Kuvittajat ry:n projektiapurahat haussa

Kuvittajat ry jakaa 115 000 euron edestä apurahoja kuvitusprojekteihin. Projektiapurahojen hakuaika on 1.4.‒30.4.2023. Samaan aikaan avautuu apurahahaku myös kuvitusalaa laajasti hyödyttäville hankkeille ja oppikirjan kuvittajille.

Kuvittajat ry
6.4.2023

In English below

Kuvittajat ry jakaa tänä vuonna 115 000 euron edestä apurahoja kuvitusprojekteihin. Apurahan kuukausisumma on nostettu 2500:een euroon ja apurahaa voi hakea 1-3 kuukauden työskentelyyn. Apurahat myönnetään yksittäisille ammattikuvittajille tai työryhmille taiteelliseen työskentelyyn (vain työhön, ei kuluihin). Myös alalle juuri tulleita ammattikuvittajia rohkaistaan hakemaan. Valinnat tekee kolmehenkinen asiantuntijaraati.

Tutustuthan hakuohjeisiin huolellisesti. Hakuohjeiden lopussa on ohjeet myös kuvitusalaa laajasti hyödyttävien hankkeiden apurahojen hakemiseen ja oppikirjakuvittajille suunnattujen apurahojen hakuohje.

Hakuohjeet

Kuka voi hakea projektiapurahaa ja minkälaiseen projektiin?

Ammatissa toimiva kuvittaja tai työryhmä voi saada projektiapurahaa korkeintaan joka toinen vuosi. Projektin on oltava kuvituspainotteinen, mutta siihen voi liittyä myös monialaisia, kaupallisia tai tutkimuksellisia elementtejä. Projekti (tai se pitkän projektin osatoteutus, johon olet hakemassa apurahaa) voi alkaa aikaisintaan kesäkuussa 2023 myönnön jälkeen (ajankohtatieto korjattu 6.4.2023).

Tietoa puoltavista tekijöistä

Kuvittajat ry:n apurahat ovat avoimia kaikille kuvitusalan ammattilaisille, taustasta riippumatta. Toivomme erityisen monipuolisia apurahahakemuksia mahdollisimman moninaiselta hakijajoukolta.

Kopiosto-valtakirjan jättäminen kuvittajan ominaisuudessa on tärkeää Kuvittajat ry:lle ‒ se mahdollistaa yhdistyksen apurahojen jaon. Kopiosto-valtakirjan voi antaa sähköisessä muodossa. Valtuutus annetaan rekisteröitymällä Kopioston valtuutuspalveluun. Mikäli sinun ei ole mahdollista antaa valtakirjaa sähköisenä, voit ottaa yhteyttä toimistoon info@kuvittajat.fi.

Oman valtakirjatilanteen voi tarkistaa samasta osoitteesta tai Kopioston oikeudenomistajapalveluista. Hakijan ei ole välttämätöntä olla valtakirjan antanut tai Kuvittajat ry:n jäsen, mutta molemmat voivat olla puoltavia tekijöitä raadin arvioinnissa muuten tasaväkisten hakemusten kohdalla.

Millainen on hyvä hakemusteksti?

Hakemiseen tarvitset napakan ja selkeän projektikuvauksen. Hakemusteksti vastaa ytimekkäästi kysymyksiin:

  • Mikä projekti on, miten se toteutetaan ja millä aikataululla.
  • Kerro yhteistyökumppaneista ja olemassaolevasta rahoituksesta.
  • Perustele, mikä projektissa on erityistä esimerkiksi visuaalisen kielen, sisällön tai yhteistyön kautta  – miksi sitä kannattaisi tukea projektiapurahalla.
  • Voit halutessasi mainita, jos kuulut kuvitusalalla tai yhteiskunnassamme aliedustettuun ryhmään tai vähemmistöryhmään tai jos projektillasi on erityistä merkitystä kuvitusalan moninaisuudelle. Asiantuntijaraadin ohjeistus on ottaa tämä huomioon muuten tasaväkisiä hakemuksia vertailtaessa.

Millainen kuvaliitteen tulisi olla?

Voit liittää hakemukseen luonnoksia, valmiita kuvia ja esimerkkejä siitä tyylistä, jolla haluaisit toteuttaa projektin. Kuvanäytteitä tulee olla 2 – 6 kpl. Täytä hakemus huolellisesti ja tarkista, että siinä on asiaankuuluvat liitteet.

Sivuhaku: Kuvitusalaa laajasti hyödyttävät hankkeet

Huhtikuun ajan voi hakea rahoitusta myös kuvitusalaa laajasti hyödyttäville hankkeille, esimerkiksi festivaaleille, tapahtumille, julkaisuille, näyttelyille tai kehittämishankkeille. Hanke voi olla monialainen, mutta Kuvittajat ry:ltä voi hakea rahoitusta vain kuvitusalaa suoraan koskevaan ja edistävään hankeosuuteen. Apurahat hankkeille ovat nekin suuruudeltaan 2500-7500 euroa.

