Tervetuloa Kuvittajat ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

Syyskokous pidetään torstaina 23.10. 2014 kello 18:00 alkaen ravintola Torissa, Punavuorenkatu 2, 00120 Helsinki. Jäsenyyksien tarkistus aloitetaan kokouspaikalla kello 17.45.

Ennen virallisen kokouksen alkua Suomen Kulttuurirahaston edustaja kertoo SKR:n apurahoista ja antaa vinkkejä hyvän hakemuksen tekemiseen.

Syyskokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi päätetään yhdistyksen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2015.

Yhdistys tarjoaa puffet-iltapalaa sekä ruokajuomaa. Ruokailua varten pyydämme sitovia ilmoittautumisia 15. lokakuuta mennessä osoitteella info@kuvittajat.fi

Tutustu kokouksen esityslistaan.

Valtion kohdeapurahat vuodelle 2015 haettavana syyskuussa – päätökset helmi-maaliskuussa

Kohdeapurahoista päättävät vuoden 2015 alussa aloittavat uudet valtion taidetoimikunnat, jotka taideneuvosto nimeää syksyn aikana. Toimikuntien vaihtumisesta johtuen apurahapäätökset tehdään helmi-maaliskuussa.

Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille, taidejournalisteille tai heidän muodostamilleen työryhmille yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen Suomessa tai ulkomailla. Apurahoja voi hakea myös kansainvälisiin hankkeisiin ja yhteistyöhön. Kaikkiaan jaossa on noin 2,9 miljoonaa euroa. Apurahojen suuruudet vaihtelevat taiteenaloittain 1000 eurosta 15 000 euroon. Uusina taiteenaloina haussa ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana myös performanssi- ja esitystaiteen, valo- ja äänitaiteen sekä ympäristötaiteen kohdeapurahat. Kohdeapurahojen hakuaika päättyy tiistaina 30. syyskuuta klo 16.15. Postitse tulevissa hakemuksissa viimeisen hakupäivän postileima riittää.

Taiteenalakohtaiset hakuehdot ja pdf-muotoiset tulostettavat hakulomakkeet ovat Taiken nettisivuilla. Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakijat perehtyvät hakuilmoituksiin ennen hakemuksen täyttämistä. Valtion taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä, jotka päättävät valtion taiteilija-apurahoista sekä muista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista. Toimikuntien apurahapäätökset perustuvat vertaisarviointiin. Hakemuksia arvioidaan ja päätöksiä valmistellaan taiteenalakohtaisissa jaostoissa.

Lisätietoja Taiken sivuilta.

Kuvituksen ja sarjakuvan apurahat.

Kuvittajien toiminta-apurahat haettavana syyskuun ajan

Kuvittajat ry:n toiminta-apurahoina voi tänä syksynä anoa matka-avustusta, näyttelyavustusta, hankinta-avustusta tai koulutusavustusta. Apurahan maksimisumma on 300 euroa ja hakea voi vain yhtä apurahaa. Haku alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 30. syyskuuta 2014. Apurahoihin on varattu 40 000 euroa.

Lue lisää täältä.

______