Kuvitus – mitä kaikkea se tarkoittaa?

Kuvittaja Anja Reponen: kuvitus kengistä. Kuvittajat ry:n ilmekuvitusta. Kuvittaja Anja Reponen: kuvitus kengistä. Kuvittajat ry:n ilmekuvitusta.

Innostu kuvituksen laajoista mahdollisuuksista!

Kuvitus luo identiteetin tuotteille, tiloille, palveluille ja julkaisuille. Miten sinä tai työyhteisösi voisitte hyötyä suomalaisesta kuvitusosaamisesta?

Löydä kuvittaja -portfoliosivustolla on valittavana yli 40 erilaista käyttötarkoitusta kuvituksille. Tutustu suosituimpiin ja trendaaviin käyttötarkoituksiin tarkemmin tämän sanaston kautta. Sanasto täydentyy vähitellen.

Tutkimustietoa kuvitusalasta löydät Kuvitusala nyt -raportista.


Kuvakirjat ja satukirjat ovat erottamaton osa lasten kasvua ja kehitystä. Kuva innostaa pientäkin lasta tarttumaan kirjaan ja luo tietä tarinoiden ja lukemisen maailmaan. Monelle aikuisellekin laadukkaasti kuvitettujen lastenkirjojen katselu ja lukeminen on suuri nautinto.

Lasten ja aikuisten yhteisiä ikisuosikkeja ovat esimerkiksi Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatu ja Patu -kirjat sekä Koiramäki-sarja, jonka on luonut Mauri Kunnas. Suomalaisessa lastenkirjallisuudessa on myös valtavan paljon kiinnostavia uusia hahmoja ja suosikkeja!

Monet suomalaiset kuvittajat tunnistavat kuvakirjan voiman lapsen itsetunnon vahvistajana: lastenkirjan kuvitus voi tarjota samastumisen kokemuksen erilaisista taustoista tuleville lapsille. Monipuolisten kuvitusten kautta yhä useampi lapsi voi kokea, että oma tarina on kertomisen arvoinen. Lasten tunnetaidot on ollut suosittu teema viime vuosien lastenkirjallisuudessa.

Lastenkirjojen kuvitus on Suomessa erittäin korkeatasoista. Yli puolet suomalaisista ammattilaiskuvittajista työskentelee ainakin osa-aikaisesti lastenkirjakuvituksen kentällä, ilmenee Kuvittajat ry:n selvityksestä.

Löydä kuvittaja, jonka erityisosaamista on lastenkirjojen kuvitus.

Lehtikuvitus herättää lukijan mielenkiinnon ja houkuttelee lukemaan artikkelin. Lehtikuvitus voi myös auttaa sisällön ymmärtämisessä. Joihinkin lehtiartikkeleihin on erityisen hankalaa keksiä toimivaa valokuvaa. Kuvitettu kuvituskuva voi silloin olla erinomainen vaihtoehto.

Kuvituskuva-sanalla viitataan ajattomaan kuvaan, joka ei ole uutiskuva. Kuvituskuva voi siis olla myös valokuva, mutta usein kuvituskuvalla tarkoitetaan nimenomaan kuvitettua kuvaa. Kuvitukseen saa mahtumaan monta näkökulmaa, se voi olla skaalattavissa eri käyttötarkoituksiin printtiin ja digiin, ja joskus kuvitus on valokuvaa edullisempi ratkaisu.

Lehtikuvituksia tehdään sanomalehtiin, aikakauslehtiin ja verkkosivuille. Netin uutisvirrassa kuvituksilla on yhä merkittävämpi rooli huomion kiinnittäjinä. Digitaalisten alustojen mahdollistamat liikkuvat kuvitukset, yleensä yksinkertaiset gif-animaatiot, ovat kansainvälisesti nouseva trendi.

Koska moni kuvittaja on pohjakoulutukseltaan graafinen suunnittelija, usein kuvittajalta onnistuvat myös erilaiset taittotyöt, kuten lehden taitto. Lehtikuvitukset työllistävät kuvittajia paljon. Kuvittajat ry:n selvityksen mukaan jopa 44 % kuvittajista toimii lehtikuvituksen parissa.

Löydä kuvittaja, jonka erityisosaamista on lehtikuvitus.

Lue lisää:
Kuvittaja-lehti 2/19: Median laatu heijastuu kuvissa
Kuvittaja-lehti 1/21: Tuomas Kärkkäinen ja kuvilla viestintä
Kuvittaja-lehti 1/24: Säilyykö lehtikuvitus?

Muotokuvan voi tilata esimerkiksi itsestä, perheestä, koirasta tai muusta lemmikistä. Jokainen on muotokuvan arvoinen! Kuvittaja voi tehdä muotokuvan valokuvan perusteella tai kasvotusten. Valmis työ voi olla vaikkapa piirros, maalaus tai niiden yhdistelmä. Joskus eläväisen muotokuvan voi toteuttaa hyvin nopeasti, vain muutamalla tarkalla vedolla. Toiset kuvittajat haluavat käyttää töihinsä useita tekniikoita ja runsaasti värejä.

Muotokuva voi ilmentää kohteensa arvomaailmaa ja persoonallisuutta – joskus yllättävänkin osuvasti. Kun kuvattavan piirteitä tarkoituksella liioitellaan, puhutaan karikatyyristä. Sekä muotokuva että karikatyyri läheisestä ovat mieleenpainuvia ja arvostettuja lahjoja. Lehdet tilaavat kuvittajilta muotokuvia ja karikatyyrejä usein esimerkiksi poliitikoista.

Muotokuvan ja karikatyyrin hinta mietityttää monia. Ole rohkeasti yhteydessä kuvittajaan, jonka tyylistä pidät ja kysy tarjousta!

Löydä kuvittaja, jonka erityisosaamista ovat muotokuvat.

Lue lisää:
Kuvittaja-lehti 3/18: Anja Reponen ja perinteiset menetelmät
Reponen on toteuttanut myös Kuvittajat ry:n työntekijöiden muotokuvat.

”Muraali” juontuu latinan sanasta murus ’muuri, valli’. Usein muraalit ovatkin isoja teoksia rakennusten julkisivuissa. Julkisivumaalaukset ja katutaide voivat olla osa kaupungin harkittua ilmettä ja luovaa kaupunkisuunnittelua. Tilaustyönä tehdyt muraalit ovat julkista taidetta siinä missä vaikkapa julkiset veistokset. Muraali voi olla myös näyttävä mainos.

Muraalista voidaan käyttää myös sanaa seinämaalaus. Kun puhutaan rakennusten sisään maalatuista teoksista, voikin olla luontevampaa puhua seinämaalauksista. Seinämaalaus voi sopia esimerkiksi kouluun, päiväkotiin, palvelutaloon, toimistoon – tai kotiin. Seinämaalaus sisustuksessa näyttää olevan nouseva trendi monissa maissa.

Toki kuvitus voi elävöittää myös vaikkapa kattoa! Olisikin perusteltua ottaa käyttöön myös termi tilallinen kuvitus. Kuvittajan kanssa yhteisesti ideoitu muraali, maalaus seinään – tai mihin vain – voi luoda tilaan persoonallisen ja kutsuvan tunnelman.

Löydä kuvittaja, jonka erityisosaamista ovat muraalit.

Lue lisää:
Kuvittaja-lehti 4/17: Muraalibuumi

Tiedon visualisointi on yhä olennaisempaa eri organisaatioille nykyisessä informaatiotulvassa. Kuva kertoo tuhat sanaa – tietoa voidaan tehokkaasti kiteyttää kuvallisen ilmaisun avulla. Visualisointi voi lisätä sekä ymmärrystä aiheesta että kiinnostusta aihetta kohtaan.

Sellaista tietoa ei olekaan, jota ei voisi jollain tapaa visualisoida. Joidenkin kuvittajien erikoisosaamista ovat pikkutarkat luonnon ja kasvien kuvitukset. Jotkut kuvittavat erityisesti ihmisen anatomiaa lääketieteen tarpeisiin. Moni kuvittaja työskentelee oppikirjojen parissa.

Lukujen suhde toisiinsa hahmottuu diagrammien ja kaavioiden kautta. Diagrammeja voidaan hyödyntää muun muassa, kun halutaan saada nopeasti yleiskuva jonkin asian kehityksestä ja tehdä perusteltuja päätöksiä.

Infografiikka voi sisältää kuvituksia, kuvia, tekstiä, kaavioita ja numeroita. Infograafi voi antaa selkeän yleiskäsityksen monimutkaisestakin kokonaisuudesta. Infograafien avulla voi luoda tarinallisuutta ja esimerkiksi kertoa jonkin prosessin vaiheet. Hyvin toteutetut infograafit voivat olla yritykselle tai poliittiselle toimijalle vakuuttava erottautumiskeino. Infograafi voi jättää vahvan muistijäljen ja sen asiasisältö voi olla helpompi palauttaa mieleen kuin pelkän tekstin tai kuvan.

Löydä kuvittaja, jonka erityisosaamista on tiedon visualisointi tai erityisesti infografiikka.