Sivuhaku: Apurahat oppikirjakuvittajille

Kuvittajat ry:n apurahat jaetaan Kopioston keräämistä tekijänoikeuskorvauksista, joista suurin osa saadaan oppikirjojen kopiointilisenssien kautta. Tänä vuonna Kuvittajat ry haluaa erityisesti muistaa tätä tärkeää ja harvoin otsikoissa olevaa oppikirjakuvitustyötä. Jaossa on taiteelliseen kehittymiseen tarkoitettuja apurahoja oppikirjojen kuvittajille.

Oppikirjakuvittajan apurahoja myönnetään 2-4 kappaletta. Yhden apurahan arvo on 5000 euroa ja se on tarkoitettu kuvitustaiteelliseen työskentelyyn joko kahden kuukauden ajan täysipäiväisesti tai neljän kuukauden ajan puoliaikaisesti. Työskentelyapuraha on tarkoitettu jakson elämiskuluihin. Apurahoja ei ole tarkoitettu juuri oppikirjakuvittamiseen vaan muuhun kuvitustaiteelliseen toimintaan, ammatilliseen inspiroitumiseen tai kehittymiseen.

Oppikirjakuvittajan apurahaa voi hakea jos on kuvittanut vähintään viisi oppikirjaa viimeisen viiden vuoden aikana. Myös digioppimateriaali hyväksytään. Arviointikriteerit ovat viimeisen viiden vuoden aikana tehtyjen oppikirjakuvitusten määrä ja taiteellinen laatu, jonka arvioimista varten hakemukseen linkataan tai liitetään portfolio. Kolmas kriteeri on lyhyt tarveperustelu. Tarkkaa projektisuunnitelmaa ei vaadita tai voikaan liittää hakemukseen. Kuvittajat ry:n jäsenyys ja Kopiosto-valtakirjan antaminen Kuvittajat ry:lle ovat puoltavia tekijöitä tasalaatuisia hakemuksia arvioitaessa. Valinnat tekee kolmihenkinen asiantuntijaraati.

Kirjaudu / rekisteröidy apurahajärjestelmään täällä

Haku alkaa 1.4. ja päättyy 30.4.2023 klo 23.59.

Kuvittajat ry on ottanut käyttöön sähköisen apurahajärjestelmän, joka vaatii rekisteröitymisen ennen hakemuksen laatimista. Teknistä tukea saa apurahajärjestelmän kautta. Hakemuksen voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kuvittajat ry poistaa hakemukset liitteineen, kun niiden säilyttämiseen ei ole tarvetta apurahamyöntöjen, tilastoinnin tai tutkimuksen kannalta. Apurahaselvityksiä säilytetään pitkäaikaisesti tilastointitarkoituksessa.

Tarvitsetko lisää neuvoja apurahan hakemiseen?

Jos sinulla on kielellisiä tai muita haasteita tai kysymyksiä hakemuksen täyttämisestä tai ongelmia haun saavutettavuudessa, ota yhteyttä: emilia.alm@kuvittajat.fi. Autamme ja annamme lisätietoa mielellämme.

Summary in English

The Project Grants

The Finnish Illustration Association Kuvittajat ry is giving out this year 115 000 euros to illustration projects. The monthly amount of the grant has been raised to 2500 euros and the grant can be applied to 1-3 working months.  The grants will be awarded to individual professional illustrators or groups for artistic work (only for work, not for expenses). Also professional illustrators who are new to the field are encouraged to apply. The grant decisions will be made by a three-member jury of experts. The work can begin at the earliest in June 2023 when the grants have been awarded.

Grants for projects that benefit the illustration field on a large scale

You can apply for projects that benefit the illustration field on a large scale such as festivals, events, publications, exhibitions or developing projects. The project can be multidisciplinary but the grant can only be admitted for the part of the project that benefits and promotes the illustration field. The grants for projects in this category range from 2500 to 7500 euros.

Grants for schoolbook illustrators

Kuvittajat ry grants are distributed from copyright remunerations collected by Kopiosto and the main amount comes from the copying licenses of schoolbooks. This year Kuvittajat ry wants specifically remember this important schoolbook work that is rarely in the headlines. The grants are meant for schoolbook illustrators artistic development. 

The association will give out 2 to 4 grants for schoolbook illustrators. One grant is worth 5000 euros and it is meant for artistic illustration work for two months full-time or for four months part-time. The working grant is meant for the living expenses for this period. It is not meant for illustrating schoolbooks but rather for other artistic illustration activity, professional inspiration or development.

The criteria for applying schoolbook illustrators grant is that you have illustrated at least five schoolbooks in the last five years. Digital learning material is also accepted. The work done in the last five years will be evaluated by the amount of illustrated schoolbooks and the quality, and therefore a portfolio needs to be attached to the application. The third criteria is a short statement of necessity for the grant. Explicit project plan is not required or not even possible to attach to the application. Schoolbook illustators are also welcome to apply for the Project Grants. The membership of Kuvittajat ry and the Kopiosto Grant of Rights given to Kuvittajat ry are supporting factors when evaluating applications that are equally good. The decisions will make a three member jury of experts.

Login / register to the grant system here.

Application period starts in April 1 and ends in April 30, 23:59pm.

Kuvittajat ry has shifted to electronical grant system which requires registration before making the application. You can have technical support via the grant system.

More information and support

If you have linguistic or other challenges or questions about filling in the application or problems with the accessibility of the application form, please contact: emilia.alm@kuvittajat.fi. We will be happy to help you and to provide more information.