Kuvituksen tilaajalle

Kirjoitusaika: 18.8.2017

Kuvittajien yhteystiedot löytyvät verkkosivujen portfolio-osuudesta.

Olemme koonneet avuksesi myös malleja kuvitusalan sopimuksiin.

Näin tilaat kuvituksen:

I. Kuvaile projektisi: Mieti mahdollisimman hyvin etukäteen minkä tyylistä kuvitusta etsit ja valitse projektiin sopiva kuvittaja. Valmistaudu kuvailemaan toimeksianto selkeästi kuvittajalle. Esitä arvio tarvitsemiesi kuvien määrästä ja aikataulusta. Ammattikuvittaja osaa esittää lisäkysymyksiä, mutta selkeä kokonaiskuva työstä tehostaa projektin aloittamista.

 

II. Hintaneuvottelu: Pyydä kuvittajalta tarjous tai tutustu kuvitusten hinnoitteluun ja esitä kuvittajalle projektin budjetti hintaneuvotteluja varten. Tilaajan kannattaa miettiä huolellisesti käytön laajuus, koska käytön laajuus vaikuttaa hintaan. Tyypillisesti myydään kertajulkaisuoikeuksia, mutta laajuus määritellään sopimuksessa. Mieti sisältääkö tilaus jotain muuta työtä esim. graafista suunnittelua ja pyydä tarvittaessa tarjous myös muusta työstä. Huomaa, että muutoin kuin mainos- ja markkinointitarkoituksiin tehdyn kuvituksen alv on 0%.

 

III. Toimeksiantosopimus: Sopimusta tehdessä määritellään teosten käyttötarkoitus, käyttöoikeuksien laajuus sekä sovitaan hintaan sisältyvien korjauskierrosten määrä. Tilaaja sitoutuu toimittamaan työhön tarvittavat tiedot ja materiaalit sovitun aikataulun mukaisesti ennen työn aloittamista. Toimeksiantantosopimus tehdään ennen työn aloittamista ja se kannattaa tehdä aina kirjallisena. Malleja sopimukseen löydät tämän sivun ylälaidasta.

 

IV. Luova prosessi: On hyvä antaa tilaa kuvittajan henkilökohtaiselle tyylille ja luovuudelle. Molempien näkemykset yhdessä antavat mahdollisuuden parhaimpaan lopputulokseen. Tilaajalla voi olla yksi visuaalisuudesta vastaava henkilö, joka antaa palautetta kuvittajalle. Kun palautteen antajia on useampi, niin sujuvan prosessin kannalta on tärkeää koostaa kaikki palautteet annettavaksi kerralla.

 

V. Käyttöoikeudet ja originaalit: Tilaaja saa käyttöoikeudet kuvituksiin, joiden laajuus määritellään ennen työn aloittamista. Töiden alkuperäiskappaleet omistaa tekijä, ellei toisin ole sovittu. Luonnoksia ei pidä julkaista ilman tekijän suostumusta. Tekijällä on oikeus käyttää teoksia työnäytteenä omassa portfoliossaan, sekä muissa tarkoituksissa sopimuksen mukaisesti.

 

VI. Valmiin kuvituksen käyttö: Kuvituksia ei saa muokata esim. käyttää eri kokoisena tai värisenä tai muulla tavoin muutettuna, paitsi jos sopimuksessa on toisin mainittu. Tekijän nimi tulee ilmoittaa ammattikäytännön mukaisesti teoksen yhteydessä.

 

VII. Tilauksen peruuntuessa: Jos tilaaja peruuttaa työn sopimuksen tekemisen jälkeen tekijästä riippumattomista syistä, on tekijällä oikeus täyteen palkkioon.

 

Onnea kuvitushankkeelle!

 

Teksti: Tuottajaharjoittelija Oona Kauhala (2017) / Toiminnanjohtaja Heli Halme

 

Lähteitä:

Napa Agency

How to hire an illustrator

Hilla-apaja.fi

Mielikuvituksia.com

 

Share: