–22.1.2023

Kuvitus: Elina Warsta
30.11.2022

Please scroll down for the English version.

Palkinnot

Mikkelin 13. kuvitustriennalessa jaetaan seuraavat palkinnot:

1. palkinto, 3 500 euroa, Grafia ry
2. palkinto, 2 500 euroa, Kuvittajat ry
3. palkinto, 2 000 euroa, Mikkelin taidemuseo

Palkitut teokset jäävät Mikkelin taidemuseon kuvituskokoelmaan.

Jury

Työt näyttelyyn valitsee jury, jonka jäseniin kuuluvat kirjasuunnittelija Piia Aho, kuvittaja Sari Airola, AD Tuomas Jääskeläinen ja kuvittaja Anne Vasko. Mikkelin taidemuseon edustajana juryssa toimii museojohtaja Matti Karttunen.

Osallistumisohjeet

Kuvittaja voi ilmoittaa kuvitustriennaleen enintään neljä työtä, jotka on julkaistu 1.1.2020 jälkeen. Kilpailuun ilmoittaudutaan ja osallistumismaksu maksetaan osoitteessa: www.mikkeli.fi/kuvitustriennale

Ilmoittautuminen on auki 2.–22.1.2023

Kuvitustriennaleen ilmoitettavat työt lähetetään jurylle siinä muodossa kuin ne on julkaistu: esimerkiksi kirjankuvituksen osalta lähetetään koko kirja, johon on merkitty triennaleen tarkoitettujen töiden sivunumerot. Digitaalisessa muodossa julkaistusta työstä ilmoitetaan ilmoittautumislomakkeella linkki, mistä aineisto ladataan. Juryn arvioitavaksi lähetettyjä fyysisiä töitä ei palauteta.

Fyysiset työt lähetetään Mikkelin taidemuseoon 2.–22.1.2023 osoitteella: Maaherrankatu 18–20, 50100 Mikkeli. Viimeisen päivän postileima riittää. Lähettäjä vastaa postituskuluista.

Jokaiseen kilpailuun lähetettävään fyysiseen työhön on liitettävä ilmoittautumiskortti. Jos työ on kokonaisuudessaan sähköinen, täytetään pelkkä ilmoittautumislomake.

Useamman kuin yhden tekijän toteuttamasta työstä on ilmoitettava kaikkien tekijöiden nimet ja yhteystiedot. Ilmoittautumislomake ja -kortit on täytettävä huolellisesti, sillä niiden tietoja käytetään näyttelyluettelossa. Ilmoittautuja vastaa tietojen oikeellisuudesta.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu näyttelyhakuun on 25 € / työ. Neljä työtä saa ilmoittaa kolmen hinnalla yhteishintaan 75 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Näyttelyyn valitut työt

Mikkelin 13. kuvitustriennale on avoinna 10.6.–24.9.2023 Mikkelin taidemuseossa, Maaherrankatu 18–20, Kauppakeskus Akseli, 2. krs, 50100 Mikkeli.

Näyttelyyn valittujen teosten originaalikappaleet tai kuvatiedostot pyydetään lähettämään erillisten ohjeiden mukaan Mikkelin taide- museoon. Järjestäjät eivät vastaa kuljetuksen aikana tapahtuneista vahingoista. Postimaksun Mikkeliin maksaa töiden lähettäjä. Mikkelin taidemuseo vakuuttaa teokset näyttelyn ja palautuskuljetuksen ajaksi sekä maksaa postimaksun palautuksen osalta.

Näyttelyyn liittyen julkaistaan näyttelyluettelo, johon tulee teoskuva kultakin valitulta osallistujalta sekä osallistujien yhteystiedot.

Näyttelyn järjestäjät varaavat oikeuden käyttää näyttelyyn valittuja kuvituksia korvauksetta näyttelyn tiedotus- ja opetustoiminnassa. Tekijät vastaavat teosten esittämisluvista näyttelyssä. Tekijänoikeudet säilyvät tekijöillä. Muista käyttöoikeuksien lunastuksista sovitaan erikseen kirjallisesti.

Lisätiedot

Mikkelin taidemuseo, toimisto p. 040 129 5090

Amanuenssi Anna-Maria Larikka p. 040 129 4967, anna-maria.larikka@sivistys.mikkeli.fi

Museojohtaja Matti Karttunen p. 044 794 2420, matti.karttunen@sivistys.mikkeli.fi

Grafia ry, grafia@grafia.fi

Kuvittajat ry, info@kuvittajat.fi

Competition Invitation – The 13th Mikkeli Illustration Triennial 10.6.–24.9.2023

The 13th Mikkeli Illustration Triennial is organized by Mikkeli Art Museum, Grafia ry and Kuvittajat ry. The exhibition aims to present as wide a range of illustrations published after 1.1.2020 as possible. We would like to invite illustrators, graphical designers, cartoonists, other visual artists and designers as well as students to participate in the event. There are no restrictions in terms of the theme, methods and techniques used in the works submitted to the competition.

Prizes

The following prizes will be awarded at the 13th Mikkeli Illustration Triennial:

  1. prize, €3,500, Grafia ry
  2. prize, €2,500, Kuvittajat ry
  3. prize, €2,000, Mikkeli Art Museum

The works will that receive these prizes will be added to the illustration collection of Mikkeli Art Museum.

Jury

The works to be displayed at the exhibition will be selected by a jury that includes four illustrator members: Piia Aho, Sari Airola, Tuomas Jääskeläinen and Anne Vasko. In addition, Museum Director Matti Karttunen will represent Mikkeli Art Museum in the jury.

How to participate

One illustrator may submit up to four illustration works published after 1.1.2020 to the illustration triennial. You can register as a participant and pay the participation fee by following this link: www.mikkeli.fi/kuvitustriennale

Registration is open 2.–22.1.2023

The works submitted to the Illustration Triennial must be sent to the jury in the form in which they were published: for example, in the case of book illustrations, the entire book is sent, with the page numbers of the works intended for the triennial marked. For work published in a digital format, a link through which the material can be downloaded should be provided on the registration form. Physical works sent for evaluation by the jury will not be returned.

The physical works are to be sent to Mikkeli Art Museum between the 2nd and 22nd of January 2023, to the following address: Maaherrankatu 18–20, 50100 Mikkeli. Deliveries with a postal marking from the last day of registrations will be accepted. The sender pays the postage.

A registration card must be attached to every physical work submitted to the competition. If the work is digital, only a registration form needs to be filled out.

If several artists participated in the creation of the work, the names and contact information of all artists must be provided. The registration form and cards must be filled out carefully, because the information will be used in the exhibition catalogue. The person registering is responsible for providing correct information.

Fees

The participation fee for submitting works is €25/work. Four works can be submitted for a total price of €75. The prices include VAT24%.

Works chosen for the exhibition

The 13h Mikkeli Illustration Triennial will be open from the 10th of June to the 24th of September 2023 at the Mikkeli Art Museum, Maaherrankatu 18–20, shopping center Akseli, 2nd floor, 50100 Mikkeli.

Original copies or image files of the works selected for the exhibition are requested to be sent to the Mikkeli Art Museum according to separate instructions. The organizers are not responsible for damages that may occur during transport. Postage to Mikkeli will be paid by the sender of the works. Mikkeli Art Museum will insure the works for the duration of the exhibition and return transport, and pays the postage for the return.

In connection with the exhibition, an exhibition catalogue will be published. It will include a picture of a work by each selected participant and the participants’ contact information.

The organizers of the exhibition reserve the right to use the illustrations selected for the exhibition free of charge in the promotion and teaching activities related to the exhibition. The artists are responsible for the permissions to present the works in the exhibition. Copyright remains with the artists. Any other purchases of rights will be agreed upon separately in writing.

More information

Mikkeli Art Museum, office tel. +358 40 129 5090

Amanuensis Anna-Maria Larikka tel. +358 40 129 4967 anna-maria.larikka@sivistys.mikkeli.fi

Museum Director Matti Karttunen tel. +358 44 794 2420 matti.karttunen@sivistys.mikkeli.fi

Grafia ry grafia@grafia.fi                                    

Kuvittajat ry info@kuvittajat.fi

Illustration triennial feature: Elina Warsta